Antybiotyki nowej generacji

Nowe antybiotykiSynercid – pochodna streptogramin Chinupristyina/Dalfopristina aktywny w stosunku do:

 • G(+)
 • Opornych na Metycylinę gronkowców
 • Staph. koagulazo(-)
 • paciorkowce oporne na inne antybiotyki
 • z enterokoków działa jedynie na E. faecium

Linezolid – ma działać na bakterie w biofilmie tzn. MRSA, MRCNS i inne G(+) np. przy zapaleniu wsierdzia, wentylacyjnych zapaleniach płuc, gdzie obserwujemy nieskuteczność kliniczną Wankomycyny przy dobrej wrażliwości mikrobiologicznej.
Wankomycyna ma złą penetrację tkankową – tylko w 20% przenika do płuc.
Linezolid osiąga w pęcherzykach płucnych 100% stężenia w surowicy, łatwe dawkowanie, leczenie sekwencyjne, preparat doustny wykazuje 100% biodostępność.

Cefepim

 • wykazuje doskonałą penetrację komórkową, uwarunkowaną kształtem cząsteczki
 • słaby induktor β–laktamaz
 • oporny na chromosomalne cefalosporynazy – ampC
 • iv i im
 • stosowany w empirii u pacjentów z neutropenią
 • dobrze penetruje do płynu mózgowo-rdzeniowego
 • szpitalne zapalenia płuc

Timentin

 • Tikarcylina + kwas klawulanowy
 • wyłącznie iv
 • wskazany w zakażeniach:
 • brzusznych
 • pooperacyjnych
 • skóry i tkanki podskórnej
 • działa na Stenotrophomonas maltophilia

Gatifloksacyna i Moxifloksacyna

 • IV generacja fluorochinolonów
 • w Polsce dostępna forma doustna, w trakcie rejstracji iv,
 • aktywna wobec:
 • bakterii G(+), MRSA
 • atypowych patogenów oddechowych
 • beztlenowców
 • Wskazania:
 • zaostrzenie POChP
 • ostre zapalenia zatok
 • zapalenia płuc poza szpitalne.

Telitromycyna – Ketek

 • ketolidy, pochodne makrolidów, o podobnej skuteczności
 • tylko forma per os
 • skuteczny na pneumokoki oporne na Penicylinę
 • wykazuje b. dobra aktywność wobec patogenów atypowych

Daptomycyna

 • pierwszy antybiotyk lipopeptydowy, dopuszczona do produkcji we wrześniu 2003 roku
 • działa na:
 • G(+) paciorkowce
 • gronkowce metycylinooporne i koagulazo(-)
 • oporne na wankomycynę enterokoki
 • rekomendowany do leczenia:
 • gronkowcowych zapaleń wsierdzia
 • powikłanych infekcji skóry i tkanki podskórnej
 • nie penetruje do pęcherzyków płucnych

Lek ostatniego ratunku
W przypadku oporności na karbapenemy lekiem ostatniej szansy pozostaje: Colistin

 • antybiotyk z grupy Polimyksyn
 • Bardzo toksyczny
 • Wyłącznie bakterie G(-)

Odwiedzający wpisali takie problemy:

antybiotyki nowej generacji, najnowsze antybiotyki.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

2 komentarze to “Antybiotyki nowej generacji”

 1. Annegi 22-10-2010 at 16:29 #

  Możliwe do uzyskania są odszkodowania z tytułu zakażenia gronkowcem, żółtaczką B,C, wirusem HIV, sepsą, itp. Dotyczy osób, w których sytuacji można udowodnić wszczepienie wirusa w placówce medycznej. Są to bardzo trudne sprawy. Odszkodowania można uzyskać także za błędy w sztuce zawodu, w tym błędy lekarskie( lekarza rodzinnego też, gwałtowne pogorszenie zdrowia w wyniku niewykonania badań), porażenia mózgowe, złą diagnozę, w tym złą diagnozę zdrowia płodu. Wiele osób nie wie też jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym, np. przewrócenie na chodniku, wpadnięcie w dziurę, poślizgnięcie na nieodśnieżonej ,nierównej lub śliskiej powierzchni, inne wypadki. Odszkodowanie nie zwróci życia, ale może pomóc w szybszym powrocie do zdrowia o ile to możliwe, lepszym poziomie leczenia, odpowiedniej diecie, lepszym standardzie życia. Mogę pomóc. Zainteresowane osoby proszę o kontakt: tel. 512 610 442 lub annegi@interia.pl

 2. matt 25-11-2012 at 23:37 #

  Pomóc to ty cwaniaku chcesz przede wszystkim sobie, żerując na ludzkim nieszczęściu

Dodaj komentarz