Wyśw. od 1 od 15 z 53 artykułów
Archiwum | układ krwionośny kanał RSS

Miażdżyca

Miażdżyca — to przewlekły proces chorobowy, w którym dochodzi do pogrubienia ściany naczyniowej i utraty jej elastyczności. Proces miażdżycowy rozpoczyna się niemal od urodzenia i postępuje przez całe życie. Przez wiele lat sądzono, iż rozwój miażdżycy związany jest ze starzeniem się organizmu i wynikającą z tego degeneracją ściany naczyń. Obecnie wiadomo jednak, że zmiany miażdżycowe  Full Article…

0

Niedokrwistość hemolityczna

Jest to grupa chorób o różnej patogenezie, które charakteryzują się skróceniem czasu połowicznego rozpadu erytrocytów. Fizjologicznie erytrocyty żyją około 120 dni. W 85 % są eliminowane przez hemolizę w układzie siateczkowo-śródbłonkowym.  (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:niedokrwistość hemolityczna, hemoliza objawy, anemia hemolityCzna, Hemoliza Leczenie, niedokrwistość hemolityczna leczenie, sferocytoza objawy, sferocytoza nabyta.

0

Żyły skórne kończyny górnej

Leżą tuż pod skórą – tzw. Żyły powierzchowne. Są ruchome w stosunku do podłoża. Towarzyszą im naczynia tętnicze. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zanik żył, zanik żył na rękach.

0

Żółtaczka

Żółtaczka to objaw, a nie nazwa choroby. To stany, w których obserwujemy nadmiar barwników żółciowych we krwi. W takiej sytuacji najpierw żółkną białkówki oczu, następnie błony śluzowe i skóra. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:żółtaczka, żółtaczka mechaniczna leczenie, taczka mechaniczna, zoltaczka, objawy zoltaczki, zoltaczka leczenie, żółtaczka mechaniczna rokowania.

0

Wady wrodzone serca

Poprzez wady serca rozumie się wrodzone lub nabyte odchylenie w budowie serca które mogą prowadzić do zaburzeń czynności serca. Większość dotyczy wad powstających podczas tworzenia się przegród lewego i prawego serca: (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:otwór Botala.

0

Rozrusznik serca

Rozrusznik serca , inaczej stymulator serca, kardiostymulator; urządzenie elektroniczne stymulujące mię­sień sercowy dzięki wytwarzaniu rytmicznych bodźców elektrycznych, stosowane w celu regulacji rytmu serca w przebiegu niektórych schorzeń serca. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:rozrusznik serca zalety i wady, rozrusznik serca.

0

Budowa serca

Naczynia własne serca:  (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:budowa SERCA.

0

Zastawki serca

Zapewniają one stały, jednokierunkowy przepływ. Zamykają się dając dźwięki. (więcej…)

0

Leczenie nadciśnienia tętniczego ze wskazań nagłych

Nagły wzrost ciśnienia do wartości przekraczających ciśnienie rozkurczowe 12-130mm Hg. Stan naglący rozumiany jako bezpośrednio zagrażający życiu, wartość ciśnienia jest większa od 180/120. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:nitroprusydek sodu, labetalol inaczej, nadciśnienie tętnicze.

0

Zator tętnicy płucnej (ZTP)

Zator tętnicy płucnej  to zamknięcie światła naczynia przez skrzeplinę (zakrzep który najczęściej odpada/płynie z kończyn dolnych lub górnych). Jest tym groźniejszy im większe naczynie ulegnie zamknięciu. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zator płucny śmiertelność.

0

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze — jest chorobą układu krążenia, w której w naczyniach tętniczych panuje zwiększone ciśnienie krwi. Optymalne wartości ciśnienia nie powinny przekraczać 120/80 mmHg (milimetry słupa rtęci), a wartość graniczna wynosi 140/90 mmHg. O nadciśnieniu tętniczym mówi się wówczas, gdy podczas kilkakrotnych pomiarów, dokonywanych w spoczynku, ciśnienie przekracza wartości prawidłowe. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:cisnienie  Full Article…

0

Terapia w TAO – choroba Buergera cd..

Terapia – TAO zalecenia ogólne: całkowite i stałe zaniechanie palenia (oznaczenie w moczu nikotyny i konityny), większość chorych leczenie zachowawcze. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:choroba buergera zdjęcia, Choroba Bürgera.

0

Choroba Buergera (Bürgera)

Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (syn.choroba Buergera) to choroba zapalna małych i średnich tętnic oraz żył kończyn o nieznanej etiologii, która zwykle przebiega z okresami zaostrzeń i remisji. TAO- zapalne schorzenie tętnic i żył obwodowych z odcinkowym zamknięciem światła naczyń przez zakrzep, doprowadzającym do niedokrwienia kończyn dolnych często również górnych. Występuje najczęściej u młodych, palących mężczyzn. (więcej…)  Full Article…

0