Anatomia patologiczna pojęcia

Adria – miocyty serca, które utraciły poprzeczne prążkowanie i miofilamenty z   powodu toksycznego uszkodzenia Adriamycyną (doxorubicyną);

Aschoff (guzki) – ogniska zwyrodnienia śluzowatego i włóknikowatego w mięśniu sercowym w przebiegu gośćcowego zapalenia mięśni sercowego;

Asteroid bodies (ciałka gwiaździste) – kwasochłonne, gwiaździste wtręty (inkluzje) w komórkach olbrzymich w sarkoidozie i berylozie.

Auera – pojedyncze, pałeczkowate twory, znajdujące się w cytoplazmie tuż przy jądrze, barwiące się na różowo; cecha różnicująca mieloblasty od innych blastów białaczkowych;

Barra – chromatyna płciowa

Birbecka ziarnistości – ziarnistości w kształcie „rakiet tenisowych” w cytoplazmie komórek Langerhansa (histocytoza o komórkach Langerhansa, dawniej histocytoza X);

Call-Exnera – twory przypominające poronne pęcherzyki zawierające jamkę otoczoną przez rozetkowato ułożone komórki ziarniste; często widywany w tzw. dojrzałej postaci błoniaka ziarnistego – granulosa cell tumor;

Charcot-Leyden kryształy – podobne do podwójnej piramidy, widywane w plwocinie u pacjentów z astmą; wytwarzane przez eozynofile;

Councilmana ciałka – apoptotyczne, eozynofile hepatocycy w zatokach wątroby, w wirusowym zapaleniu wątroby;

Corpora amylacea – koncentryczne lamiarne struktury; argyrofilne i PAS+ ; efekt zmian degeneracyjnych w astrocytach;

Gamma-Gandy – w ogniskach zwłóknienia wokół beleczek śledziony i grudek chłonnych gromadzą się złogi żelaza i sole wapnia tworząc tzw. ciałka Gamma-Gandy; w przebiegu przewlekłego przekrwienia biernego;

Hassala – koncentryczne agregaty rogowaciejących komórek nabłonkowych oraz keratyny; w części rdzennej grasicy;

Heinza – ziarnistości pojawiające się w krwinkach czerwonych w przebiegu zatruć powodujących powstanie methemoglobiny (np. zatrucia nitro- i aminopochodnymi benzenu, aniliną); reprezentują zdenaturowaną hemoglobinę;

Hematoksylinowe – w liszaju rumieniowatym (lupus erythematosus) bezpostaciowe złogi DNA, uwolnione z jąder rozsadzanych przez przeciwciała; tkankowy odpowiednik zjawiska LE; kiedy ciałka hematoksylinoe są fagocytowane tworzą komórki LE;

Howella-Joly’ego – fragmenty chromatyny we krwi obwodowej; objaw asplenii;

Hirano ciałka – eozynofile (podobne do piłki nożnej = football shaped) inkluzje w neuronach mózgu; part of normal aging, jednak znacznie liczniejsze w chorobie Alzheimera;

Hutchinsona zęby – zapalna destrukcja zębów widywana w kile III-rzędowej

Kayser-Fleicher pierścienie – szare do brązowych pierścienie będące depozytami miedzi w rogówce (w błonie Descemeta) u pacjentów z chorobą Wilsona;

Lewy ciałka – inkluzje cytoplazmatyczne w postaci okrągłych koncentrycznych laminarnych struktur, słabo eozynofilnych; widywane w neuronach w chorobie Parkinsona;

Libman-Sacks guzki – niebakteryjne brodawkowate struktury (ang. vegetation) na zastawce dwudzielnej i trójdzielnej widywane w SLE (Systemic Lupus Erythematosus);

Lpofuscyny ziarenkaa – tzw. barwnik ze zużycia; polimery kompleksów białkowo-lipidowych pochodzące z submikroskopowych ognisk rozpadu cytoplazmy, odpowiedzialne za zanik brunatny;

Russela – szkliste kule w cytoplazmie komórek plazmatycznych lub plazmocytoidnych; po rozpadzie komórek (Cornila) przedostają się do zrębu np.w twardzieli; barwią się eozyną na różowo;

Schilera i Duvala – struktury przypominające prymitywne kłębuszki nerkowe; element utkania endodermal sinus tumor (yolc sac tumor);

Mallory’ego – ciałko szkliste (filamenty pośrednie szkieletu wewnętrznego komórki, zwłaszcza parakeratyna) w hepatocytach widywane w uszkodzeniach wątroby alkoholowych, marskości, chorobie Wilsona;

Michaelisa-Gutmana ciałka – w malakoplakii w gęsto ułożonych makrofagach o kwasochłonnej cytoplaźmie (komórki von Hansemanna) zawierają powiększone lizosomy z resztkami bakterii; w lizosomach tych odkładają się sole wapnia dając obraz ciałek Michaelisa-Gutmana;

Negriego ciałka – cytoplazmatyczne eozynofile inkluzje w neuronach (szczególnie w komórkach Purkiniego w móżdżku i neuronach hippokampa); patognomiczne dla wścieklizny;

Reinkego krystaloidy – w Leydig (interstitial) Cell Tumor

Schaumanna ciałka – w komórkach olbrzymich „ciała konchowate” (koncentryczne laminarne struktury < 50 μm) w sarkoidozie (?) i berylozie;

Schillera-Duvala ciałka – struktury przypominające prymitywne kłębuszki nerkowe; w endodermal sinus tumour (yolk sac tumour);

Verocay ciałka – palisadowaty układ jąder w utkaniu Schwannoma (neurilemmoma);

Odwiedzający wpisali takie problemy:

ciałka councilmana, histocytoza.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz