Badanie ogólne moczu

1.       objętość

dobowa 600-2500 ml, zależy od przyjętej wody, produkcji wewnętrznej, temperatury otoczenia, diety, stanu psychicznego,  w warunkach prawidłowych w nocy ¼ dobowej produkcji.Zaburzenia:

 • bezmocz- diureza <100 ml
 • skąpomocz- diureza <400 ml
 • wielomocz- diureza >2000ml (2500ml)

2.       barwa – jasnożółty, bursztynowy, zależy od ilości płynów, w stanach odwodnienia barwa pomarańczowa, brązowa

urochrom, hematoporfiryna- barwniki moczu

barwniki egzogenne: żywność- buraki,  leki

nieprawidłowa barwa moczu:

kolor pomarańczowy– ­urobilinogen- żółtaczki hemolityczne

purpurowo- czerwony– duży świeży krwiomocz

czerwono- brązowy (ciemnobrazowy)-porfiryny- porfirie, methemoglobina

ciemnobrunatny do czarnego– hemoglobinuria, alkaptonuria, wydalanie melaniny z moczem

niebiesko-zielony– leczenie błękitem metylenowym, zakażenie Bacillusem, gnicie jelitowe (indykan), zatrucie karbolem

zielono-żółty– barwniki żółciowe- żółtaczka mechaniczna, ciężkie postacie żółtaczki miąższowej

3.       przejrzystość moczu

prawidłowy mocz jest przejrzysty, mętność pojawia się wraz z obecnością fosforanów i pod wpływem temperatury

oddanie mętnego moczu: ropne zapalenie dróg moczowych (­moczany), mocz jest zagęszczony

ilość upostaciowionych składników:  wałeczki, erytrocyty

Obecność kuleczek tłuszczów, składników chemicznych (różnie rozpuszczalne, temp, pH)

pH kwaśne fosforany wapniowe dobrze rozpuszczalne

sole kwasu moczowego- pH obojętne lub zasadowe

przechowywanie moczu w lodówce powoduje mętnienie

4.       zapach moczu

amoniak- prawidłowy, rozkład mocznika przez bakterie ureazododatnie pod wpływem składników pokarmowych- zmiana zapachu

szparagi- zapach merkaptanów

leki (wit. B1)

kawa

U niemowląt bardzo ważny jest zapach moczu- możliwość wystąpienia wrodzonych wad metabolicznych aminokwasów

zapach owoców- kwasica ketonowa

zapach gnilny- zakażenia dróg moczowych bakteriami jelitowymi (E. Coli- najczęściej)

5.       odczyn (pH) moczu

lekko kwaśny ~6.2 (od 4.6-8.0)

całkowite wydalanie kwasów 30-80 mmol/dobę

mocz kwaśny- osoby zdrowe na diecie mięsnej, bądź głodujące

mocz zasadowy- dieta jarska

kwaśne pH

 • zapalenia
 • gruźlica
 • niewydolność nerek
 • kwasica metaboliczna

zasadowe pH

 • zasadowica metaboliczna
 • zakażenia dróg moczowych

6.       gęstość względna moczu

Zależy od ilości substancji wydalanych przez nerki:

NaCl 5-25 g/dobę

mocznik 10-14 g/dobę

norma 1002-1030g/l

>1030 g/l mocz zawiera glukozę bądź dużo białka

normalnie odwrotnie proporcjonalna do ilości wypitych płynów

_­ gęstości

 • znaczne odwodnienie
 • spadek diurezy
 • białkomocz
 • cukromocz
 • środki cieniujące

¯ gęstości

 • duża ilość płynów wydalona
 • choroby nerek
 • wstrząs
 • ostra niewydolność krążenia

7.       molalność moczu

sprawdzenie czynności nerek

bez wpływu temperatury

stężenie czynnych osmotycznie cząsteczek w moczu w mol lub mmol na 1 kg wody

oznacza się osmometrami- obniżenie punktu zamarzania moczu w stosunku do wody

0.87°C- 2.43°C

1200 mmol/dobę- dla zdrowych ludzi

¯ molalności

 • po wysiłku fizycznym
 • hipotermia
 • zasadowica

­_ molalności

 • dieta wysokobiałkowa
 • wzrost rozpadu białka ustrojowego
 • wzrost wydalania kwasu moczowego

8.       składniki chemiczne moczu

białkomocz– u zdrowych osób nie przekracza 100 mg/ dobę, średnio 40- 80 mg/ dobę

białkomocz minimalny >500 mg białka na dobę

białkomocz umiarkowany 0.5-4.0 g/dobę

ciężki białkomocz >4.0 g/dobę

Mocz prawidłowy- nie więcej niż 100 mg/ dobę, 2/3 białka to małocząsteczkowe globuliny, 1/3 albuminy

stany patologiczne:

 • większość (60-90%) to albuminy (zespół nerczycowy, ostre i przewlekłe zapalenie kłębuszkowe nerek)
 • większość to globuliny- szpiczak mnogi

białkomocz selektywny- w moczu obecność białek osocza o masie <90.000 (zespół nerczycowy)

białkomocz nieselektywny- obecność prawie wszystkich białek osocza (cukrzyca, kolagenozy, amyloidozy)

immunoglobinuria- u chorych z przeszczepionymi nerkami gwałtowny wzrost przy odrzucie

Związki o znaczeniu diagnostycznym:

 • Hb (bez krwinkomoczu)
 • porfiryny
 • aminokwasy
 • amoniak
 • kreatyna
 • kreatynina
 • mocznik
 • kwas moczowy
 • indykan
 • cukry (glukoza, fruktoza, galaktoza, laktoza, pentozy)
 • związki ketonowe
 • sód
 • potas
 • chlorki
 • wapń
 • fosfor
 • lipidy
 • mukopolisacharydy
 • cAMP
 • sterydy

obecność krwinek w moczu:

W niewielkich ilościach prawidłowa 2-3 krwinki w polu widzenia

krwiomocz nie zmieniający zabarwienia moczu- mikrohematuria

krwinki w ilości zmieniającej barwę makrohematuria, krwiomocz makroskopowy

krwinki białe 2-5 leukocyty w polu widzenia

10 w polu widzenia- leukocyturia > 5mln/dobę

komórki Sternheinera i Malbinga- zwyrodnieniowe granulocyty obojętnochłonne, wielojądrzaste, rozpoznanie po barwieniu (odmiedniczkowe zapalenie nerek)

kom. nabłonkowe

bakterie w moczu- z zanieczyszczeń zewnętrznych bądź objawy zakażenia

u zdrowego- mocz jałowy <10-12 tys/cm³ bakterii

>100 tys./cm³ – zakażenia, najczęściej E. coli

osady:

 • wałeczki
 • kryształy
 • komórki

Wałeczki- pochodzą z nerek, w warunkach prawidłowych 10 tyś. sztuk na dobę jako wałeczki szkliste, skład: glikoproteiny, Hb, mioglobina, łańcuchy lekkie Ig, łańcuchy tłuszczowe, 12 grup ze względu na skład:

 • wałeczki szkliste
 • czerwonokrwinkowe
 • hemoglobinowe
 • tłuszczowe
 • woskowe
 • mieszane
 • bakteryjne
 • drożdżowe

kryształy- w prawidłowym moczu kryształy kwasu moczowego, moczanów, szczawianu wapnia (pH kwaśne), pH zasadowe- fosforanu moczanowomagnezowego, węglanu wapniowego

­ szczawianu wapnia

 • skaza szczawianowa
 • niewydolność krążenia
 • niedobór wit. B6
 • zasadowica

­ kwasu moczowego

 • wzrost rozpadu komórkowego
 • stany odwodnienia
 • dna moczanowa

kryształy aminokwasów- zawsze patologia

cystyna- wrodzona cystynuria

tyrozyna, leucyna- ciężkie uszkodzenia miąższu wątroby

Odwiedzający wpisali takie problemy:

badanie oglne moczu, diureza, kryształy kwasu moczowego w moczu u dzieci.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz