Choroby pęcherzowe autoimmunologiczne

Lista chorób pęcherzowych autoimmunologicznych.

Akantolityczne:

 • Pemphigus vulgaris
 • Pemphigus foliaceus
 • Pemphigus paraneoplasticus

Podnaskórkowe:

 • pemphigoid
 • EBA
 • LABD
 • herpes gestationis

Pemphigus –etiopatogeneza

 • związek z antygenami HLA, DR4, DRw6
 • tło wirusowe- pęcherzyca endemiczna, liściasta- odmiana brazylijska
 • tło autoimmunologiczne- przeniesienie choroby za pomocą frakcji IgG4 i fragmentu F(ab)2, bierne przeniesienie choroby z matki na płód, współistnienie innych chorób autoimmunologicznych

Pemphigus

 • przeciwciała typu IgG4- patogenne- dysfunkcja cadheryn warunkujących kontakt miedzy komórkowy (CCC)
 • Cadheryny połączone są z białkami wewnątrzkomórkowymi (winkulina, adducyna, talina)
 • Przyłączenie IgG4 do cząsteczki adhezyjnej- aktywacja kinazy C- działającej na białka wewnątrzkomórkowe- dysfunkcja cadheryn.

Pemphigus diagnostyka

 • kliniczna- objaw Nikolskiego, Asboe- Hasnera
 • cytologiczna- test Tzanka
 • Immunologiczna:
 1. IF pośrednie- w surowicy IgG4
 2. IF bezpośrednie- przeciwciała IgG w przestrzeniach międzykomórkowych
 3. Metody Elisa i immunoblotingu z użyciem desmogleiny 1i3

Pemphigus vulgaris– akantoliza w głębszych warstwach naskórka + błony śluzowe- desmogleina 3

Pemphigus foliaceus– akantoliza powierzchniowa w górnych warstwach naskórka – desmogleina 1 błony śluzowe często nie zajęte- mało desmogleiny

Czynniki prowokujące

 • promieniowanie UV, oparzenia
 • Promieniowanie RTG
 • Leki: penicylina, penicylamina, kaptopril, isoniazyd, indometacyna, leki zawierające grupy sulfhydrylowe i tiolowe.
 • Dieta (cebula. por czosnek) – wystąpienie lub utrzymanie się choroby- ze wzrostem miana przeciwciał
 • substancje z grupami tiolowymi mogą powodować akantolizę.

Odmiany

 • Pemphigus vulgaris
 • Pemphigus vegetans
 • Pemphigus foliaceus
 • Pemphigus erythematosus (seborrhoicus, z.Sneara-Ushera)
 • Pemphigus herpetiformis
 • Pemphigus IgA
 • Erythema anulare like pemphigus

Pemphigus vegetans

 • Odmiana Neumanna- okolice wyprzeniowe, kąciki ust, fałdy nosowo-wargowe- papilomatoza, akantoza, eozynofili w naskórku.
 • Odmiana Hallopeau- okolice zgięciowe, skora owłosiona głowy- powierzchnie wykwitów pokryta zlewnymi krostami.

Pemphigus herpetiformis

 • Antygen- desmogleina1, rzadko 3
 • Klinicznie- świąd, rumień, pęcherzyki o układzie opryszczkowatym, rzadko zajęte błony śluzowe histopatologia: spongioza, krosty śródnaskórkowe z eozynofili lub neutrofili, akantoliza
 • Różnicowanie: DH, Pemphigus foliaceus, LABD, BP

Pemphigus IgA

 • klinicznie: świąd krosty podrogowe o układzie opryszczkowatym lub obraz pęcherzycy liściastej, przeciwciała IgA obecne w krążeniu u 50%
 • Immunologicznie 2 typy:
 1. SPD – subcorneal pustular dermatitis- antygen desmokolina 1
 2. IFN –intraepidermal neutrophilic – desmogleina 3

Erythema anulare pemphigus

 • klinicznie zmiany o typie erythema multiforme z drobnymi pęcherzykami na obwodzie, błony śluzowe nie zajęte, świąd
 • Akantoliza typu foliaceus
 • przeciwciała IgG wykrywalne tylko na ludzkim przełyku.

 Pemphigus paraneoplasticus

 • klinicznie- zmiany polimorficzne, zajęte błony śluzowe
 • histologia- akantoliza głęboka z nekroza keratynocytów, zwyrodnienie wodniczkowe warstwie podstawnej
 • przeciwciała IgG 1 i 2 – wykrywane w krążenie w 75%
 • antygeny- desmoplakina I i II, antygen PB major, desmogleina 1 i 3, periplakina, antygen o m. cząsteczkowej 170kD
 • przeciwciała reagują z nabłonkiem pęcherza moczowego, dróg oddechowych, jelit, m. sercowego i m. szkieletowe.

Pemphigus – leczenie:

 • długotrwale od 1-3 lat możliwa pełna remisja kliniczna i immunologiczna
 • Prednizon 1-2 mg/kg/dobę
 • Endoxan 100-200 mg/dobę
 • Leczenie w wysokich dawkach utrzymywane jest 4-6 tygodni. Następnie dawki są stopniowo obniżane.
 • terapia pulsowa: 1x miesiącu 500-1000mg
 • Dexamtazon 500mg przez 3 dni
 • Azatiopryna- 50-200mg/dobę
 • Metotreksat-15-30mg 1x w tygodniu
 • chlorambucil
 • Mykofenolan mofetylu
 • cyklosporyna A 3-5mg/kg/dobę
 • Plazmafereza 2x w tygodniu u kobiet w ciąży
 • wysokie dawki IgG dożylnie przez 2-5 dni powtarzane co 4 tygodnie
 • w pęcherzycy liściastej i opryszczkowa tej- Dapson 100-200mg/dobę
 • zewnętrznie preparaty steroidowe z antybiotykami
 • Leczenie prowadzi się pod kontrola serologiczna

Pemphigoid

 • chorują ludzie po 60 r.ż., częściej kobiety
 • częstość zachorowań 1:100 000
 • predyspozycje- antygen HLA DQ B1
 • czynniki prowokujące: promienie UV, leki, penicylina, sulfonamidy, furosemid, salazopiryna, zewnętrznie –novoscabin
 • 5-flurouracyl
 • przeciwciała w krążeniu IgG4, IgA, IgE skierowane p/antygenom. Antygen tzw. minor- przezbłonowy, składowa hemidesmosomu, o masie czaste. 180kD- typ XII kolagenu- w pemphigoidzie zwykłym przeciwciała przyłączają się do domeny niekolagenowej NC16A antygenu (lamina lucida), koniec węglowy tego antygenu leży w pobliżu lamina densa- do tej części przyłączają się przeciwciała w pemphigoidzie bliznowaciejącym.

Antygen major- białko o masie cząsteczkowej 230kD, związany z wewnętrzna blaszka hemidesmosomu

Wiązanie przeciwciał IgG aktywuje kaskadę dopełniacza- nacieki neutrofili, eozynofili- uwalnianie enzymów proteolitycznych- powstanie pęcherza

Diagnostyka:

 • kliniczna
 • immunologiczna
 • split skórny
 • metoda nakładanie obrazów fluorescencyjnych – możliwość rozróżnienia blisko siebie położonych antygenów.

Odmiany kliniczne:

 • pęcherzowa
 • rumieniowa
 • pęcherzykowa
 • guzkowa
 • ograniczona podudzi
 • łojotokowa

Pemphigoid cicatrisans

 • antygeny dla pemfigoidu bliznowaciejącego ( końcówka węglowa części antygenu minor, a także laminina 5 (epiligrina), laminina 6, kolagen VII
 • zmiany oczne u 60-70% chorych
 • zmiany na błonach śluzowych u 90%
 • zmiany bliznowaciejące na skórze u 25%

Leczenie pemphigoid

 • Prednizon 40-60mg/dobę
 • Dapson 100-200mg/dobę
 • chlorambucil, Metotreksat, Azatiopryna
 • Tetracykliny
 • w pemphigoidzie bliznowaciejącym cyklosporyna

Herpes Gestatationis – związek z antygenami HLA DR3 i 4 oraz MHC II

 • częstość zachorowań 1:50 000
 • 98% pacjentek ma przeciwciała p/antygenom swoich partnerów
 • IgG1- silna aktywacja dopełniacza – przeciwciała rozpoznają antygen minor- domenę NC16A
 • przeciwciała często nie wykrywalne w krążeniu
 • DIF- złogi C3 na granicy skórno- naskórkowej
 • klinicznie wykwity polimorficzne, pokrzywowate, drobne pęcherzyki, pęcherze, świąd u 20% zajęte błony śluzowe
 • współistnienie z choroba Graves Basedow
 • choroba nawraca w czasie następnych ciąży
 • Leczenie: Encorton 20-40mg/dobę

Linear IgA Bullous Dermatosis – u 30 % pacjentów wykryto antygen HLA B8

 • występuje u dzieci i dorosłych
 • czynniki prowokujące: vankomycyna, lit. niesterydowe p/zapalne
 • Może towarzyszyć nowotworom (lymphoma, rak pęcherza, rak przełyku)
 • Antygen- epitop antygenu minor- o m. cząsteczkowa 170kD, 120kD
 • przeciwciała skierowane p/antygenowi w lamina densa- kolagen typu VII
 • współistnienie- cukrzycy, choroby Crohn, Lupus Erythematosus
 • Pęcherze w miejscach urazu- bliznowacenie, świąd, milia
 • zajęcie błon śluzowych- przełyk
 • Leczenie: Prednizon, cyklosporyna
 • wysokie dawki IgG

Dermatitis herpetiformis- M. Dühring

 • zespól skórno jelitowy o przewlekłym i nawrotnym przebiegu
 • częstość zachorowań 1:5000 do 1: 10 00
 • częściej mężczyźni 3:2, dorośli, lub młodzi
 • częstsze nawroty w czasie chorób gorączkowych
 • HLA B8, DR3, A1
 • celiakia- te same predysponujące antygeny HLA
 • Enteropatia glutenozależna utajona- tylko u ok. 25%- zaburzenia wchłaniania jelitowego, u ok. 60-70% zanik kosmków jelitowych
 • nacieki limfocytarne
 • przeciwciała IgAEmA skierowane p/endomysium m. gładkich, korelują ze stopniem zaniku kosmków- po około rocznej diecie bezglutenowej IgAEmA są niewykrywalne.
 • U ok. 30% pacjentów przeciwciała są nie wykrywalne w krążeniu- potwierdzenie DH po wykryciu złogów IgA w brodawkach skórnych.
 • IgA1- swoistym antygenem dla tych przeciwciał jest transglutaminaza- substratem dla tego enzymu jest gliadyna, a w naskórku prefilagryna
 • u ok. 40% chorych występują przeciwciała p/tarczycowe- opisywana współistnienie raków tarczycy
 • ok. 70% chorych- przeciwciała p/kom. okładzinowym żołądka- achlorohydria
 • Rzadziej- cukrzycy, choroba Addisona, Sjögren,
 • większa zapadalność na infekcje H.pyroli
 • większa częstość zmian typu lymphoma p. pokarmowego
 • czynniki zaostrzające zmiany skórne: jod (leki, ryby morskie, groch, wiśnie, pomarańcze)

Leczenie:

 • dieta bezglutenowa
 • Dapson- nie wolno przy niedoborze G6PD
 • Sulfapirydyna 500-20000mg/dobę

Epidermolysis Bullosa Hereditaria

 • zwykle pęcherzowe oddzielanie naskórka
 • odmiana Cocayna –Webera
 • odmiana Kobnera
 • dziedziczenie autosomalnie dominująco

EBH

 • postać letalna- Herlitz- AR
 • zaburzenia półdesmosomów- oddzielenie błony podstawnej od lamina lucida- brak epiligryny
 • postać dystroficzna- AR, AD
 • Nadmierna aktywność kolagenazy- rozkład kolagenu VII- defekt w obrębie włókien kotwiczących – leczenie inhibitor kolagenazy fenytoina

 

Odwiedzający wpisali takie problemy:

CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zmiany skórne na błonach śluzowych

Lista zmian skórnych na błonach śluzowych. (więcej…)

Zamknij