Buspiron, Ipsapiron, Gepiron

Agoniści receptorów serotoninergicznych (azapirony).

  • Działa przeciwlękowo poprzez pobudzania receptorów serotoninowych 5-HT1A zlokalizowanych postsynaptycznie w jądrach układu limbicznego
  • Jest także agonistą receptorów D2 – działanie uspokajające
  • W porównaniu z BDA działa słabiej uspokajająco
  • Nie wykazuje tolerancji krzyżowej z BDA
  • Działanie przeciwlękowe występuje dopiero po 1-2 tygodniach stosowania leku
  • T0,5 od 2 do 11 godzin
  • Częściej niż BDA powoduje bóle i zawroty głowy, wymioty oraz niepokój. Natomiast  w przeciwieństwie do BDA nie powoduje zaburzeń koordynacji ruchowej, objawów uzależnienia lub zespołu abstynencyjnego.
  • Nie powoduje także niekorzystnej interakcji z etanolem
  • Nie ma danych o potencjale uzależniającym tego leku

Odwiedzający wpisali takie problemy:

gepiron.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz