Diagnostyka toksykologiczna

Zatrucia- powstają w wyniku zadziałania czynników chemicznych (jady, trucizny). Diagnostyka- rozpoznanie czynnika szkodliwego.klasyfikacja

  Klasa
Trucizny I, II
Substancje szkodliwe III, IV
Subst. praktycznie nieszkodliwe V

Zatrucia:

 • rozmyślne

–      samobójcze
–      dobrowolne bez wyraźnej intencji samobójczej, impulsywne, demonstracyjne
–      zbrodnicze
–      egzekucje

 • przypadkowe

–      omyłkowe
–      powikłania leczenia: nadużycia leku, przedawkowanie, pomyłki farmaceutyczne
–      skażenie środowiska bytu i pracy- zawodowe
–      upojenie alkoholem i substytutami
–      zależność lekowa: narkomania, lekomania, toksykomania

Zatrucia chemiczne- najczęstsze:

zatrucia ostre- duża jednorazowa dawka
zatrucie przewlekłe- stałe małe dawki

# materiały do badań toksykologicznych:

 • krew żylna (50 ml)
 • mocz
 • powietrze
 • zawartość żołądka, wymiociny
 • popłuczyny żołądka
 • kał

# metody analityczne:

 • szybkie testy
 • absorbcjonometria
 • spektrofotometria
 • chromatografia (wszystkie rodzaje)

# testy szybkie, jakościowe

rozpoznanie ostrego zatrucia chemicznego:

 1. prawidłowe i pełna diagnoza, tor informacyjny- rozpoznanie, tor zapoznawczy- wywiad (kto, co, gdzie, jak, kiedy, dlaczego), badanie fizykalne, badania laboratoryjne(ogólne, chemiczne- toksykologiczne, jakościowe, ilościowe)- potwierdzenie rozpoznania, ocena stanu pacjenta (morfologia, elektrolity, równowaga kwas-zas, mocz )
 2. wykrycie trucizny lub metabolitu
 3. identyfikacja trucizny

# badania chemiczno- toksykologiczne- stopień zatrucia i pewność pod względem określenia trucizny

# wskazania do badania toksykologicznego:

 • głęboka śpiączka
 • kwasica
 • zaburzenia oddychania
 • niejasny wywiad
 • zaburzenia krążenia

# osoby uzależnione:

 • jakościowe i ilościowe oznaczenie trucizny
 • monitorowanie leczenia
 • kontrola abstynencji

# drogi:

# parokrotne oznaczenie poziomu trucizny- określenie fazy farmakokinetycznej, stężenia trucizny, stanu trzeźwości (cele sądowe)
# ostre zatrucia chemiczne- typy związane z regionami, metanol, grzyby- charakterystyczne dla regionów
# najczęstsze zatrucia:

 • metanol
 • leki
 • CO
 • etanol + leki
 • grzyby
 • rozpuszczalniki
 • pestycydy
 • substancje żrące

Zatrucia

Zatrucia ETANOL

Mocno nadużywany, szybko się wchłania przez śluzówkę żołądka i jelita, metabolizm- dehydrogenaza alkoholowa. Dawka śmiertelna 5-8 g/ kg m.c. dla dorosłych, 3 g/ kg m.c. dla dzieci. Objawy kliniczne zależne od stężenia we krwi (różna osobnicza tolerancja)

stadia kliniczne: działanie na OUN, podniecenie, zamroczenie, śpiączka (spadek RR, temperatury, hipowentylacja), niewydolność oddechowa i sercowo- naczyniowa, ostre zapalenie trzustki, martwica mięśni, wzrost kinazy kreatynowej, ostre uszkodzenie wątroby, kwasica metaboliczna

rozpoznianie: oznaczenie etanolu w powietrzu bądź we krwi, oznaczenie osmolalności (etanol- zwiększa)

% (g/ dl) (g/ l)  
<0.02 <0.2 Prawnie dopuszczalne
0.02-0.05 0.2-0.5 Stan po użyciu alkoholu
0.05 0.5 Próg trzeźwości
0.05-0.15 0.5-1.5 Lekkie zatrucie
0.15-0.3 1.5-3.0 Średnio ciężkie zatrucie
0.3-0.5 3.0-5.0 Ciężkie zatrucie
>0.5 >5.0 Śmiertelne zatrucie

Zatrucie  METANOLem

Głównie u mężczyzn, często omyłkowe, nie można go odróżnić organoleptycznie, u kobiet często w celach samobójczych, dawka śmiertelna 1 g/ kg m.c.- 40-100 ml. Za objawy zatrucia odpowiadają metabolity (formaldehyd i kwas mrówkowy), kompleksują one żelazo, hamują utlenianie komórkowe, prowadzą do ciężkiej kwasicy i dalej do uszkodzenia CUN

I.             faza narkotyczna- brak poprawy po wybudzeniu
II.            faza kwasicza- po okresie utajenia 12-18 godzin, spada pH krwi, RR, zaburzenia oddychania, wstrząs, obrzęk płuc, sinica, drgawki, ostre zapalenie trzustki
III.          faza uszkodzenia CUN, ślepota, porażenie ośrodka oddechowego, wysoka śmiertelność
# rozpoznanie: oznaczenie metanolu we krwi- chromatografia gazowa, oznaczenie pH
#>1.5 promila ciężkie zatrucie
odtrutka: podanie etanolu

Zatrucie  GLIKOL ETYLENOWY

Oleista ciecz, płyn chłodnicowy, dawka śmiertelna 100ml/ osobę dorosłą, szkodliwe jest gromadzenie się kwasu mlekowego, prowadzi do kwasicy i kwasu szczawiowego- helatuje wapń, spada jego stężenie, wytrącają się kryształki, uszkodzenie CUN, nerek (bezmocz, małomocz)

Objawy:

I.             faza narkotyczna- objawy żołądkowo- jelitowe, zaburzenia wzroku, neurologiczne
II.            faza sercowo- płucna, po 12 godzinach, postępujące uszkodzenia CUN, niewydolność serca, obrzęk płuc, Þzgon
III.          faza nerkowa, do 72 godzin po, ostra niewydolność nerek

rozpoznanie: oznaczenie stężenia glikolu i kwasu szczawiowego we krwi przed rozpoczęciem leczenia
odtrutka: podanie etanolu

ZATRUCIA LEKAMI

Trójcykliczne antydepresanty w celach samobójczych, w połączeniu z alkoholem najtrudniej uratować. Szybko i silnie łączą się z białkami osocza, hamują działanie acetylocholiny- zespół antycholinergiczny. Bardzo szybko pojawiają się objawy- po 1 godzinie nagła utrata przytomności, drgawki. Rozpoznanie: ocena leku jaki został użyty, określenie stężenia, monitorowanie elektrolitowe i wodne. Objawy: CUN- antycholinergiczne, sercowo- naczyniowe

ZATRUCIA ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

Najczęściej pestycydy. Trudne- może być stałe narażenie, Okresowe. Ostre- jednorazowe narażenie na dużą dawkę. Nieodwracalne uszkodzenie acetylocholinesterazy

Objawy: CUN

ZATRUCIA GAZAMI DUSZĄCYMI CHEMICZNIE

Głównie CO

ZATRUCIA GRZYBAMI
Duży procent w terenach mocno zalesionych o dużym bezrobociu

Substancje trujące:

 • anatoksyny
 • falotoksyny

a- amanityna- dawka śmiertelna 0.1mg/ kg m.c.
oznaczenie a- amanityny- krew, mocz, dodatkowo oznaczenie poziomu enzymów wątrobowych (uszkodzenie wątroby)

Odwiedzający wpisali takie problemy:

badania toksykologiczne krwi.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz