Choroby przepony

Anatomia przepony – syntopia przepony

Miejsca zmniejszonego oporu w przeponie (wrota przepuklin):

 •  trójkąt mostkowo-żebrowy
 •  trójkąt lędźwiowo–żebrowy
 •  rozwór przełykowy
 •  ewentualne ubytki wrodzone przepony

Dostęp chirurgiczny do przepony

 •  od strony brzucha
 •  cięcie pośrodkowe górne
 •  cięcie skośne pod łukiem żebrowym(min 2cm od łuku żebrowego)
 •  od strony klatki piersiowej
 •  torakotomia pod VI lub VII żebrem

Podział przepuklin przeponowych

 •  przepukliny wrodzone
 •  przepukliny nabyte
 •  przepukliny urazowe
 •  przepukliny prawdziwe
 •  przepukliny rzekome

Przepukliny wrodzone

 •  przepuklina tylno-boczna – Bochdaleka
 •  przepuklina przymostkowa – Morgagni
 •  przepuklina centralna (sporadycznie)
 •  przepuklina rozworu przełykowego

Przepuklina Bochdaleka

 •  1848 – Vincent Bochdalek
 •  1946 – Gross nazwał ją tylno-boczną wrodzona przepukliną przeponową (CPLDH)
 •  1 na 2000 do1 na 5000 urodzeń
 •  80% przypadków strona lewa i w 90% brak worka przepuklinowego – przepuklina rzekoma
 •  w 8 tygodniu życia płodowego na podłożu przetrwałego kanału opłucnowo-otrzewnowego

Przepuklina Bochdaleka- objawy i rozpoznanie

 •  duży ubytek przepony
 •  objawy hypoplasii płuca i nadciśnienia płucnego zaraz po urodzeniu – sinica, duszności, tachykardia aż do wstrząsu.
 •  dochodzi do przemieszczenia śródpiersia na stronę przeciwną, po stronie przepukliny brak szmeru oddechowego jedynie słyszalna perystaltyka
 •  przypadku małego ubytku w przeponie
 •  kłopoty z żywieniem, niski wzrost, bóle kolkowe
 •  Rtg: pętle jelitowe w klatce piersiowej, przesunięcie śródpiersia, sonda żołądkowa wysoko nad poziomem przepony

Przepuklina Bochdaleka – postępowanie

 •  intubacja noworodka, PEEP, wyrównanie kwasicy, hipoksemii i hiperkapni i natychmiastowy zabieg operacyjny
 •  u niemowląt najczęściej dojście od strony jamy brzusznej cieciem pod łukiem żebrowym
 •  nieduże przepukliny operowane w okresie późniejszym są operowane z dojścia przez torakotomię

Przepuklina przymostkowa – Morgagni

 •  1769 – Morgagni
 •  1-6% wrodzonych przepuklin przeponowych
 •  Częstsza po stronie prawej (po lewej worek osierdziowy), z reguły przepuklina prawdziwa (worek przepuklinowy)
 •  worek przepuklinowy zawiera najczęściej – okrężnicę, sieć, żołądek, jelito cienkie
 •  częściej występuje u osób otyłych i kobiet

Przepuklina Morgagni – objawy i rozpoznanie

 •  bóle kolkowe, obj. przypominające dusznicę bolesną
 •  uwięźnięcia są możliwe lecz rzadko
 •  różnicowanie – tłuszcz okołoosierdziowy, torbiel osierdzia

Przepuklina Morgagni – postępowanie

 •  leczenie operacyjne z dojścia od strony jamy brzusznej (preferowane) lub od strony klatki piersiowej.

Przepukliny nabyte

 •  w miejscach zmniejszonego oporu, częściej u otyłych i kobiet
 •  objawy uzależnione od wielkości przepukliny i zawartości worka przepuklinowego
 •  diagnostyka podobna jak w przypadku przepuklin wrodzonych
 •  leczenie chirurgiczne

Wiotkość przepony

 •  nabyta ( porażenie n. przeponowego) – uraz, infekcje wirusowe, jatrogenna !!!
 •  wrodzona (wrodzona wiotkość przepony) – defekt mięśniowy przepony

Urazowe uszkodzenia przepony

 •  1-3% tępych i przenikających urazów klatki piersiowej
 •  u 30-50% chorych rozpoznanie udaje się postawić przed operacja
 •  60% przypadków towarzyszą ciężkie obrażenia narządów jamy brzusznej i w 50% klatki piersiowej
 •  przepukliny przeponowe pourazowe są 4 razy częstsze po stronie lewej??

Klasyfikacja pourazowych przepuklin przeponowych

 •  strona prawa
 •   przepuklina wczesna współistnienie obrażeń wątroby i innych narządów jamy brzusznej, współistnienie niedrożności jelita grubego lub cienkiego, przebieg bezobjawowy
 •  przepuklina późna wątroba, okrężnica lub jelito cienkie, przebieg bezobjawowy, współistnienie niedrożności lub zadzieżgnięcia

Tępe obrażenia przepony

Klasyfikacja pourazowych przepuklin przeponowych

 •  strona lewa
 •  przepuklina wczesna obrażenia przewodu pokarmowego, wątroby lub śledziony, niewielka przepuklina, olbrzymia przepuklina zawierająca liczne narządy i powodująca niewydolność oddechową, przebieg bezobjawowy
 •  Przepuklina późna niedrożność żołądka z ewentualną perforacją, niedrożność lub zadzieżgnięcie jelita cienkiego lub grubego, przebieg bezobjawowy
 •  Przepuklina do worka osierdziowego
 •  Pęknięcie przechodzące przez rozwór przełykowy
 •  Pękniecie szytych ran przepony

 Tępe obrażenia przepony – objawy i rozpoznanie

 •  pęknięcia przepony mogą być bezobjawowe lub doprowadzać do ciężkiej niewydolności krążeniowo oddechowej (ucisk na płuco, przesuniecie śródpiersia) lub objawów ostrej niedrożności mechanicznej
 •  objawy ostrej niewydolności oddechowej wymagają założenie sondy żołądkowej i odbarczenie żołądka, zaintubowania chorego, wentylacji z dodatnim ciśnieniem końcowo wydechowym
 •  rozpoznanie ustala się na podstawie RTG, sondy żołądkowej i podania kontrastu, fluoroskopii (ruchomość przepony), TK, USG

Tępe obrażenia przepony – postępowanie

 •  pęknięcia przepony ze względu na jej stałą ruchomość nigdy nie goja się samoistnie!!!
 •  pęknięcia przepony we wczesnym okresie zaopatruje się zwykle z dojścia od strony jamy brzusznej, gdyż w 90% przypadków towarzyszą im inne uszkodzenia wewnątrz jamy brzusznej
 •  później rozpoznane przepukliny poprzez torakotomię.
 •  śmiertelność w przypadku pęknięcia przepony na skutek tępych urazów jest bardzo wysoka (19-40%) co wynika głównie ze współistniejących obrażeń niż z samego pęknięcia przepony

Urazy przenikające przepony

 •  urazy drążące przepony są częstsze niż obrażenia tępe
 •  wlot rany może być na poziomie klatki piersiowej jak i brzucha
 •  najczęściej występują objawy krwawienia do jamy otrzewnej lub opłucnej
 •  Rtg – odma opłucnowa, krwiak opłucnej, uniesienie kopuły przepony. TK – może nie uwidocznić uszkodzenia przepony, może być przydatny VATS
 •  zawsze w czasie operacji należy dokładnie skontrolować kopuły przepony pod katem ich uszkodzenia

Odwiedzający wpisali takie problemy:

choroby przepony, przepona, przepona choroby, ból przepony objawy, ból przepony, pękniecie przepony, choroby przepony objawy, uszkodzenie przepony objawy, przepona brzuszna dolegliwosci, bol przepony przyczyny.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz