Wyśw. od 1 od 10 z 10 artykułów
Archiwum | Historia medycyny kanał RSS

Psychologia

Psychologia — nauka badająca złożone procesy umysłowe, zajmuje się powstawaniem i przebie­giem procesów psychicznych, cechami psychicznymi człowieka i regulacją jego relacji z otocze­niem. Rozwinęła się dopiero w XX wieku, będąc wcześniej częścią filozofii. Termin psychologia został wprowadzony w XVIII wieku, pochodzi on od greckiego psyche, oznaczającego oddech, czy­li coś ulotnego jak dusza. (więcej…)

0

Inżynieria genetyczna

Inżynieria genetyczna — zespół technik badawczych pozwalających na wyizolowanie i charak­terystykę określonych genów oraz wprowadzanie w nich zmian. Jako nauka rozwijana jest od początku lat 70-tych, gdy po raz pierwszy stało się możliwe ukierunkowane otrzymywanie ge­nów, w celu eliminowania niepożądanych lub nadania pożądanych cech w organizmach. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:mozaicyzm objawy.

Możliwość komentowania Inżynieria genetyczna została wyłączona

Miód Manuka

Współcześnie coraz większą popularność zyskują produkty, których nie kupimy w osiedlowym sklepie czy supermarkecie, a które mają zapewnić nam długie i zdrowe życie. Jednym z takich produktów jest Miód Manuka. (więcej…)

0

Prekursorzy medycyny alternatywnej

Paracelsus (1493 – 1541) – o istocie życia stanowi tajemna siła – archeusz, który kieruje pracą organizmu (wewnętrzny alchemik). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:nihilizm terapeutyczny.

0

Medycyna alternatywna współcześnie (homeopatia, hydroterapia)

Czym jest mesmeryzm dzisiaj? Niedawno, w latach 80tych, niemieccy pacjenci jeździli do Holandii, żeby poddać się leczeniu rodzinie magnetyzerów, powołującej się na wspólne korzenie z Mesmerem. W Niemczech istnieje Towarzystwo Rozwoju Duchowego –należy do niego większość poważnych uzdrowicieli. W Anglii znajduje się Leas Center for Spiritual Healing(które założył zmarły w 1976 roku Harry Edwards). A  Full Article…

0

Medycyna alternatywna cd.. Markiz de Puysegura

Markiz de Puysegura (1751-1825) twórca pojęcia: somnambulizm (sen magnetyczny). Odpowiednie ruchy dłoni,modulacja głosu, natężenie spojrzenia wprawiały pacjenta w stan przytłumionej świadomości, a dalej jasnowidzenie i poruszenie nerwowe. (więcej…)

0

Medycyna alternatywna FRANZ ANTON MESMER

Podstawą doktryny Mesmera była teza, zgodnie z którą cały świat zanurzony jest w cieczy o charakterze elektryczności, niewidzialnej, lecz ukazującej się podczas magnetyzowania w postaci jasnych kropel lub promieni. (więcej…)

0

Robert Koch

Robert Koch (1843 – 1910) twórca bakteriologii i założyciel nauki o chorobach zakaźnych. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:choroba kocha.

0

Ludwik Pasteur

Francuski chemik i prekursor mikrobiologii. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:ludwik pasteur, ludwik pasteur szczepionka, ludwik pasteur odkrycia.

0