Autologiczne przeszczepy szpiku

Autologiczne przeszczepy szpiku są stosowane jako dodatkowa metoda leczenia guzów litych, np. raka sutka czy niektórych chłoniaków. Od pacjentów z krwi obwodowej pobiera się krew i przechowuje  izolowane  komórki pnia  CD34+ (komórki hemopoetyczne). Następnie napromienianie lub chemioterapię guzów litych stosuje się w dawkach, które normalnie nie byłyby możliwe, dla zniszczenia możliwie wszystkich komórek nowotworowych. Następnie pacjentowi podaje się przechowane komórki pnia dla odtworzenia szpiku i odporności. W takich przypadkach (autoprzeszczepu) nie dochodzi do reakcji GVH.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz