Diagnostyka zawału mięśnia sercowego

Przyczyny zawału serca:

 1. zmiany miażdżycowe uwarunkowane wielogenowo
 2. martwica (początek 20 min po zamknięciu naczyń krwionośnych)
 3. rozwój krążenia obocznego, zapotrzebowanie na tlen
 • okres I  około 3 godz, a potem ATP akumulacja jonów H i Ca w komórce, mleczanów, acylo-CoA, WKT
 • okres II  2-6 godz: ucieczka jonów K, zakwaszenie komórki i akumulacja Ca aktywują enzymy: lipazy, fosfolipazy, ATP-azy, proteazy obrzęk mitochondriów i lizosomów, kalpaina (dehydrogenaza hipoksantyny   ->   oksydaza hipoksantyny   ->   RFP
 • okres III  6-9 godz: rozkład nukleotydów, ogniska martwicze
 • okres IV : bliznowacenie, liza ognisk martwiczych

reperfuzja– udrożnienie powoduje dramatyczne konsekwencje- generacja aktywnych form tlenu.  Konsekwencja reperfuzji: peroksydacja lipidów, uszkodzenie DNA

Rozpoznanie zawału:

 1. nieustępujący ból dławicowy w klatce piersiowej
 2. EKG
 3. wyniki badań laboratoryjnych

diagnostyka laboratoryjna: podstawa to różne białka wydostające się przy uszkodzeniu miocytów, najwcześniej pojawiają się enzymy później też białka nieenzymatyczne

Markery zawału:

 • wysoka czułość
 • wysoka specyficzność

Wysokie stężenie markera w miokardium, po uszkodzeniu szybko uwalniany do surowicy- wczesna diagnostyka, długi okres półtrwania- późna diagnostyka

Specyficzność- nie ma go w innych tkankach, i nie ma go w surowicy u zdrowych

łatwość wykonania, dokładność i standaryzacja

Markery wczesne i późne:

troponiny- kardiospecyficzne

markery wczesne- w pierwszych godzinach zawału

 • mioglobina
 • CK-MB
 • troponiny I i T(też późne- rozstrzygające)

troponina T- pojawia się już po 3 godz, max- 4-5 doba
troponina I- po 6 godz, max 2 doba
LDH, AspAT– markery późne

Mioglobina– w niewielkich ilościach w mięśniu sercowym, może utrzymać pracę serca przez 8 s przy całkowitym zamknięciu naczyń wieńcowych, pojawia się bardzo szybko w surowicy, szczyt 6-8 godz, 80 mg/l (różnice dla płci), test szybkiego zawału jak i nawrotu zawału, efekt staccato- krótkotrwałe rzuty trwające 1-2 godz, badanie musi być powtarzane co godzinę, fałszywy wynik dodatni: urazy serca, mięśni szkieletowych (rośnie mioglobina)

Jednocześnie oznacza się troponiny i CK-MB
2000r.- troponiny najlepszy wskaźnik w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych
troponina I- hamuje skurcz miofibrylli przy braku Ca i łączy się z aktyną
troponina T- łączy tropomiozynę z pozostałą częścią kompleksu
troponiny mięśniowe i sercowe różnią się sekwencją aminokwasów- dobre markery
u osób zdrowych nie ma troponiny we krwi

Wzrost: troponina

CK- całkowita
CK-MB- mięsień sercowy

Aktywność kinazy wzrasta podczas przechowywania

wzrost: CK

 • po zastrzykach
 • drgawki
 • zabiegi chirurgiczne
 • po spożyciu alkoholu

CK-MB – bardziej swoisty, 6% całkowitej aktywności kinazy kreatynowej, rozpuszczona w cytozolu, od 3 godz po zawale jest w surowicy

Różnicowanie zawału od niewielkiego uszkodzenia:

Zawał- wzrost troponiny, CK-MB

małe nieodwracalne uszkodzenie: troponiny- nieduży wzrost

CK-MB- śladowy wzrost

Małe odwracalne uszkodzenie: troponiny- niewielki wzrost

CK-MB- brak wzrostu

Mało specyficzne w tej chwili już się nie zaleca:

 • AspAT
 • ALAT
 • LDH

Wzrost LDH

Troponiny oznacza się 2 razy

 • I-             przy przyjęciu
 • II-           12 godzin po przyjęciu

CK-MB            jeżeli od początku bólu upłynęło < 6 godz

Mioglobina

  czułość Wynik
Troponina I 0.3 mg/l 10-15 min
CK-MB 7 ng/ml 20 min
mioglobina 100mg/ml 10 min

 

Tags: , , , , ,

Ostatnia edycja przez

One Response to “Diagnostyka zawału mięśnia sercowego”

 1. Joasia 12-04-2016 at 17:10 #

  W przypadku zawału serca najważniejsza jest profilaktyka, wystarczy zdrowo się odżywiać, ćwiczyć, nie palić papierosów i ryzyko zapadnięcia na zawał znacznie się zmniejsza. Szkoda tylko że wiele osób zupełnie się tym nie przejmuje. W mojej rodzinie było już kilka przypadków zawału serca, dowiedziałam się że można zbadać predyspozycje do zawału poprzez badanie genetyczne. Razem z rodziną wykonaliśmy je na zdrowegeny.pl i teraz oczekujemy na wyniki, jeżeli wyjdzie że jesteśmy obciążeni to przynajmniej będziemy wiedzieli że musimy szczególnie na siebie uważać

Dodaj komentarz