Wyśw. od 1 od 15 z 20 artykułów
Archiwum | Wirusy kanał RSS

Wirus cytomegalii (CMV)

Wirus cytomegalii (CMV) – szerzy się drogą oddechową i płciową, możliwe są zakażenia okołoporodowe (przy przejściu noworodka przez kanał rodny zakażonej matki) oraz wrodzone. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:wirus cmv, cmv wirus.

0

Enterowirusy (poliowirusy)

Enterowirusy (poliowirusy) – z Pikornawirusów. Są kwasooporne, zakażające przewód pokarmowy, optymalna temperatura repllikacji wynosi 37oC. Są stabilne w niskim pH, nie unieczynnia ich kwaśne środowisko żołądka, przenoszenia jest droga fekalno-oralna. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:enterowirusy, enterowirus, wirus coxsackie, enterowirusy objawy, koksaki, wirus koksaki, wirus coxsackie leczenie.

0

Wirus odry (Measles Virus – MEV)

Wirus odry (Measles Virus – MEV) – odra to wysypkowa choroba zakaźna wieku dziecięcego wywoływana przez morbilliwirus z rodziny paramyksowirusów (brak neuraminidazy), przenosi się drogą kropelkową. Okres inkubacji wynosi około 2 tygodni. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:wirus odry, odra objawy.

0

Wirus opryszczki pospolitej (HSV-1 oraz HSV-2)

Wirus opryszczki pospolitej (HSV-1 oraz HSV-2) – otoczka jest bardzo obszerna – kompletny wirion ma średnicę 120 – 200 nm, podczas gdy nagi kapsyd wykazuje średnicę ok. 100 nm. (więcej…)

0

Wirus ospy wietrznej, półpaśca (VZV)

Wirus ospy wietrznej – półpaśca (VZV) – szerzy się zazwyczaj drogą oddechową, mimo iż pęcherzyki są zakaźne i możliwe jest również zakażenie przez kontakt z płynem pęcherzykowym. Dzieci wrażliwe na zakażenie, który miały bliski kontakt z pacjentem z półpaścem, mogą zachorować na ospę wietrzną. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:półpasiec okres wylęgania, Półpasiec Okres Zarażania, wirus  Full Article…

0

Wirus ospy prawdziwej (VARV)

Pokswirusy, gł. wirus ospy prawdziwej (VARV) –  złożona grupa wirusów, wirusy zwierzęce, złożona symetria, kształt zależy od rodzaju, są jednymi z najbardziej skomplikowanych pod względem budowy wirusów. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:Ospa prawdziwa, choroby świń ospa, ospa u świń.

0

Retrowirusy – HIV

Retrowirusy – HIV;  AIDS z rodzaju lentiwirusów. 2 typy, HIV-1 i HIV-2 (mniej wirulentny i rzadziej wywołujący pełnoobjawowy AIDS). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:objawy wirusa hiv, retrowirusy.

0

Wirus różyczki (Rubella Virus RUBV)

Wirus różyczki (Rubella Virus – RUBV) – rodzaj Rubivirus, rodzina Togaviridae. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:objawy ryczki, wirus różyczki.

0

Wirus świnki (Mumps Virus – MuV)

Wirus świnki (Mumps Virus – MuV) – paramyksowirus,  nagminne zapalenie przyusznic, tzw. świnka to stan zapalny ślinianek przyusznych wywołanych przez wirusa świnki, do zakażeń dochodzi najczęściej zimą i wczesną wiosną. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:świnka choroba, swinka choroba zdjecia, świnka objawy zdjęcia, wirus świnki, świnka u dzieci zdjęcia, objawy świnki u dzieci zdjęcia, CHOROBA SWINKA  Full Article…

0

WZW typu A

WZW typu A – hepatowirus Picornaviridae. HAV jest małym wirusem ssRNA, Odpowiada on za syntezę pojedynczego polipeptydu, rozcinanego przez proteazy wirusowe. (więcej…)

0

WZW typu B

WZW typu B – przyczyna znacznej zachorowalności i wysokiej śmiertelności, choroba wykazuje tendencje do przewlekania się, może prowadzić to stałego nosicielstwa, co może być przyczyna marskości wątroby i nowotworów złośliwych wątroby. (więcej…)

0

WZW typu C (WZW-C)

WZW typu C – WZW głownie krwiopochodnych. Po fazie OZW jeszcze przez wiele tygodni tzw. próby wątrobowe wykazują wartości patologiczne. (więcej…)

0

Adenowirusy

Adenowirusy – są klasycznym przykładem symetrii ikosaedralnej, brak otoczki lipidowej, ma dsDNA, replikacja zachodzi w jądrze, wielkość: 80 nm, gospodarz: kręgowce. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:adenowirus, adenowirus leczenie, adenowirus objawy, wirus adeno, adeno wirus, adenowirusy objawy, adenowirusy, wirus adeno u dzieci, adenowirus u dzieci objawy.

0

Gorączka kleszczowa Kolorado (reowirusy)

Reowirusy są wirusami nagimi, z nukleokapsydem o ikozaedralnej symetrii. Reowirusy są unikatowe z powodu segmentowanego genomu o podwójnej nici RNA. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:gorączka kleszczowa.

0