Depresja

Depresja – zespół objawów psychopatologicznych, wśród których zasadniczym jest długotrwałe, utrzymujące się przygnębienie. Depresja nie jest zwykłym, chwilowym pogorszeniem nastroju. To przewlekła choroba, u której źródeł leżą subtelne zaburzenia w biochemii mózgu – z tego (między innymi) powodu coraz częściej leczy się ją farmakologiczne.

Objawy depresji

Cechy osób z depresją:

 • obniżenie nastroju (ahedonia, zobojętnienie)
 • obniżenie napędu psychoruchowego (spowolnienie myślenia i tempa wypowiedzi)
 • zaburzenia rytmu okołodobowego – wczesne budzenie, senność w ciągu dnia, gorsze samopoczucie rano
 • objawy somatyczne: bóle głowy, wysychanie w ustach, zaparcia, spadek masy ciała
 • lęk – poczucie napięcia, zagrożenia, niepokój, podniecenie ruchowe

Objawy depresji bywają niejednoznaczne, aczkolwiek najczęściej diagnozuje się ją u osób, które:

 •  mają pogorszony nastrój przez co najmniej kilka tygodni,
 •  cierpią na bezsenność lub nadmierną senność,
 •  mają zaburzenia łaknienia: jego brak lub nadmierny apetyt,
 •  odczuwają bezsens życia, niechęć do jakiejkolwiek aktywności,
 •  mają problemy z koncentracją i obniżoną sprawność intelektualną,
 •  mają myśli samobójcze(20-40% chorych z wielkimi zaburzeniami nastroju wykazuje myśli samobójcze, a 15% osób hospitalizowanych z powodu dużej depresji popełnia samobójstwo)

Depresja nie zawsze przebiega z objawami wymienionymi powyżej – bywają one maskowane przez objawy somatyczne tzn. osoby chore cierpią fizycznie na najróżniejsze dolegliwości. W tych przypadkach depresja najczęściej daje znać o sobie nerwobólami, bólami głowy, dusznościami, kołataniem serca, nadmierną potliwością – są to objawy somatyczne typowe również dla nerwic i stanów lękowych.

reguła siódemek:

 •         1 na 7 osób z nawracającą depresją popełnia samobójstwo
 •         70% podejmujących próby samobójcze cierpi na depresję
 •         w USA siódma przyczyna zgonów

Czynniki ryzyka:

 •         płeć: 2x częściej kobiety
 •         wiek (apogeum 20-40 r.ż.)
 •         obciążenie rodzinne (1,5-3 x częściej, gdy w bliskiej rodzinie ujawnia się depresja)
 •         stan cywilny (częściej samotni niż niesamotni, częściej nieżonaci niż żonaci, częściej mężatki niż samotne)

Społeczny odbiór chorób psychicznych:

 • 71% – konsekwencja słabości emocjonalnej
 • 65% – wada dziedziczna
 • 45% – wina chorego
 • 43% – choroba nieuleczalna
 • 35% – następstwo popełnionych grzechów
 • 10% – zaburzenia chemiczne w mózgu

Podział depresji

 1. Depresje endogenne:
  • zaburzenia w przekaźnictwie serotoninergicznym i adrenergicznym
  • niezwiązane bezpośrednio z czynnikami zewnętrznymi, ale mogą być przez nie indukowane
 2. Depresje psychogenne: powodowane przez urazy psychiczne i przeżycia – ich siła maleje z czasem
 3. Objawowe – indukowane przez choroby somatyczne, uszkodzenia OUN, leki, zatrucia

Przyczyny depresji endogennej

Depresja endogenna – przyczyny:

 1. Hipoteza monoaminowa – niedobór endogennych przekaźników w synapsach OUN
 2. Hipoteza receptorów neuroprzekaźnika – nieprawidłowa budowa lub czynność receptorów neuroprzekaźników. W wyniku wyczerpania puli neuroprzekaźnika dochodzi do kompensacyjnego wzrostu liczby receptorów i w wyniku do powstania depresji.
 3. Stymulacja wytwarzania BDNF – białka odpowiedzialnego za żywotność neuronów

  Aktywacja białka CREB (czynnika transkrypcynjego)

  Fosforylacja kinaz białkowych

  cAMP

  Monoaminowa hipoteza ekspresji genów – C-HT i NA po połączeniu z receptorem postsynaptycznym powodują wzrost stężenia cAMP w neuronach postsynaptycznych

Leczenie depresji

Jeśli chodzi o leczenie depresji bardzo istotną rolę odgrywa psychoterapia, ale współcześnie filar leczenia stanowią antydepresanty. Grupy najczęściej stosowanych leków to:

 •  leki SSRI czyli inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny,
 •  MAOi czyli inhibitory monoaminooksydazy,
 •  inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny, w skrócie NRI,
 •  NDRI , czyli inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy.

Leki przeciwdepresyjne

Tymoleptyki,  podstawowy mechanizm polega na nasileniu transmisji w układzie serotoninergicznym i adrenergicznym.

Mechanizm:

 1. blokowanie wychwytu amin:
 •         nieselektywne – TLPD
 •         selektywne inhibitory wychwytu serotoniny – SSRI
 •         selektywne inhibitory wychwytu noradrenaliny – NRI
 •         inhibitory wychwytu noradrenaliny i serotoniny – SNRI
 •         inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
 1. Antagoniści receptorów 5-HT2A oraz wychwytu zwrotnego serotoniny
 2. Hamowanie aktywności MAO (selektywne i nieselektywne)
 3. Blokowanie receptorów a 2 (mianseryna, mirtazapina)

Nieprawidłowości:

Dopamina:

 •         zmniejszenie zdolności odczuwania przyjemności
 •         obniżenie motywacji
 •         apatia
 •         spadek koncentracji
 •         zaburzenia poznawcze

Noradrenalina:

 •         letarg
 •         zmniejszona wrażliwość

Serotonina:

 •         obsesje i kompulsje

Działania niepożądane

Serotonina:

 •         dysfunkcje seksualne
 •         nudności, wymioty, zaburzenia snu

Noradrenalina:

 •         drżenia
 •         tachykardia

Dopamina:

 •         pobudzenie psychomotoryczne
 •         indukowane psychozy

LPD – działanie

 •         rozwija się powoli, działanie po wielu dniach
 •         zmiana gęstości i wrażliwości receptorów
 •         leczenie podtrzymujące – kilka miesięcy po uzyskaniu poprawy
 •         inne działania (sedacja, aktywacja, poprawa snu, złagodzenie lęku)
 •         działanie aktywizujące – ostrożnie u chorych z myślami samobójczymi
 •         ½ wraca do zdrowia po 6 miesiącach, ¾ po 2 latach
 •         częste nawroty choroby

TLPD (trójcykliczne leki przeciwdepresyjne):

 •         częste działania niepożądane 15-20% nieselektywnie hamują wchłanianie zwrotne monoamin
 •         działają także na inne układy – działania niepożądane

Działania niepożądane:

 • receptory H – objawy antycholinergiczne
 • obwodowe: suchość w ustach, nieostre widzenie, zatrzymanie moczu, zaparcia
 • ośrodkowe: majaczenie
  •         blok receptorów H: sedacja, przybór wagi, dysfunkcje seksualne
  •         blok receptorów D (amoksapina): objawy pozapiramidowe, akatyzja
  •         napady drgawkowe 0,5-1% leczonych
  •         pobudzenie i bezsenność, w chorobie afektywnej dwubiegunowej może wystąpić mania
  •         zaostrzenie objawów psychotycznych (gł. zespołu paranoidalnego)
  •         nagłe odstawienie – objawy „zespołu abstynencji” (ale nie uzależniają)
 • Układ krążenia:
  •         blokada receptorów alfa 1 – ortostatyczne spadki ciśnienia
  •         wydłużenie PR, QRS, QT, spłaszczenie i odwrócenie załamka T
  •         tachykardia zatokowa, komorowa, migotanie przedsionków, migotanie komór

Zatrucie TLPD:

 •         dawka toksyczna większa tylko 3-5 razy od dawki terapeutycznej
 •         należą do najczęstszych
 •        zaburzenia świadomości, atakcja, drgawki, hipertermia, zaburzenia oddychania, mioklonia

Przeciwwskazania – TLPD:

 •         zatrucia
 •         choroby serca
 •         uszkodzenie wątroby i nerek
 •         nadciśnienie tętnicze, znaczna hipotonia
 •         jaskra, przerost prostaty

Wskazania:

 •         zespoły depresyjne
 •         nerwice pourazowe
 •         ból psychiczny (imipramina)
 •         moczenie nocne u dzieci (imipramina)
 •         zespoły natręctw (klopramina)

TLPD:

 •         amitryptylina
 •         imipramina
 •         doksepina
 •         klopramina
 •         dibenzepina
 •         opipranol

SSRI:

 •         działanie po 2-3 tygodniach
 •         stosowane u ludzi zdrowych nie poprawia kondycji psychicznej
 •         działa na słabo i średnio nasilone depresje (stosowanie ambulatoryjne)
 •         długi okres półtrwania

SSRI – działania niepożądane:

 •        nudności, wymioty
 •         biegunka
 •         utrata łaknienia, spadek masy ciała
 •         niepokój, lęk
 •         zaburzenia seksualne
 •         zatrucia – rzadko, mało groźne

SSRI – zespół serotoninergiczny:

 •         wzmożone przekaźnictwo serotoniczne w OUN i na obwodzie
 •         zaburzenia świadomości, niepokój, mioklonie, zlewne poty, dreszcze

SSRI – przeciwwskazania:

 •         ciąża
 •         padaczka
 •         niewydolność nerek i wątroby
 •         stosowanie leków serotoninergicznych
 •         przebyte bezpośrednio leczenie IMAO (min. 2 tygodnie przerwy)

SSRI – wskazania:

 •         natręctwa
 •         lęki napadowy
 •         bulimia
 •         zespół przewlekłego zmęczenia
 •         depresja (umiarkowane i średnie nasilenie)
 •         zespół napięcia przedmiesiączkowego

Porównanie: SSRI a TLPD:

 •         mniejsza liczba i miej nasilone działania niepożądane
 •         wygodne dawkowanie (1 raz dziennie)
 •         chętnie przyjmowane przez pacjentów
 •         bezpieczne w razie przedawkowania
 •         porównywalna skuteczność

IMAO:

 •         dawniej stosowane
 •         spożycie tyraminy w trakcie leczenia: zwyżki RR, bradykardia, nudności, wymioty

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego NA (NRI)

 •         reboksetyna – lek II rzutu w depresji z towarzyszącą apatią, męczliwością, spowolnieniem psychoruchowy

NDRI (Zyban):

 •         ADHD
 •         W Polsce – leczenie antynikotynowe

SNRI:

 •         wenlafeksyna (Effectin)
 •        milnacipran (Ixel)

Antagoniści alfa 2:

 •         mianseryna (“przecięcie hamulca”)
 •         mirtazapina

Antagoniści 5HT2A i SARI (Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny):

 •         na lęk, niepokój, zaburzenia snu
 •         w zespole abstynencyjnym po odstawieniu BZD
 •         priapizm – nieustający wzwód

Farmakologicznemu leczeniu depresji towarzyszą czasem nieprzyjemne skutki uboczne (ociężałość, zaburzenia łaknienia, bóle głowy i inne zjawiska). Nieprzyjemne objawy rzadziej pojawiają się w trakcie kuracji przeprowadzanych naturalnymi antydepresantami, aczkolwiek i one nie są pozbawione pewnych niedogodności.

5-htp

W leczeniu depresji spore sukcesy odnoszone są też przy pomocy naturalnych antydepresantów. Do najskuteczniejszych suplementów należą wyciągi z dziurawca (popularny Deprim) oraz 5-htp – najlepszy naturalny prekursor serotoniny pozyskiwany z rośliny Griffonia simplicifolia.

5-htp może powodować migreny, a wyciąg z dziurawca działa fotouczulająco (zwiększa wrażliwość na światło).

Prawidłowo dobrane leki pomagają pokonać chorobę, ich działanie jest jednak odsunięte w czasie. Poprawa następuje z reguły po co najmniej kilkunastu dniach (czasem kilku tygodniach) stosowania. Leczenie depresji wymaga więc wytrwałości.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

Mioklonie.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz