BDA w leczeniu problemów z bezsennością

BDA nie powodują istotnych zaburzeń fazy snu i w niewielkim stopniu hamują REM. Wydłużają całkowity czas snu i spłycają głębokie fazy snu.

Jeśli są stosowane dłużej niż 4 tygodnie wówczas wytwarza się tolerancja na ich działanie nasenne. Mniejsze ryzyko rozwinięcia tolerancji wiąże się ze stosowaniem pochodnych BDA działających słabo i powoli eliminowanych z ustroju. Natomiast leki o krótkim okresie półtrwania, jak midazolam lub temazepam, szybko tracą swoją początkową skuteczność, niekiedy już po tygodniu regularnego stosowania.

Obecnie zaleca się stosowanie możliwie najmniejszych dawek leków nasennych (np. 0,25 mg triazolamu, 2 mg estazolamu, 10 mg zolpidemu), aby zmniejszać ryzyko działań niepożądanych tych leków, a przede wszystkim poważnych objawów psychopatologicznych. Objawy te częściej występują w przypadku BDA o krótkim okresie półtrwania i wykazujących duże powinowactwo do receptorów.

Skuteczność małych dawek BDA w długotrwałym leczeniu poddaje się w wątpliwość.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz