Choroby żołądka

Funkcje żołądka:

 • mieszanie pokarmu.
 • degradacyjne działanie kwasu solnego i pepsyny

Gruczoły: k.egzokrynne i endokrynne.

 • Kom.egzokrynne:
  • k.główne – pepsyna
  • k.okładzinowe – HCl i cz.wewnętrzny Castle’a
  • k.towarzyszące – śluz
 • Kom.endokrynne:
  • kom.G – gastryna
  • Kom.ECL – histamina

Mechanizm wydzielania:

 1. Faza głowowa: wrażenia zmysłowe, chemoreceptory bł. śluzowej  +n.błędnego + wydzielanie soku żołądkowego
 2. Faza żołądkowa : poposiłkowy bodziec mechaniczny -> relaksacja mięśniówki trzonu (NO,CGRP),+n.błędnego,+ gastryny -> kurczenie mięśniówki – pasaż treści pok. do cz.przedodźwiernikowej -> skurcze cz.przedodźwiernikowej+odźwiernika ->  rozkawałkowanie pokarmu ®do dwunastnicy
 3. Faza jelitowa: Hamowanie uwalniania gastryny przez hormony błony śluzowej dwunastnicy i jelit (GIP,VIP,glukagon).

   SOK ŻOŁĄDKOWY:

  • HCl
  • Zasadowy śluz
  • Połknięta ślina i cofający się sok dwunastniczy
  • Enzymy proteolityczne
  • Czynnik wewnętrzny Castle’a

Ostre zapalenie żołądka 

Cz. zewnętrzne: błędy pokarmowe, zatrucie alkoholem, ASA, NLPZ, zatrucie toksynami gronkowców, salmonelli  in. Cz. wewnętrzne: stres (urazy, oparzenia), ch.wewnątrzczaszkowe, okres okołooperacyjny, sport wyczynowy („żołądek biegaczy”), cz.konstytucjonalne (genetyczne, hormonalne), cz.immunologiczne (kolagenozy, niedokrwistość Addisona i Biermera)

Objawy zapalenia żołądka:

 • przekrwienie, obrzęk –  nadżerki i owrzodzenia – martwica – krwotoki
 • zmiany w kom.nabłonkowych, nacieki białokrwinkowe
 • Objawy kliniczne: brak łaknienia, nudności, wymioty, odbijania, uczucie ucisku w nadbrzuszu, bóle w dołku, nieprzyjemny smak w ustach

Przewlekłe zapalenie żołądka

Nieswoiste – jak w ostrym lub swoiste – w gruźlicy, kile, promienicy. Typ A – zapalenie trzonu żołądka –autoimmunologiczne zapalenie żołądka:
 • ab p/k.okładzinowym 90% ® achlorhydria (bezkwaśność)
 • ab p/cz.wewnętrznemu 70% ® niedokrwistość z niedoboru wit.B12

Bezkwaśność soku po bodźcach wydzielniczych (gastryna, histamina) – zmiany zanikowe w bł. śluzowej.

Typ B – zapalenie odźwiernika – Helicobacter pylori,  od gęstości zasiedlenia przez H.pylori zależy stopień i aktywność zap. Wstępujące szerzenie się ® granica odźwiernik/trzon przesuwa się do góry ® spada liczba kom.okładzinowych – hipochlorhydria.
Typ C – NLPZ lub/i zarzucanie wsteczne żółci

Helicobacter pylori

Rezyduje w żołądku w warstwie śluzu i przestrzeniach międzynabłonkowych i na obszarach błony śluzowej o mniejszej ekspozycji na kwas solny. UREAZA: mocznik – amoniak zobojętnia kwas solny, rola w kolonizacji żołądkowej. Adhezyny(zewnętrzna pow.otoczki Hp) –umożliwiają przywieranie do nabłonka. Ureaza, fosfolipaza, cytotoksyna A – uszkadzają barierę śluzówkową.

Helicobacter pylori

Helicobacter pylori

2 postacie: „normalna”, zdolna do wzrostu, i przetrwalnikowa – nie rośnie, nie dzieli się, ale w sprzyjających warunkach odzyskuje te atrybuty.

Sposób przenoszenia: droga ustno-pokarmowa i fekalno-oralna. Zakażeniu sprzyja: złe warunki socjoekonomiczne, przeludnienie, brak ciepłej wody. Zakażenie pierwotne: najczęściej bezobjawowe, czasem ostre zap.błony śluzowej. Osłabia czynniki ochronne, wzmacnia agresywne (sekrecja HCl). U 99% chorych z wrzodem dwunastnicy, 75% żołądka, 50% zdrowych pow.50

Zapalenie żołądka na tle zakażenia Hp jest chorobą podstawową.

Następstwem jest ch.wrzodowa, w której rolę odgrywa predyspozycja genetyczna i cz.egzogenne.

DWUNASTNICA. Pierwotnym miejscem zasiedlenia Hp jest nabłonek żołądkowy, ale przebywa w opuszce dwunastnicy – obecność ogniskowej metaplazji żołądkowej.

Charakter nawracający – patogeneza wieloczynnikowa w 95% Helicobacter pylori –wysokie wydzielanie  podstawowe HCl –przyspieszone opróżnianie  żołądkowe. Grupa krwi O („niewydzielacze” – brak ag grupowych krwi A, B, H w ślinie i soku żoł.) –HLA-B5. Najczęściej ściana przednia, dwa położone naprzeciw siebie wrzody – „kissing ulcers”.

Rzadka postać swoista:

 • Zapalenie żołądka Crohna- żołądkowe objawy Crohna – nieciągłe nacieczenie granulocytami błony śluzowej, ziarniniaki kom.nabłonkowatych
 • Zapalenie błony śluzowej spow.Helicobacter heilmanii (przenoszona przez psy i koty)

Klinicznie brak objawów, „niewrzodowa dyspepsja” – nieswoiste dolegliwości: uczucie pełności, wzdęcie, itd.

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

NADŻERKA – ubytek błony śluzowej żołądka nieobejmujący jej warstwy mięśniowej, nadżerki są zwykle mnogie, mogą powodować krwawienia z całej pow. błony śluzowej żołądka.

WRZÓD – ubytek błony śluzowej żołądka obejmujący jej warstwę mięśniową i głębsze warstwy. Najczęściej na krzywiźnie mniejszej.

Ściana żołądka:

 • 3 warstwy błony śluzowej: nabłonkowa,   właściwa, mięśniowa
 • błona podśluzówkowa
 • 3 warstwy błony mięśniowej właściwej
 • warstwa podsurowicza i surowicza

Choroby żołądka Czynniki ochronne:

 • Śluz
 • HCO3-
 • Hormony jelitowe
 • Bariera elektrolitowa
 • Śluzówkowy przepływ krwi
 • Ślina
 • Prostaglandyny
 • Odnowa komórkowa

Czynniki agresji:

 • Helicobacter pylori
 • HCl
 • Pepsyna
 • NLPZ
 • Stres
 • Tytoń
 • Alkohol
 • Żółć
 • Hormony (steroidy, parathormon)
 • uwarunkowania genetyczne(k.okładzinowe, gr.0)
 • Marskość wątroby

Objawy choroby żołądka

Ból: podrażnienie zakończeń nerwowych w uszkodzonej ścianie żołądka i dwunastnicy lub zmieniona motoryka narządów.

Żołądek:
 • ból w nadbrzuszu natychmiast po spożyciu pokarmu lub zależne od pożywienia
 • nasila się na szczycie wydzielania soku żołądkowego, ¯ po zobojętnieniu zawartości żołądka
Dwunastnica:
 • ból w śródbrzuszu, 2-3 godz po posiłku, na czczo (tzw głodowe) i porą nocną,
 • Związek z żołądkową produkcją HCl,
 • Nawrotowość jesienno-wiosenna

Powikłania

 • Bliznowacenie ścian wrzodu – zwężenie odźwiernika
 • Uszkodzenie naczynia w kraterze wrzodowym: krwotok żołądkowy – fusowate wymioty, krwawienie do dwunastnicy – smoliste stolce
 • Jeśli w głębi proces zapalny – drążenie do sąsiednich narządów:
  • Do trzustki – objawy zanurzenia czynności trzustki
  • Do jamy otrzewnej – objawy zapalenia otrzewne
 • Długotrwała choroba – rozrost nowotworowy, rozwój raka żołądka

Zespół Zollingera –Ellisona (gastrinoma)

hipergastrynemia spowodowana nowotworem wydzielającym  gastrynę.

Umiejscowienie:

 • Trzustka 90%
 • Opuszka dwunastnicy
 • Więzadło wątrobowo-dwunastnicze

W 60%: złośliwy, 10% przyczyną: MEN I. Gatryny – wydzielanie podstawowe i po bodźcach wydzielniczych

Objawy:

 • Owrzodzenia żołądka,
 • Zwiększone stężenie gastryny w surowicy krwi

Odwiedzający wpisali takie problemy:

helicobacter objawy, Helicobacter Pylori Objawy Leczenie, choroby zoladka, choroby żołądka, żoładek położenie.

Tags: , , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz