Wyśw. od 1 od 15 z 149 artykułów
Archiwum | Anatomia patologiczna kanał RSS

Grzybice OUN

Proces zapalny wywołany przez inwazję grzybiczą OUN przebiegający jako: (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:grzybica mózgu.

0

Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Proces zapalny obejmujący OMR, przestrzeń podpajeczynówkową lub tkankę nerwową mózgu lub rdzenia kręgowego, spowodowany replikacją wirusów w OUN. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:Wirusowe zapalenie opon mozgowych, wirusowe zapalenie opon mózgowych objawy.

0

Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

Gruźlicze ZOMR i mózgu to 2 pod względem częstości gruźlica pozapłucna. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:gruzliczak, gruzliczak leczenie, grużlicze zapalenie opon mozgowych, gruzlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, gruźlicze zapalenie opon.

0

Przepuklina

Przepuklina (hernia) – wydostanie się narządu, jego części lub tkanek poza jamę, w której zwykle się znajdują, przez otwór (kanał) wrodzony lub nabyty. Najczęściej w pachwinach. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:przepuklina brzuszna objawy, przepuklina pachwinowa objawy, przepuklina, przepuklina brzuszna zdjecia, przepuklina udowa objawy, przepuklina pepkowa zdjęcia, przepuklina udowa zdjęcia, przepuklina zdjęcia, przepuklina pępkowa objawy, przepuklina  Full Article…

0

Ropień wewnątrzotrzewnowy

Ropień wewnątrzotrzewnowy(abscessus intraabdominalis) to zbiornik płynnej treści ropnej, który powstał bądź wskutek ograniczenia ogniska zapalnego, bądź jako zejście rozlanego zapalenia otrzewnej. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:jama brzuszna, zatoka douglasa, budowa brzucha, anatomia brzucha, budowa jamy brzusznej, jama douglasa, jama brzuszna budowa, jama brzuszna anatomia, anatomia jamy brzusznej.

1

Mozaikowatość gonad

W przypadku chorób dziedziczonych autosomalnie dominująco, czasami zdarza się, że chore dziecko ma zupełnie zdrowych rodziców. Tłumaczy się to w ten sposób, że do mutacji dochodzi w komórce jajowej lub w zapładniającym ją plemniku, zatem choroba jest rezultatem zdarzenia pechowego ale odosobnionego: rodzeństwo nie jest statystycznie narażone na zachorowanie bardziej niż wynosi przeciętne ryzyko populacyjne.  Full Article…

0

Zespół Ehlersa-Danlosa

Zespół Ehlersa-Danlosa stanowi heterogenną grupę chorób zarówno z genetycznego, jak i z klinicznego punktu widzenia. Wszystkie one stanowią rezultat zaburzeń dotyczących syntezy lub struktury kolagenu, jednakże należy pamiętać, że nie wyszystkie tego rodzaju defekty kolagenu wchodzą w skład zespołu Ehlersa-Danlosa: choroby takie jak nieprawidłowe kościotworzenie (osteogenesis imperfecta), zespół Alporta i pęcherzowe złuszczanie naskórka (epidermolysis bullosa)  Full Article…

0

Wstrząs (shock)

Wstrząs jest zagrażającym życiu stanem uogólnionego niedostatecznego przepływu krwi przez tkanki (hipoperfuzja), który może być spowodowany: (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:wstrząs endotoksyczny, Wstrzs hipowolemiczny, wstrząs hipowolemiczny spowodowany krwotokiem.

0

Zawał (infarctus)

Zawał jest to ogniskowa martwica (najczęściej niedokrwienna) wynikła z gwałtownego przerwania dopływu krwi lub odprowadzenia krwi. Zawał serca i mózgu są odpowiedzialne za około połowę śmiertelności chorobowej. Większość zawałów (99%) spowodowana jest zakrzepami i zatorami. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zawa objawy.

0

Zatory (emboliae)

Zator (embolus) jest to luźno poruszająca się masa wewnątrznaczyniowa przenoszona przez krew z jednego anatomicznego miejsca w inne. Wyróżnia się szereg postaci zatorów: (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zator powietrzny objawy, zator objawy, Zator tuszczowy, zatory zylne, zator jelitowy.

1

Zakrzep (thrombus)

Normalna krew zawiera płyn bogato białkowy – osocze oraz krwinki. Krew, aby krążyć, musi być płynna, a krwinki muszą być swobodnie zawieszone w osoczu. Płynność osocza jest wynikiem równowagi między czynnikami krzepnięcia, a czynnikami hamującymi krzepnięcie. Czynniki krzepnięcia i płytki krwi konieczne są do krzepnięcia, podczas gdy komórki śródbłonkowe i plazmina przeciwdziałają krzepnięciu. (więcej…) Odwiedzający  Full Article…

0

Krwotok (haemorrhagia)

Krwotok, wynaczynienie krwi, oznacza wydostanie się krwi na zewnątrz systemu sercowo-naczyniowego. Krwotoki można podzielić na sercowe, aortalne, tętnicze, włośniczkowe i żylne. Klinicznie krwotok może wystąpić ostro albo może trwać długo, przewlekle. Może to też być krwotok nawrotowy z nawracającymi epizodami krwawienia. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:krwotok sercowy.

0

Przekrwienie (hyperaemia)

Przekrwienie oznacza „nadmiar” krwi, zwiększoną objętość i akumulację krwi w krążeniu obwodowym. Przekrwienie może być czynne i bierne, ostre i przewlekłe. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:wątroba muszkatołowa, przekrwienie bierne wątroby, przekrwienie.

0

Obrzęki

Woda stanowi około 60% całkowitej wagi naszego ciała. Dwie trzecie wody w płynach ustrojowych to płyn wewnątrzkomórkowy, a jedna trzecia to płyn pozakomórkowy, w tym również krew. Osocze – płynna część krwi, jaka pozostaje po odwirowaniu krwinek – stanowi około 5% całkowitej wagi ciała u dorosłych; u 75 kg człowieka jest to około 3.5 litra.  Full Article…

3