Antybiotyki w dermatologii

Zastosowanie antybiotyków w dermatologii w leczeniu ogólnym i miejscowym.

Antybiotyki w leczeniu miejscowym

 • β-laktamy: penicylin, cefalosporyny, i inne,
 • makrolidy: erytromycyna, azitromycyna,
 • linkozamidy: klindamycyna, linkomycyna,
 • tetracykliny: tetracyklina, doksycyklina i minocyklina,
 • aminoglikozydy: gentamicyna, amikacyna,
 • inne: mupirocyna w maści, preparat Multibiotic (bacytracyna + neomycyna + polimyksyna B), preparat Bivacin (bacytracyna + neomycyna),

Wskazania:

 • choroby skóry wywołane przez bakterie,
 • niektóre choroby przenoszone drogą płciową,
 • wtórne zakażenia bakteryjne,
 • trądzik zwykły i różowaty,
 • dermatozy, w patogenezie, których odgrywają rolę antygeny bakteryjne:
 1.         zapalenie naczyń,
 2.         łuszczyca,
 3.         łupież liszajopodobny,
 • inne: pemfigoid pęcherzowy.

Dawkowanie:

 • powinno być oparte na antybiogramie,
 • jest ściśle powiązane z substancją czynną.

Działania niepożądane:

 • wstrząs po penicylinie,
 • toksyczna nekroliza naskórka,
 • nefrotoksyczność po aminoglikozydach,
 • uszkodzenie słuchu po aminoglikozydach,
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Antybiotyki w leczeniu ogólnym w zależnie od wrażliwości czynnika etiologicznego na antybiotyki np.:

 •         zakażenie gronkowcowe:  SSSS – kloksacylina 50mg/24h w 4 dawkach i.m;  czyrak i liszajec zakaźny – Augmentin 0,625g 2 / d lub kloksacylinę 0,5-1,0g 4 /d, cefalosporyny np. cefuroksym lub ciprofloksacyna,
 •         zakażenie paciorkowcowe: róża – penicylinaprokainowa, erytromycyna,
 •         gruźlica: polichemioterapia- izoniazyd, rifampicyna, etambutol i streptomycyna,
 •         borelioza: tetracykliny, β-laktamy i makrolity,
 •         Corynebacteriaceae:  łupieże rumieniowy – makrolidy lub linkozamidy;  promienicapenicylina krystaliczna, penicylina  kontynuacja przez 6-12 m-cy, dożylnie ampicylina a następnie kontynuacja doustnie amoksycyliną,
 •         inne choroby zakaźne, przy immunosupresji itp.

Objawy niepożądane dotyczą zaburzeń wewnętrznych i ujawniają się szybciej niż przy stosowaniu antybiotyków miejscowo np. zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nefro-, oto- i hepatotoksyczność.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz