Choroby alergiczne

Typy reakcji nadwrażliwości:

Klasyfikacja Gella i Coombsa

 • Typ I- reakcja natychmiastowa
 • Typ II- reakcja cytotoksyczna
 • Typ III- reakcja kompleksow immunologicznych
 • Typ IV- komórkowa reakcja immunologiczna

Typ I

 • typ przeciwciał IgE
 • mediatory reakcji- uwolnione przy degranulacji komórki tucznej
 • objawy wyst. w ciągu minut
 • alergiczny niezyt nosa, astma, wsztrąs anafilaktyczny, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, AZS

Typ II

 • antygen na błonie komórkowej
 • typ przeciwciał- IgM lub IgG
 • mediator reakcji- kaskada dopełniacza
 • reakcja przetoczeniowa, polekowa niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość, agranulocytoza

Typ III

 • krążący antygen tworzy kompleksy z przeciwciałami
 • klasa przeciwciał- IgG
 • mediator reakcji- kaskada dopełniacza( neutrofile, enzymy lizosomalne, uszkodzenie tkanki)
 • objawy- po 4-6 h
 • zapalenie naczyń, choroba posurowicza, choroby autoimmunologiczne, reakcje polekowe, zakażenia

Typ IV

 • mediatory reakcji- cytokiny uwalniane przez swoiste limfocyty T
 • objawy po 24- 48h
 • odczyn Mantoux na tuberkulinę, wyprysk kontaktowy

Cechy charakterystyczne AZS:         

Choroba przewlekła, nawrotowa z niezwykle nasilonym świądem. W ostrej fazie choroby zmiany skórne mają charakter wysiękowy. Wykwitem pierwotnym jest grudka wysiękowa. W przewlekłej fazie wyst. suche zlichenifikowane ogniska wyprysku. U wielu pacjentów wyst. podwyższone miana IgE( ich rola w tej chorobie jest nie wyjaśniona). AZS nie jest wyłącznie schorzeniem alergicznym. Wiele czynników może wpływać na nasilenie objawów choroby.

Etiologia i patogeneza:

 1.  podłoże genetyczne
 2.  mechanizmy immunologiczne- nadwrażliwość typu I, IV
 3.  rola bariery skórnej
 4.  zaburzenia autonomiczne
 5. świąd, drapanie- błędne koło chorobowe

2) Mechanizmy immunologiczne w AZS:

Typ I nadwrażliwości

 •  alergeny wziewne i pokarmowe( kontakt na pow. skóry)
 •  IgE na pow. kom. Langerhansa
 •  limfocyty Th2- IL4, IL5, IL3

Typ IV

 •  po dwóch dniach późna faza reakcji
 •  limfocyty Th1- INF, IL2, TNF

3) Rola bariery skórnej w AZS:

 • suchość skóry( poronna rybia łuska): zaburzenia syntezy lipidów warstwy rogowej, zaburzenia przemiany kwasu linolowego
 • obniżenie progu tolerancji świądu

4) Zaburzenia autonomiczne:

 • paradoksalna odpowiedź naczyniowa na acetylocholinę
 • biały dermografizm

Fazy AZS

 1.  niemowlęca- wyprysk dziecięcy( eczema infantum)
 2. dziecięca
 3. młodzieżowa i osób dorosłych

1) Niemowlęca

 • od 3 miesiąca do 3 roku życia
 • alergeny pokarmowe( mleko krowie, białko jaja kurzego)
 • zmiany rumieniowo- wysiękowe
 • lokalizacja: twarz, wyprostne powierzchnie kończyn, tułów

2) Dziecięca

 • do 12 roku życia
 • grudki wysiękowe
 • lokalizacja: zgięcia łokciowe i podkolanowe, kark, nadgarstki

3) Młodzieżowa i osób dorosłych

 • alergeny wziewne( kurz, roztocza, pyłki traw, sierść zwierząt), drożdżaki, bakterie
 • duża tendencja do lichenizacji
 • lokalizacja: zgięcia łokciowe, podkolanowe, grzbiet rąk, możliwa erytrodermia
 • włosy suche, łamliwe, pzanokcie polakierowane
 • limfadenopatia
 • współistnienie astmy, kataru alergicznego
 • przebieg przewlekły, nawrotowy
 • infekcje bakteryjne, wirusowe skóry

Cechy rozpoznawcze AZS

kryteria główne: świąd, morfologia i lokalizacja zmian, przewlekły i nawrotowy przebieg,  atopia w wywiadzie

kryteria dodatkowe

 • rybia łuska
 • biały dermografizm
 • podwyższony poziom IgE
 • upośledzenie odporności komórkowej
 • wczesny początek choroby
 • rumień twarzy
 • zapalenia czerwieni wargowej
 • przebarwienie powiek
 • objaw Dennie- Morgana
 • pogrubienie fałdów na szyi
 • świąd podczas pocenia, nietolerancja wełny
 • wpływ czynników środowiskowych i stresu na przebieg

Postępowanie diagnostyczne w AZS

 • badanie przedmiotowe
 • testy laboratoryjne: stężenie IgE, RAST, RIST, eozynofilia
 • testy skórne:  punktowe( prick test) i  naskórkowe testy płatkowe

Leczenie AZS

 • eliminacja alergenów
 • leczenie farmakologiczne( leki przeciwhistaminowe, trankwilizery, kortykosteroidy- krótko cyklosporyna A, Imuran)
 • fotochemioterapia( PUVA, UVB)
 • leczenie zawnętrzne( preparaty z kortykosteroidami, pielęgnacja i nawilżanie skóry)
 • swoiste odczulanie- kontrowersyjne

Wyprysk kontaktowy

 1.  wyprysk z podrażnienia
 2.  wyprysk alergiczny

1) Wyprysk z podrażnienia

 • działanie czynników drażniących
 • nieprawidłowości warstwy ochronnej
 • uszkodzenie keratynocytów
 • uwalnianie prozapalnych cytokin
 • uszkodzenie śródbłonków
 • chemotaksja limfocytów i makrofagów

2) Alergiczny wyprysk kontaktowy- reakcja typu późnego( typ IV)

 • interakcja alergenu z komórkami Langerhansa( KL)
 • migracja KL do węzłów chłonnych
 • prezentacja alergenu limfocytom T
 • uwalnianie cytokin
 • interakcja uczulonych limfocytów z keratynocytami( rola cząstek adhezyjnych)
 • uwalnianie cytokin z keratynocytów

Cechy kliniczne wyprysku kontaktowego

 1.  faza ostra: rumień, obrzęk, grudki wysiękowe, pęcherzyki, nadżerki
 2. faza podostra: słabiej zaznaczone objawy zapalno-wysiękowe, strupy
 3.  faza przewlekła: przeważają objawy lichenifikacji

Najczęstsze alergeny kontaktowe i ich źródła

 • chrom: cement, beton, oleje, smary, proszki do prania, zapałki, barwniki tkanin i skór
 • nikiel, kobalt: biżuteria, elementy wykończenia ubrań, armatura łazienek i kuchni, oleje( margaryna)
 • guma: rękawice, opony, obuwie
 • barwniki: farby do włosów, ubrań, skór, kosmetyki
 • antybiotyki w lekach zewnętrznych
 • miejscowe środki znieczulające
 • środki konserwujące: w kosmetykach, lekach zewnętrznych
 • alergeny roślinne: chryzantema, prymula, sumak jadowity

Diagnostyka wyprysku kontaktowego

 • wywiad
 • obraz kliniczny
 • testy naskórkowe

– z zestawem podstawowym alergenów

– z alergenami celowanymi

Testy naskórkowe/ płatkowe

0- brak reakcji

+ rumień

++ rumień i grudki

+++ rumień grudki, pęcherzyki

++++ rumień, grudki, pęcherzyki, nadżerki

Odmiany wyprysku kontaktowego

 • wyprysk dłoni i stóp( wyprysk zawodowy, shoe dermatitis)
 • wyprysk wyprzeniowy
 • wyprysk podudzi
 • uczulenie kontaktowe na rośliny

Leczenie wyprysku kontaktowego

 • eliminacja leków i czynników drażniących
 • pielęgnacja skóry
 • leczenie miejscowe
 1.  okłady
 2.  kortykosteroidy
 3.  dziegcie
 4.  leki immunosupresyjne( takrolimus)
 5.  terapia UVA lub UVB
 • leczenie ogólne
 1.  terapia PUVA
 2.  leki przeciwhistaminowe
 3.  preparaty wapnia
 4.  kortykosteroidy
 5.  leki immunosupresyjne( azatiopryna, cyklosporyna, takrolimus)

Odwiedzający wpisali takie problemy:

sumak choroba weneryczna, sumak choroba.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz