Wyśw. od 1 od 4 z 4 artykułów
Archiwum | Epidemiologia kanał RSS

Pomiar zdrowia w świetle dyrektyw UE

PŁEĆ, WIEK, STAN CYWILNY DOCHODY (na głowę członka gospodarstwa oraz własne) PRACA ( jej dostępność, zgodność z kwalifikacjami i aspiracjami, obecność czynników ryzyka, bezpieczeństwo pracy OCHRONA ZDROWIA: Źródła i zasady finansowanie, zasoby ( kadrowe i materialne), koszty, korzystanie z poszczególnych form opieki, pierwsza pomoc, profilaktykai promocja MIEJSCE ZAMIESZKANIA ŚRODOWISKO BYTOWANIA (zanieczyszczenie powietrza,, wody, gleby, czynniki  Full Article…

0

Zakażenia szpitalne

Definicja według WHO. Jest to zakażenie pozostające w ścisłym związku przyczynowym z pobytem chorego w szpitalu lub zakażeniem , które rozwija się u personelu szpitalnego w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zakażenia szpitalne, zakażenie szpitalne, zakażenia wewnątrzszpitalne, serratia marcescens objawy, ZAkaenie rany, czynniki ryzyka zakażęń szpitalnych, zakażenia szpitalne definicja, kolonizacja bakterii,  Full Article…

8