Długofalowa ocena rozwoju dziecka

Siatki centylowe pozwalają uzyskać indywidualną krzywą  rozwoju.

Specjalne normy dla dzieci urodzonych przedwcześnie, które należy stosować do 3 r.ż. U dzieci z zaburzeniami hormonalnymi i genetycznymi indywidualna, pogłębiona diagnoza rozwoju uwzględniająca dodatkowe pomiary antropometryczne  MORFOGRAM:

morfogram

Morfogram odchyleń standardowych cech antropometrycznych niemowlęcia płci żeńskiej w wieku 6 miesięcy z achondroplazją (Instytut Matki i Dziecka)

Zmiany proporcji ciała w okresie rozwoju w dzieciństwie i młodości

Zmiana proporcji ciała

Noworodek głowa 1/4 długości ciała, człowiek dorosły 1/8. Krótka szyja, długi tułów, klatka piersiowa o okrągłym kształcie, krótkie kończyny dolne, środek ciężkości ciała na wysokości pępka, natomiast u osoby dorosłej na wysokości spojenia łonowego.  Okres poniemowlęcy:  wydłużenie kończyn, zmiana kształtu głowy.

Uzębienie

Zawiązki zębów mlecznych powstają od 3-6 m.ż. płodowego, zębów stałych od 7 m.ż. płodowego do 2 m.ż. Zawiązki zębów mądrości tworzą się ok. 5 r.ż. Pierwsze zęby mleczne wyrzynają się ok. 6 m.ż. Następnie co 2 miesiące po 2 zęby. Zakończenie wyrzynania zębów mlecznych ok. 2,5 r.ż. –  20 zębów. Opóźnienie wyrzynania zębów w krzywicy, niedoczynności tarczycy, z. Downa. Drugie ząbkowanie w 6 lub 7 r.ż.

uzębienie dziecka

Wiek kostny

Ocena dojrzałości kośćca na podstawie liczby, kształtu i wielkości uwapnionych jąder kostnienia oraz zespolenia chrząstek nasadowych. Rtg lewej dłoni i nadgarstka, a następnie lekarz radiolog porównuje z wzorcami zawartymi w Atlasie radiologicznym rozwoju kośćca dłoni i nadgarstka dla dzieci od 0 do 18 lat opracowanego w Polsce przez J. Kopczyńską-Sikorską:

  • 3 m.ż.  widoczne są kości haczykowata i główkowata
  • 2 r.ż.  uwidoczniają się jądra nasad kości promieniowych
  • 3 r.żkość trójgraniasta
  • 4-5 r.ż.  kość księżycowata i czworoboczna większa
  • 6 r.ż.  kość łódeczkowata i jądra nasad kości łokciowych
  • 9-12 r.ż. jądro kości grochowatej

Pierwsza trzeszczka kciuka pojawia się jednocześnie z początkiem pokwitania: dziewczęta – 11 r.ż., chłopcy 13 r.ż.

Kontynuacja artykułu: Różne sfery rozwoju dziecka

Odwiedzający wpisali takie problemy:

morfogram.

Tags: , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz