Choroby mięśnia sercowego o nieznanej etiologii

Inaczej: kardiomiopatie. Wg. WHO „choroby mięśnia sercowego o nieznanej etiologii”. Wyróżniamy 3 postacie :

  • kardiomiopatia rozstrzeniowa (= zastoinowa = dilated cardiomyopathy), najczęstsza – ok 90% kardiomiopatii
  • kardiomiopatia przerostowa (= hypertrophic cardiomyopathy)
  • kardiomiopatia zaciskająca (= restrykcyjna = restrictive cardiomyopathy) – najrzadsza spotykane są też obrazy pośrednie (szczególnie przerostowa <=> restrykcyjna) i i trudne do sklasyfikowania (unclassified cmp.). Niektóre choroby mięśnia sercowego o znanej etiologii powodują powstawanie obrazów klinicznych i morfologicznych bardzo podobnych do kardiomiopatii – niektórzy określają je stąd mianem 'kardiomiopatii wtórnych’, mimo, że nie spełniają one kryteriów podanej wyżej definicji.

Do najczęstszych 'kardiomiopatii wtórnych’ zalicza się zespoły zmian kliniczno-morfologicznych mięśnia sercowego w przebiegu choroby niedokrwiennej serca, nabytych wad zastawkowych, nadciśnienia, chorób osierdzia, wad wrodzonych serca, amyloidozy, hemochromatozy i sarkoidozy. Z powyższych najszerzej akceptowany i stosowany jest termin ’kardiomiopatia niedokrwienna’ (ischemic cmp.) odnoszący się do krańcowo zaawansowanych zmian mięśnia sercowego w przebiegu jego przewlekłego niedokrwienia. Poniżej wyłącznie o kardiomiopatiach sensu stricto, tzn pierwotnych.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

kardiomiopatia.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz