Wyśw. od 136 od 149 z 149 artykułów
Archiwum | Anatomia patologiczna kanał RSS

Nowotwory nabłonkowe

podział związany z aktywnością biologiczną: łagodne, półzłośliwe (o ograniczonej złośliwości), złośliwe. Nazewnictwo i podział ściśle wiąże się i histogenezą. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:rak nabłonkowy, nowotwór nabłonkowy, Papilloma urotheliale, gruczolak jajnika, łagodny nowotwór nabłonkowy, carcinoma urotheliale, nowotwor nablonkowy, łagodny nowotwór nabłonkowy trzustki.

0

Patologia układu pokarmowego

Zarys patologicznych chorób układu pokarmowego. Przepraszam za duże litery! (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:budowa ukadu pokarmowego budowa ukadu pokarmowego, gastritis chronica superficialis activa, gastritis chronica activa, gastritis chronica non activa, ektopia żołądkowa, papilloma squamosum, polypus hyperplasticus.

1

Nowotwory żeńskie

Lista nowotworów dotykających kobiety w różnym wieku. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:polypus endometrialis, carcinoma planoepitheliale in situ, polypus endometrii.

0

Nowotwory dziwne

1)Liposarcoma: jest najczęściej występującym nowotworem tkanek miękkich, wytępuje u dorosłych i jest ekstremalnie rzadki u dzieci. Najczęściej rozwija się w przestrzeni zaotrzewnowej. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:wimentyna, vimentyna.

0

Nowotwory złośliwe

Nowotwory drobno-, okrągłokomórkowe: Najczęściej występują u dzieci (ale nie tylko!!!), charakteryzują się szybkim wzrostem, reagują dobrze na chemioterapię. Należą do nich: rhabdomyosarcoma embryonale, neuroblastoma, PNET, chłoniaki, pozaszkieletowy mięska Ewinga. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:aktywność mitotyczna, leiomyosarcoma rokowania, sarcoma synoviale, nowotwor wrzecionowatokomórkowy.

0

Nowotwory z tkanki mięśniowej

Nowotwory tkanek miękkich są heterologiczne w swej budowie i stanowią mieszaninę elementów komórkowych zatrzymanych w dojrzewaniu, jak i nowotworowych na różnych stopniach różnicowania. Niektóre są formami bardzo prymitywnymi, a inne dojrzałe tworzą struktury charakterystyczne dla tkanki macierzystej. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:rak mięśni, rak mięśni objawy, nowotwór mięsni, nowotwory miesni, guz mięśnia uda, nowotwór mięśni  Full Article…

0

Nowotwory naczyniowopochodne

Wywodzą się bądź z naczyń krwionośnych – przedrostek haem-, bądź naczyń limfatycznych – przedrostek lymph- (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:haemangioma cavernosum.

0

Nowotwory tkanki kostnej

Grupa nowotworów, zasadniczo wywodząca się z 2 grup komórek: osteoblastów i osteoklastów. Wiele typów rozrostów, w różnym wieku, szczególnie postacie złośliwe w okresie wzrostu szkieletu często lokalizują się w przynasadowych odcinkach kości długich (więcej…)

0

Nowotwory z tkanki tłuszczowej

Obraz kliniczny: Najczęściej występujący, otorebkowany makro- i mikroskopowo przypominający tkankę tłuszczową guz tkanek miękkich. Najczęściej występuje na kończynach i plecach. Może być różnej wielkości. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:liposarcoma rokowania, liposarcoma myxoides, nowotwór tkanki tłuszczowej, rak Tkanki Tłuszczowej.

0

Nowotwory z osłonek nerwowych

Rozważania kliniczne: najczęściej rozwijają się w tkance podskórnej lub skórze, rzadziej w tkankach położonych głębiej. Mogą być uszypułowane. (więcej…)

0

nowotwory z tkanki łącznej włóknistej

Jest to bardzo liczna grupa zmian rozrostowych klasyfikowanych jako nowotwory, czasem natura ich jest niejasna, klasyfikowane są jako fibromatozy, rozrosty nowotworopodobne. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:fibromatoza, fibromatoza objawy, dermatofibroma leczenie, nowotwór tkanki łącznej, przerost tkanki łącznej, guz włóknisty, nowotwory tkanki łącznej.

0

Anatomia patologiczna pojęcia

Adria – miocyty serca, które utraciły poprzeczne prążkowanie i miofilamenty z   powodu toksycznego uszkodzenia Adriamycyną (doxorubicyną); (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:ciałka councilmana, histocytoza.

0