Choroby z niedoborów immunologicznych

Choroby z niedoborów odporności mogą być pierwotne (wrodzone), albo wtórne występujące w następstwie infekcji, chorób metabolicznych, nowotworów, albo powstające w wyniku leczenia. Wtórne niedobory immunologiczne są częstsze niż pierwotne. AIDS, jedna z chorób z niedoborem immunologicznym, jest jedną z najważniejszych chorób człowieka dnia dzisiejszego. Choroby te będą tu tylko w dużym skrócie wspomniane, bowiem dokładniej omawiane są na zajęciach z immunologii

Pierwotne choroby niedoborów immunologicznych.

Pierwotne niedobory odporności są zróżnicowaną grupą wrodzonych chorób związanych z zaburzeniami różnicowania i dojrzewania limfocytów T i B. Zablokowanie różnicowania może wystąpić na każdym etapie od komórki macierzystej pnia aż po limfocyty T z jednej strony, a limfocyty B z drugiej strony. Spośród wielu chorób z niedoborów immunologicznych podane będą trzy przykłady.

 

Odwiedzający wpisali takie problemy:

choroba immunologiczna, niedobory immunologiczne.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz