Choroby pęcherzowe autoimmunologiczne

Lista chorób pęcherzowych autoimmunologicznych.

Akantolityczne:

 •             Pemphigus vulgaris
 •             Pemphigus foliaceus
 •            Pemphigus paraneoplasticus

Podnaskórkowe:

 •             pemphigoid
 •             EBA
 •             LABD
 •             herpes gestationis

Pemphigus –etiopatogeneza

 •             związek z antygenami HLA, DR4, DRw6
 •             tło wirusowe- pęcherzyca endemiczna, liściasta- odmiana brazylijska
 •            tło autoimmunologiczne- przeniesienie choroby za pomocą frakcji IgG4 i fragmentu F(ab)2, bierne przeniesienie choroby z matki na płód, współistnienie innych chorób autoimmunologicznych

Pemphigus

 •             przeciwciała typu IgG4- patogenne- dysfunkcja cadheryn warunkujących kontakt miedzy komórkowy (CCC)
 •             Cadheryny połączone są z białkami wewnątrzkomórkowymi (winkulina, adducyna, talina)
 •             Przyłączenie IgG4 do cząsteczki adhezyjnej- aktywacja kinazy C- działającej na białka wewnątrzkomórkowe- dysfunkcja cadheryn.

Pemphigus diagnostyka

 •             kliniczna- objaw Nikolskiego, Asboe- Hasnera
 •             cytologiczna- test Tzanka
 •             Immunologiczna:
 1.    IF pośrednie- w surowicy IgG4
 2.    IF bezpośrednie- przeciwciała IgG w przestrzeniach międzykomórkowych
 3.             Metody Elisa i immunoblotingu z użyciem desmogleiny 1i3

Pemphigus vulgaris– akantoliza w głębszych warstwach naskórka + błony śluzowe- desmogleina 3

Pemphigus foliaceus– akantoliza powierzchniowa w górnych warstwach naskórka – desmogleina 1 błony śluzowe często nie zajęte- mało desmogleiny

Czynniki prowokujące

 •             promieniowanie UV, oparzenia
 •             Promieniowanie RTG
 •             Leki: penicylina, penicylamina, kaptopril, isoniazyd, indometacyna, leki zawierające grupy sulfhydrylowe i tiolowe.
 •             Dieta (cebula. por czosnek) – wystąpienie lub utrzymanie się choroby- ze wzrostem miana przeciwciał
 •             substancje z grupami tiolowymi mogą powodować akantolizę.

Odmiany

 •             Pemphigus vulgaris
 •             Pemphigus vegetans
 •            Pemphigus foliaceus
 •             Pemphigus erythematosus (seborrhoicus, z.Sneara-Ushera)
 •             Pemphigus herpetiformis
 •             Pemphigus IgA
 •             Erythema anulare like pemphigus

Pemphigus vegetans

 •             Odmiana Neumanna- okolice wyprzeniowe, kąciki ust, fałdy nosowo-wargowe- papilomatoza, akantoza, eozynofili w naskórku.
 •             Odmiana Hallopeau- okolice zgięciowe, skora owłosiona głowy- powierzchnie wykwitów pokryta zlewnymi krostami.

Pemphigus herpetiformis

 •             Antygen- desmogleina1, rzadko 3
 •             Klinicznie- świąd, rumień, pęcherzyki o układzie opryszczkowatym, rzadko zajęte błony śluzowe histopatologia: spongioza, krosty śródnaskórkowe z eozynofili lub neutrofili, akantoliza
 •             Różnicowanie: DH, Pemphigus foliaceus, LABD, BP

Pemphigus IgA

 •             klinicznie: świąd krosty podrogowe o układzie opryszczkowatym lub obraz pęcherzycy liściastej, przeciwciała IgA obecne w krążeniu u 50%
 •             Immunologicznie 2 typy:
 1. SPD – subcorneal pustular dermatitis- antygen desmokolina 1
 2. IFN –intraepidermal neutrophilic – desmogleina 3

Erythema anulare pemphigus

 •             klinicznie zmiany o typie erythema multiforme z drobnymi pęcherzykami na obwodzie, błony śluzowe nie zajęte, świąd
 •             Akantoliza typu foliaceus
 •             przeciwciała IgG wykrywalne tylko na ludzkim przełyku.

 Pemphigus paraneoplasticus

 •             klinicznie- zmiany polimorficzne, zajęte błony śluzowe
 •             histologia- akantoliza głęboka z nekroza keratynocytów, zwyrodnienie wodniczkowe warstwie podstawnej
 •             przeciwciała IgG 1 i 2 – wykrywane w krążenie w 75%
 •             antygeny- desmoplakina I i II, antygen PB major, desmogleina 1 i 3, periplakina, antygen o m. cząsteczkowej 170kD
 •             przeciwciała reagują z nabłonkiem pęcherza moczowego, dróg oddechowych, jelit, m. sercowego i m. szkieletowe.

Pemphigus – leczenie:

 •             długotrwale od 1-3 lat możliwa pełna remisja kliniczna i immunologiczna
 •             Prednizon 1-2 mg/kg/dobę
 •             Endoxan 100-200 mg/dobę
 •             Leczenie w wysokich dawkach utrzymywane jest 4-6 tygodni. Następnie dawki są stopniowo obniżane.
 •             terapia pulsowa: 1x miesiącu 500-1000mg
 •             Dexamtazon 500mg przez 3 dni
 •             Azatiopryna- 50-200mg/dobę
 •             Metotreksat-15-30mg 1x w tygodniu
 •             chlorambucil
 •             Mykofenolan mofetylu
 •             cyklosporyna A 3-5mg/kg/dobę
 •             Plazmafereza 2x w tygodniu u kobiet w ciąży
 •             wysokie dawki IgG dożylnie przez 2-5 dni powtarzane co 4 tygodnie
 •             w pęcherzycy liściastej i opryszczkowa tej- Dapson 100-200mg/dobę
 •             zewnętrznie preparaty steroidowe z antybiotykami
 •             Leczenie prowadzi się pod kontrola serologiczna

Pemphigoid

 •         chorują ludzie po 60 r.ż., częściej kobiety
 •           częstość zachorowań 1:100 000
 •            predyspozycje- antygen HLA DQ B1
 •             czynniki prowokujące: promienie UV, leki, penicylina, sulfonamidy, furosemid, salazopiryna, zewnętrznie –novoscabin
 •             5-flurouracyl
 •              przeciwciała w krążeniu IgG4, IgA, IgE skierowane p/antygenom. Antygen tzw. minor- przezbłonowy, składowa hemidesmosomu, o masie czaste. 180kD- typ XII kolagenu- w pemphigoidzie zwykłym przeciwciała przyłączają się do domeny niekolagenowej NC16A antygenu (lamina lucida), koniec węglowy tego antygenu leży w pobliżu lamina densa- do tej części przyłączają się przeciwciała w pemphigoidzie bliznowaciejącym.

Antygen major- białko o masie cząsteczkowej 230kD, związany z wewnętrzna blaszka hemidesmosomu

Wiązanie przeciwciał IgG aktywuje kaskadę dopełniacza- nacieki neutrofili, eozynofili- uwalnianie enzymów proteolitycznych- powstanie pęcherza

Diagnostyka:

 •             kliniczna
 •             immunologiczna
 •             split skórny
 •             metoda nakładanie obrazów fluorescencyjnych – możliwość rozróżnienia blisko siebie położonych antygenów.

 Odmiany kliniczne:

 •             pęcherzowa
 •             rumieniowa
 •             pęcherzykowa
 •             guzkowa
 •             ograniczona podudzi
 •             łojotokowa

Pemphigoid cicatrisans

 •             antygeny dla pemfigoidu bliznowaciejącego ( końcówka węglowa części antygenu minor, a także laminina 5 (epiligrina), laminina 6, kolagen VII
 •           zmiany oczne u 60-70% chorych
 •            zmiany na błonach śluzowych u 90%
 •            zmiany bliznowaciejące na skórze u 25%

Leczenie pemphigoid

 •             Prednizon 40-60mg/dobę
 •             Dapson 100-200mg/dobę
 •             chlorambucil, Metotreksat, Azatiopryna
 •             Tetracykliny
 •             w pemphigoidzie bliznowaciejącym cyklosporyna

Herpes Gestatationis-            związek z antygenami HLA DR3 i 4 oraz MHC II

 •             częstość zachorowań 1:50 000
 •             98% pacjentek ma przeciwciała p/antygenom swoich partnerów
 •             IgG1- silna aktywacja dopełniacza – przeciwciała rozpoznają antygen minor- domenę NC16A
 •             przeciwciała często nie wykrywalne w krążeniu
 •             DIF- złogi C3 na granicy skórno- naskórkowej
 •              klinicznie wykwity polimorficzne, pokrzywowate, drobne pęcherzyki, pęcherze, świąd u 20% zajęte błony śluzowe
 •             współistnienie z choroba Graves Basedow
 •             choroba nawraca w czasie następnych ciąży
 •            Leczenie: Encorton 20-40mg/dobę

Linear IgA Bullous Dermatosis –            u 30 % pacjentów wykryto antygen HLA B8

 •             występuje u dzieci i dorosłych
 •             czynniki prowokujące: vankomycyna, lit. niesterydowe p/zapalne
 • Może towarzyszyć nowotworom (lymphoma, rak pęcherza, rak przełyku)
 • Antygen- epitop antygenu minor- o m. cząsteczkowa 170kD, 120kD
 •              przeciwciała skierowane p/antygenowi w lamina densa- kolagen typu VII
 •             współistnienie- cukrzycy, choroby Crohn, Lupus Erythematosus
 •             Pęcherze w miejscach urazu- bliznowacenie, świąd, milia
 •             zajęcie błon śluzowych- przełyk
 •             Leczenie: Prednizon, cyklosporyna
 •             wysokie dawki IgG

Dermatitis herpetiformis- M. Dühring

 •             zespól skórno jelitowy o przewlekłym i nawrotnym przebiegu
 •             częstość zachorowań 1:5000 do 1: 10 00
 •             częściej mężczyźni 3:2, dorośli, lub młodzi
 •             częstsze nawroty w czasie chorób gorączkowych
 •             HLA B8, DR3, A1
 •             celiakia- te same predysponujące antygeny HLA
 •             Enteropatia glutenozależna utajona- tylko u ok. 25%- zaburzenia wchłaniania jelitowego, u ok. 60-70% zanik kosmków jelitowych
 •             nacieki limfocytarne
 •             przeciwciała IgAEmA skierowane p/endomysium m. gładkich, korelują ze stopniem zaniku kosmków- po około rocznej diecie bezglutenowej IgAEmA są niewykrywalne.
 •             U ok. 30% pacjentów przeciwciała są nie wykrywalne w krążeniu- potwierdzenie DH po wykryciu złogów IgA w brodawkach skórnych.
 •             IgA1- swoistym antygenem dla tych przeciwciał jest transglutaminaza- substratem dla tego enzymu jest gliadyna, a w naskórku prefilagryna
 •             u ok. 40% chorych występują przeciwciała p/tarczycowe- opisywana współistnienie raków tarczycy
 •             ok. 70% chorych- przeciwciała p/kom. okładzinowym żołądka- achlorohydria
 •             Rzadziej- cukrzycy, choroba Addisona, Sjögren,
 •             większa zapadalność na infekcje H.pyroli
 •             większa częstość zmian typu lymphoma p. pokarmowego
 •             czynniki zaostrzające zmiany skórne: jod (leki, ryby morskie, groch, wiśnie, pomarańcze)

Leczenie:

 •             dieta bezglutenowa
 •             Dapson- nie wolno przy niedoborze G6PD
 •             Sulfapirydyna 500-20000mg/dobę

Epidermolysis Bullosa Hereditaria

 •             zwykle pęcherzowe oddzielanie naskórka
 •             odmiana Cocayna –Webera
 •             odmiana Kobnera
 •             dziedziczenie autosomalnie dominująco

EBH

 •             postać letalna- Herlitz- AR
 •             zaburzenia półdesmosomów- oddzielenie błony podstawnej od lamina lucida- brak epiligryny
 •             postać dystroficzna- AR, AD
 •             Nadmierna aktywność kolagenazy- rozkład kolagenu VII- defekt w obrębie włókien kotwiczących – leczenie inhibitor kolagenazy fenytoina

 

Odwiedzający wpisali takie problemy:

CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz