Dół podskroniowy

Dół podskroniowy (fossa infratemporalis) leży z obu stron poniżej i przyśrodkowo od łuku jarzmowego, ku górze przedłuża się w dół skroniowy, ku tyłowi w dół zażuchwowy, ku dołowi przechodzi w przestrzeń przygardłową.

 •  ściana górna jest utworzona przyśrodkowo przez powierzchnię podskroniową skrzydła większego kości klinowej (facies infratemporalis alae majoris ossis sphenoidalis),
 •  ściana przednia – przez powierzchnię podskroniową szczęki (facies infratemporalis maxillae),
 •  ściana boczna – przez gałąź żuchwy (ramus mandibulae)
 •  ściana przyśrodkowa – przez blaszkę boczną wyrostka skrzydłowego (lamina lateralis processus pterygoidei)

Dół podskroniowy zawiera:

 •  oba mięśnie skrzydłowe
 •  splot żylny skrzydłowy
 •  tętnicę szczękową wraz z niektórymi jej odgałęzieniami
 •  nerw żuchwowy z jego gałęziami
 •  strunę bębenkową

Łączy się on z:

 •  dołem skrzydłowo-podniebiennym przez szczelinę skrzydłowo-podniebienną (zawartość: a.maxillaris)
 •  z oczodołem przez szczelinę oczodołową dolną
 •  z dołem środkowym czaszki przez otwór owalny i otwór kolcowy

Z dołu podskroniowego wychodzą lub wchodzą doń:

 •  przez wcięcie żuchwy nerw i naczynia żwaczowe dla mięśnia żwacza
 •  przez dół żuchwowy – nerw uszno-skroniowy i naczynia szczękowe
 •  przez otwór żuchwy – nerw i naczynia zębodołowe dolne

 

 

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz