Kampylobakterioza

Zakażenia bakteriami Campylobacter są częstsze niż salmoneloza i szigeloza. Najczęściej izolowanym gatunkiem jest C. jejuni. Jest to niefermentująca gram-ujemna pałeczka wymagająca specjalnych warunków hodowli (stąd zapewne przez lata nie rozpoznana). Zachorowania są najczęściej sporadyczne, ale były opisywane ogniska epidemiczne. Głównym źródłem zakażenia jest surowy bądź niedogotowany drób, choć zdarzają się zakażenia fekalno-oralne za pośrednictwem brudnych rąk.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz