Diagnostyka nowotworów

Diagnostyka nowotworów wymaga współdziałania lekarzy kilku specjalności i zastosowania szeregu metod. Wykorzystuje się metody morfologiczne, morfometryczne, biochemiczne, cytogenetyczne i molekularne. Ważne miejsce szczególnie w wykrywaniu choroby nowotworowej zajmuje diagnostyka obrazowa tzn. klasyczne metody rentgenowskie, ultrasonografia, rentgenowska tomografia komputerowa, magnetyczny rezonans jądrowy. Każda z tych metod ma swoje wskazania, zalety i ograniczenia. Jednak kamieniem węgielnym rozpoznania nowotworu jest diagnostyka patomorfologiczna. Bez rozpoznania morfologicznego nie można przystąpić do leczenia chorego z nowotworem. Badanie histologiczne (oraz w dużym stopniu i w wielu wypadkach również cytologiczne) stanowi nadal podstawę wiarygodnego rozpoznania choroby nowotworowej. Dostarcza ono również cennych wskazówek dotyczących rodzaju ewentualnej terapii. Im lepsza jest współpraca lekarzy klinicytów z lekarzem patomorfologiem tym wyższy poziom diagnostyki onkologicznej. W tej współpracy istotną rolę odgrywa ilość i jakość informacji przesłanej patomorfologowi wraz z materiałem do badania. Powinna ona zawierać wyniki badania podmiotowego (szczególnie dane dotyczące oceny ryzyka zachorowania na podejrzany nowotwór, wywiadu rodzinnego oraz dotychczasowego leczenia), przedmiotowego oraz badań obrazowych.

W diagnostyce patomorfologicznej nowotworów posługujemy się różnymi narzędziami: mikroskop świetlny, fluorescencyjny, elektronowy (transmisyjny i skaningowy), automatyczny skomputeryzowany analizator obrazu, cytometr przepływowy a ostatnio laserowy cytometr skanningowy. Narzędzia te umożliwiają obserwację komórek i tkanek w powiększeniu od 2 – 500 000 razy. Wykorzystujemy też różnorodne metody, które pozwalają nie tylko obserwować cechy morfologiczne komórek ale wnioskować o ich czynności na poziomie komórkowym i molekularnym (histochemia, immunohisto (cyto) chemia, metody cytogenetyczne i metody biologii molekularnej).

Diagnostyka opisana szerzej w innych artykułach na serwisie.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

diagnostyka nowotworów.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz