Wyśw. od 16 od 30 z 47 artykułów
Archiwum | układ oddechowy kanał RSS

Niedodma

Niedodma(atelectasis) to zapadanie się pęcherzyków płucnych (najczęściej dotyczy niewielkich obszarów) i sklejanie się ich ścian, mające miejsce gdy nie dochodzi do nich powietrze. Oznacza niepełne rozprężenie płuca. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:niedodma, niedodma płuc leczenie, niedodma płuc objawy, niedodma płytkowa, niedodma płuc, niedodma leczenie, zmiany niedodmowe, niedodma objawy, niedodma pluc rokowanie leczenie objawy.

0

Mediastinoskopia

Narządy śródpiersia górnego nie przylegają do siebie a przestrzenie między nimi wypełnia duża ilość tkanki łącznej wiotkiej, dzięki temu badanie możliwe jest do wykonani gdyż narządy mogą się nieco przesuwać względem siebie. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:mediastinoskopia.

0

Przepukliny przeponowe

Należą do przepuklin wewnętrznych – z jamy ciała do jamy ciała (brzuch – klatka piersiowa). Wrota przepukliny – to otwór przez który wydostaje się przepuklina; (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zapalenie opon mózgowych, przepuklina przeponowa, przepuklina przeponowa objawy, przepuklina wślizgowa, węzły chłonne pachowe, przepuklina wślizgowa objawy.

0

Tracheotomia

To zabieg polegający na podłużnym przecięciu tchawicy. Wyróżniamy tracheotomię: (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:tracheotomia, chrząstka tarczowata, tracheostomia a tracheotomia.

0

Konikotomia

To zabieg w którym przecina się poprzecznie stożek sprężysty pomiędzy chrząstką tarczowatą a chrząstką pierścieniowatą. W tym miejscu szczególnie dobry jest dostęp do dolnej drogi oddechowej. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:konikotomia, użądlenie osy.

0

Intubacja

Wykonuje się w celu zapewnienia dopływu powietrza do dolnych dróg oddechowych np. podczas uśpienia ogólnego, ze zwiotczeniem mięśni, wprowadza się rurkę oddechową (intubacyjną) przez usta lub nos do tchawicy. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:intubacja, Ból Gardła PO Intubacji.

0

Rak płuca

Jest to jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych. Ośmiokrotnie częściej atakuje on mężczyzn, choć ostatnio atakuje coraz więcej kobiet. Największa zachorowalność występuje między 50 a 70 rokiem życia. U palaczy zachorowalność jest 30 razy większa niż u nie palących. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:objawy raka puc, płuca palacza.

0

Przerzuty nowotworowe do płuc

Najczęstsze nowotwory złośliwe dające przerzuty do płuc: (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:przerzuty do płuc objawy, przerzuty do płuc, przerzuty do płuc rokowania, przerzuty do pluc, rak jajnika przerzuty do płuc.

0

Odma opłucnowa

Odmą opłucnową nazywamy obecność powietrza w jamie opłucnej z następowym zapadnięciem płuca po tej samej stronie. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:odma pucna, odma prężna, Odma Płucna Leczenie.

0

Choroby przepony

Anatomia przepony – syntopia przepony (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:choroby przepony, przepona, przepona choroby, ból przepony objawy, ból przepony, pękniecie przepony, choroby przepony objawy, uszkodzenie przepony objawy, przepona brzuszna dolegliwosci, bol przepony przyczyny.

0

Astma steroidooporna

W niewielkiej grupie chorych na astmę oskrzelową nasilone objawy choroby utrzymują się mimo właściwego leczenia, w tym przewlekłego podawania doustnych kortykosteroidów. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:yhs-per_001.

0

Astma oskrzelowa

Astma oskrzelowa uważana jest za reakcję nadwrażliwości typu I dotyczącą oskrzeli. Jednak  istnieje szereg form astmy oskrzelowej, z których nie wszystkie związane są z mechanizmem immunologicznym. To odwracalna niedrożność dróg oddechowych o różnym stopniu nasilenia występująca w następstwie zapalenia i nadwrażliwości oskrzeli. Głównym objawem astmy oskrzelowej jest napadowa duszność z kaszlem i świstem spowodowanym skurczem  Full Article…

0

zator tłuszczowy

ZATORY NIEZAKRZEPOWE TĘTNIC PŁUCNYCH. Materiał zatorowy, zwykle własne tkanki lub składniki ustroju, dostaje się do naczyń wskutek urazu – mogą nim być prawie wszystkie rodzaje tkanek oraz ciała obce, także gazy. bardziej istotne to : (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zator tłuszczowy, zator tłuszczowy objawy, objawy zatoru tłuszczowego.

0