Wyśw. od 1 od 15 z 26 artykułów
Archiwum | układ płciowy kanał RSS

Macica

Leży w przodozgięciu (główna oś skierowana ku przodowi i ku górze, zgięcie między szyjką i trzonem) w miednicy między pęcherzem moczowym a odbytnicą. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:macica, budowa macicy, macica budowa.

0

Narządy płciowe

Narządy płciowe żeńskie (organa genitalia femina) i narządy płciowe męskie (organa genitalia masculina) dzielimy podobnie, na narządy płciowe zewnętrzne i wewnętrzne. Narządy te pod względem czynnościowym można uszeregować w trzy grupy: (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:hermafrodytyzm zdjęcia, obojnactwo u ludzi zdjęcia, hermafrodytyzm u ludzi zdjęcia.

0

Hermafrodytyzm i pseudohermafrodytyzm

Obojnactwo prawdziwe oznacza współistnienie obydwu rodzajów gonad u jednego osobnika. Jest to niezwykle rzadko spotykany stan, w którym u pacjenta stwierdza się albo jedno jądro i jeden jajnik albo dwie gonady składające się zarówno z tkanek jajnika jak i jądra. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:hermafrodyty zdjęcia.

0

Zespół Turnera

Zespół Turnera stanowi wśród kobiet najczęstsze zaburzenie genetyczne związane z chromosomami płciowymi. Obserwowane zaburzenia fenotypowe są skutkiem częściowej lub całkowitej utraty chromosomu X, pociągającej za sobą hipogonadyzm. Schorzenie występuje z częstością 1 na 3000 żywo urodzonych noworodków płci żeńskiej. Zespół Turnera stwierdza się w niespełna 25% przypadków samoistnych poronień w pierwszym trymestrze ciąży. (więcej…) Odwiedzający  Full Article…

0

Zespół XYY

Jeden na tysiąc żywo urodzonych noworodków płci męskiej posiada w jądrach komórek somatycznych nadmiarowe chromosomy Y (najczęstszy obserwowany kariotyp to 47,XYY). Zwykle jedynymi objawami tego stanu są nadmierny wzrost przy zachowanych proporcjach ciała oraz ciężko przebiegający trądzik (acne vulgaris); poziom inteligencji nie jest zazwyczaj obniżony. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zespół xyy.

0

Zespół Klinefeltera

Jednym z najczęstszych zaburzeń chromosomalnych związanych z płcią jest zespół Klinefeltera. Polega on na występowaniu u osobnika o męskim fenotypie przynajmniej 2 chromosomów X i przynajmniej jednego chromosomu Y w każdej komórce somatycznej. Stwierdzany jest z częstotliwością ok. 1 na 850 żywych urodzeń wśród chłopców i stanowi jedną z najczęstszych przyczyn hipogonadyzmu o podłożu genetycznym.  Full Article…

0

Zaburzenia dotyczące chromosomów płciowych

Aberracje dotyczące chromosomów płciowych są na ogół znacznie lepiej tolerowane przez organizm. Dzieje się tak na skutek przynajmniej dwóch znanych zjawisk: inaktywacji (lyonizacji) jednego z chromosomów płciowych i małej liczby genów zlokalizowanych na chromosomie Y. (więcej…)

0

Potworniaki dojrzałe

Po łacinie teratoma. Potworniaki dojrzałe w jajniku występują najczęściej jako torbiele skórzaste (cystis dermoidalis ) – jednokomorowe, wyścielone dojrzałą skórą z przydatkami (gruczoły, włosy). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:potworniak jajnika objawy, potworniak leczenie, potworniak jajnika, potworniak na jajniku, potworniak jajnika leczenie, teratoma leczenie, guz na jajniku, objawy potworniaka, guz potworniak, teratoma jajnika.

0

Nowotwór jajnika

W przeciwieństwie do jąder, gdzie nowotwory wywodzące się z pierwotnej komórki płciowej stanowią zdecydowaną większość (97%) i niemal zawsze są złośliwe, w wypadku jajników przeważają inne rodzaje guzów, a nowotwory germinalne stanowią zaledwie 20%. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zapalenie jajnika.

0

Rak zarodkowy

Po łacinie: carcinoma embryonale. Rak zarodkowy w postaci czystej 3% nowotworów germinalnych, utkanie ca embryonale wchodzi w skład 47% nowotworów mieszanych. w postaci czystej nie produkuje HCG, może produkować AFP. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:rak zarodkowy.

0

Nasieniak

Seminoma. W porównaniu do ogółu nowotworów germinalnych występuje w nieco starszej grupie wiekowej i jest nieco mniej złośliwy. Stanowi 31% nowotworów o jednolitym utkaniu i wchodzi w skład 72% nowotworów o utkaniu niejednolitym. czysty histologicznie nasieniak. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:nasieniak, yhs-fh_lsonsw, seminoma rokowania, zlep komórek wielojądrowych olbrzymich.

0