Cytometria przepływowa (diagnostyka nowotworów)

Cytometria przepływowa znalazła zastosowanie w

  1.    immunofenotypowaniu i klasyfikacji białaczek i chłoniaków,     ocenie klonalności rozrostów limfoidalnych węzłów chłonnych (w materiale histologicznym, w biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej i w płynach z jam ciała) co ułatwia trudną diagnostykę różnicową między chłoniakiem a odczynowym rozrostem,
  2.      ocenie rokowania w niektórych nowotworach złośliwych poprzez ocenę ploidii DNA. Aneuploidia jest na ogół związana z gorszym rokowaniem.

Automatyczna skomputeryzowana analiza obrazu wykorzystywana jest m.in. do obiektywnej oceny stopnia proliferacji komórek nowotworowych lub obecności niektórych markerów lub białek jądrowych np. receptora estrogenów. Laserowy cytometr skaningowy (LSC) ma dotąd niewielkie zastosowanie w diagnostyce natomiast jest urządzeniem bardzo przydatnym w ocenie apoptozy i badaniu patogenezy chorób, w których apoptoza odgrywa rolę (np. w human granulocytic ehrlichiosis). LSC służy do oceny aktywacji komórki, szybkości kinetyki reakcji enzymatycznych w pojedynczych komórkach, niektórych funkcji lizosomów. Za pomocą LSC można badać zmiany stopnia kondensacji chromatyny jądrowej (a tym samym morfologii jądra komórkowego).

Odwiedzający wpisali takie problemy:

cytometria.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz