Wyśw. od 1 od 15 z 30 artykułów
Archiwum | Immunopatologia kanał RSS

Skrobiawica

Skrobiawica (amyloidosis) jest spowodowana odkładaniem się w tkankach białka włókienkowego nazywanego amyloidem. Amyloidoza jest omawiana w tym rozdziale, gdyż wprawdzie jest to choroba wieloczynnikowa, ale jest często związana z zaburzeniami układu odpornościowego albo powstaje w wyniku przewlekłych infekcji. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:skrobiawica, amyloidoza wtórna.

0

AIDS nabyty zespół niedoborów immunologicznych

AIDS jest zespołem (kompleksem objawów), który rozwija się w następstwie ciężkiej, nabytej niewydolności układu odpornościowego spowodowanej zakażeniem retrowirusem HIV ( human immunodeficiency virus). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:hiv objawy skórne, aids objawy skorne, aids objawy zdjecia, objawy aids zdjęcia, Aids Objawy Skórne Zdjęcia.

0

Zespół diGeorge’a

Zespół diGeorge’a jest niedoborem limfocytów T spowodowanym zablokowaniem rozwoju grasicy. Grasica rozwija się w życiu płodowym z łuków skrzelowych razem z przytarczyczkami. Dzieci urodzone z brakiem grasicy nie posiadają odporności komórkowej i zazwyczaj umierają z powodu zakażeń. Z powodu wrodzonej niedoczynności przytarczyczek mają one również obniżony poziom wapnia we krwi oraz ciężkie epizody drgawek spastycznych.  Full Article…

0

Izolowany niedobór IgA

Izolowany niedobór IgA jest najczęstszą wrodzoną wadą immunologiczną występującą u 1 na 700 osób. Dotknięte osoby nie mogą produkować IgA w rezultacie zahamowania końcowego różnicowania limfocytów B do komórek plazmatycznych produkujących IgA.  (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:niedobór iga, izolowany niedobór iga.

0

Ciężki skojarzony niedobór odporności

Ciężki skojarzony niedobór odporności (severe combined immunodeficiency, SCID) charakteryzuje się klinicznie i immunologicznie brakiem zarówno odporności humoralnej jak i komórkowej. (więcej…)

0

Choroby z niedoborów immunologicznych

Choroby z niedoborów odporności mogą być pierwotne (wrodzone), albo wtórne występujące w następstwie infekcji, chorób metabolicznych, nowotworów, albo powstające w wyniku leczenia. Wtórne niedobory immunologiczne są częstsze niż pierwotne. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:choroba immunologiczna, niedobory immunologiczne.

0

Mieszana choroba tkanki łącznej

Mieszana choroba tkanki łącznej (mixed connective tissue disease) to nazwa, którą używa się w stosunku do choroby, która z jednej strony upodabnia się do SLE, zapalenia skórno-mięśniowego i twardziny skóry, a z drugiej strony charakteryzuje się wysokim mianem przeciwciał przeciw rybonukleoproteinom (particle-containing UI RNP). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:mieszana choroba tkanki łącznej, niezróżnicowana choroba tkanki  Full Article…

0

Miopatie zapalne

Jest to heterogenna grupa zmian mięśniowych. Najczęstsze postacie to dermatomyositis, polymyositis i „inclusion-body myositis”. Znowu mamy taką sytuację, że często choroby te są chorobami towarzyszącymi innym chorobom autoimmunizacyjnym lub nowotworom (są to tzw. rewelatory nowotworów). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:miopatia, miopatia objawy, miopatia zapalna, miopatie zapalne, miopatia leczenie, miopatie, leczenie miopatii.

1

Twardzina skóry (scleroderma)

Scleroderma (twardzina skóry, systemic sclerosis). Używana jest nazwa uogólnionej twardziny, lub uogólnionego włóknienia, bowiem zmiany nie ograniczają się do skóry. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:scleroderma, choroby skry zdjcia, scleroderma objawy, scleroderma choroba, twardzina skóry, twardzina zdjęcia.

0

Zespół Sjögrena

Zespół Sjögrena charakteryzuje się suchością i zapaleniem spojówek (keratoconiunctivitis sicca) i śluzówki jamy ustnej (xerostomia). Spowodowane to jest autoimmunizacyjną destrukcją ślinianek i gruczołów łzowych. (więcej…)

0

Choroby autoimmunizacyjne

Jak powiedziano poprzednio odpowiedź immunologiczna oparta jest na zdolności komórek układu odpornościowego do rozróżnienia “własnego” i “obcego”. Organizm wykształca tolerancję na własne antygeny. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:choroby autoimmunizacyjne, choroby autoimmunologiczne objawy, choroba autoimmunizacyjna, choroby autoimmunologiczne leczenie.

0

Przetaczanie krwi

Przetaczanie krwi od jednego osobnika do drugiego jest pewną formą przeszczepu. W przeciwieństwie jednak do litych organów, krew jest tkanką, w której komórki zawieszone w osoczu krążą w naczyniach krwionośnych. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:graft jelitowy.

0

Reakcja odrzucenia gospodarza GVH

Reakcja znana też pod nazwą: graft-versus-host reaction GVH. Ciężkim powikłaniem przeszczepu szpiku kostnego jest reakcja GVH, którą wywołują immunokompetentne limfocyty dawcy, a u biorcy  pozbawionego zdolności do odrzucania limfocytów dawcy. (więcej…)

0

Odrzucanie przeszczepu

Alloprzeszczepy mogą prowadzić do reakcji odrzucenia przeszczepu, za którą są odpowiedzialne mechanizmy, zarówno komórkowe jak i humoralne. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:objawy odrzutu nerki, alloprzeszczep, objawy odrzutu przeszczepionej nerki.

0