Astma oskrzelowa

Astma oskrzelowa uważana jest za reakcję nadwrażliwości typu I dotyczącą oskrzeli. Jednak  istnieje szereg form astmy oskrzelowej, z których nie wszystkie związane są z mechanizmem immunologicznym. To odwracalna niedrożność dróg oddechowych o różnym stopniu nasilenia występująca w następstwie zapalenia i nadwrażliwości oskrzeli. Głównym objawem astmy oskrzelowej jest napadowa duszność z kaszlem i świstem spowodowanym skurczem oskrzeli, a także nadprodukcją śluzu przez gruczoły oskrzelowe.

Zasadniczą rolę w patogenezie astmy oskrzelowej odrywa odczyn zapalny błony śluzowej oskrzeli, w którym uczestniczą komórki tuczne, limfocyty T, granulocyty kwasochłonne i mediatory zapalenia. Wszyscy chorzy na astmę charakteryzują się nieswoistą nadwrażliwością drzewa oskrzelowego w każdym okresie choroby, ale astma oskrzelowa występuje u 50% osób z nadwrażliwością układu oddechowego. Astma spowodowana przez reakcję nadwrażliwości na wdychane antygeny jest wywoływana głównie przez mediatory zapalenia takie jak leukotrieny.

Rodzaje:

 • Astma uczuleniowa – alergeny środowiskowe lub związane z miejscem pracy
 • Astma nieuczuleniowa
  •   poinfekcyjna
  •   działanie substancji toksycznych lub drażniących
  •   astma/napady kaszlu wywołane refluksem żołądkowym
  •   wysiłkowa
  •   odczyny rzekomouczuleniowe spowodowane lekami p-bólowymi(astma aspirynowa?)
 • Astma mieszana

Astma uczuleniowa

Zasadniczą rolę odgrywają odczyny alergiczne t.I, przekazywane przez przeciwciała klasy IgE, które we współdziałaniu ze swoistymi alergenami powodują degranulację komórek tucznych z uwolnieniem mediatorów:

 •  histamina,
 •  ECF-A (eosinophil chemotactic factor of anaphylaxis),
 •  leukotrieny,
 •  bradykinina

Działanie mediatorów doprowadza do:

 •   skurczu oskrzeli
 •   obrzęku błony śluzowej i jej nacieczenia
 •   zwiększenia lepkości śluzu

Oprócz reakcji natychmiastowej jest możliwa reakcja późna pośredniczona przez IgG. Na początki astmy przyczyną napadu zwykle jest jeden antygen, ich liczba wzrasta z biegiem czasu.

Odczyn rzekomo-alergicznego –  PAR

Aktywuje te same układy mediatorów, co odczyn alergiczny, różni się jednak od reakcji alergicznych w następujących punktach:

 •  nie jest swoisty dla czynnika wywołującego
 •  występuję po pierwszej dawce
 •  zjawisko uwarunkowane genetycznie

Nietolerancja kwasu acetylosalicylowego i innych NLPZ występuje u ok. 10% chorych z astmą nieuczuleniową i wyjątkowo w astmie alergicznej.

Klasyfikacja ciężkości astmy

Obraz kliniczny przed leczeniem:

 • Stopień IV (astma przewlekła ciężka): utrzymuje się ciągle, ogranicza aktywność fizyczną, objawy nocne: częste
 • Stopień III (astma przewlekła umiarkowana): występuje codziennie, codziennie są konieczne inhalacje B-mimetyku, objawy nocne: > raz w tygodniu
 • Stopień II (astma przewlekła lekka):  występuje częściej lub raz w tygodniu, ale rzadziej niż raz dziennie, objawy nocne: > 2 razy w miesiącu
 • Stopień I (astma sporadyczna): występuje rzadziej niż raz w tygodniu, pomiędzy napadami nie ma objawów, wartość PEF jest prawidłowa, objawy nocne: <= 2 razy w  miesiącu

Badanie chorego

Objaw wiodący to duszność ze świstem wydechowym. Poza nim:

 • kaszel
  • w czasie napadu:
   • orthopnoe z aktywnym udziałem pomocniczych mięśni oddechowych;
   • przedłużony wydech
 • naprzemienny tor oddechowy (w razie wyczerpania chorego)
 • częstoskurcz, ew. tętno dziwaczne
Osłuchiwanie:

 •   rzężenia suche, świsty, furczenia
 •   „silent chest” – znaczna spastyczność oskrzeli i rozdęcie płuc
Opukiwanie:

 •   odgłos nadmiernie jawny,
 •   niskie ustawienie przepony

Czynność płuc:

 • PEF1S    – zmniejszony
 • PEF  – zmniejszony
 • VC   – zmniejszona(przy znacznym zatkaniu)
 • RV  – zwiększona(przy znacznym zatkaniu)
 • opór oddechowy – zwiększony

 

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz