Wyśw. od 1 od 15 z 20 artykułów
Archiwum | Nowotwory kanał RSS

Karcinogeneza

Karcinogeneza jest procesem wielostopniowym. Zwykle ma miejsce szereg zaburzeń DNA pod postacią aktywacji kilku protoonkogenów, którym towarzyszy utrata funkcji kilku genów supresorowych. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:progresja w przebiegu raka prawego.

0

Genetyczne podstawy choroby nowotworowej

Transformacja nowotworowa jest wynikiem zmian głównie w obrębie czterech różnych klas genów mających wpływ na proliferację komórek: (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:choroby pasoytnicze, onkoproteiny.

0

Czynniki rakotwórcze

Wyniki badań nad powstawaniem nowotworów u zwierząt doświadczalnych i transformacją nowotworową komórek in vitro oraz wprowadzenie metod biologii molekularnej do badania genomu komórek nowotworowych i wirusów onkogennych ugruntowały powszechne dzisiaj przekonanie, że nowotwór powstaje w wyniku szeregu nieletalnych zmian (mutacji) w DNA komórki somatycznej, które kumulując się powodują utratę kontroli proliferacji, wzrostu i różnicowania. (więcej…)  Full Article…

0

Epidemiologia nowotworów

W 1996 r. zarejestrowano w Polsce 108 016 zachorowań na nowotwory złośliwe (50 990 u kobiet i 57 026 u mężczyzn). Po uwzględnieniu niedorejestrowania (ok. 5%, istnieją duże różnice w zależności od województwa) rzeczywista zapadalność wynosiłaby ok. 114 000 przypadków. (więcej…)

0

Biomarkery nowotworowe

Szereg białek cytoplazmatycznych, białek powierzchni komórek, hormonów i enzymów można wykryć metodami biochemicznymi w surowicy krwi (i innych płynach ustrojowych) chorych z nowotworami. (więcej…)

0

Immunocytochemia (diagnostyka nowotworów)

Metody immunocytochemiczne mają zastosowanie do materiału cytologicznego i histologicznego. Pierwsze próby oznakowania bezpośredniego przeciwciał fluoresceiną opisał w 1941 r. Albert Coons. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:immunocytochemia.

0

Cytodiagnostyka nowotworów

Cytodiagnostyka jest sztuką rozpoznawania nowotworów na podstawie oceny cech morfologicznych poszczególnych „wyrwanych z kontekstu” tkankowego komórek lub ich grup. Komórki nowotworu złośliwego wykazują cytologiczne cechy złośliwości czym różnią się od komórek prawidłowych. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:cytodiagnostyka.

0

Diagnostyka histopatologiczna nowotworów

Podstawową metodą rozpoznawania nowotworów jest badanie histopatologiczne wycinka pobranego z guza. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:oligobiopsja, badania histopatologiczne wyniki, wycinek do badania histopatologicznego, wycinek histopatologiczny.

0

Diagnostyka nowotworów

Diagnostyka nowotworów wymaga współdziałania lekarzy kilku specjalności i zastosowania szeregu metod. Wykorzystuje się metody morfologiczne, morfometryczne, biochemiczne, cytogenetyczne i molekularne. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:diagnostyka nowotworów.

0

Nowotwory miejscowo złośliwe

Różnice pomiędzy nowotworami złośliwymi i łagodnymi nie zawsze są tak wyraźne. Istnieją nowotwory, które mają niektóre cechy nowotworów złośliwych ale nie dają przerzutów lub takie, które mają histologiczne cechy nowotworu łagodnego a często dają nawroty, ale nie dają przerzutów. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:nowotwór miejscowo złośliwy, nowotwory miejscowo złośliwe.

0

Mikroinwazja i rak wczesny

Od raka przedinwazyjnego należy odróżniać raka z mikroinwazją (carcinoma cum microinvasione). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:mikroinwazja.

0

Rak przedinwazyjny

Rak przedinwazyjny (carcinoma praeinvasivum) jest to rozrost komórek o cytologicznych cechach złośliwości ograniczony jedynie do nabłonka, bez naciekania błony podstawnej nabłonka (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:rak przedinwazyjny, cin 3 rak przedinwazyjny, hsil czy to rak, dysplasia gradus minoris, cin3 hsil leczenie, HSIL Czy to Już Rak, carcinoma planoepitheliale, dysplasia gradus minoris cin 1.

0

Dysplazja

Gdy guz nowotworowy jest wyczuwalny dotykiem ma on około 1 cm średnicy. Na tym etapie składa się on już z około 109 komórek nowotworowych. W niektórych przypadkach badaniem histologicznym można jednak uchwycić już zmianę przedrakową czyli tzw. dysplazję oraz raka w okresie przedinwazyjnym. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:dysplazja, dysplazja małego stopnia, zmiany dysplastyczne, co to jest  Full Article…

2