Funkcje trzustki diagnostyka laboratoryjna

Budowa trzustki

 • głowa, trzon, ogon
 • w przestrzeni zaotrzewnowej
 • 12-20 cm x 4-5 cm x 2-3 cm (grubość)
 • waga 70-100 gram
 • budowa zrazikowa
 • kom. pęcherzykowe produkują enzymy soku trzustkowego

2.Funkcja zewnątrzwydzielnicza – regulacja na drodze nerwowej ( nerw błędny X ) i hormonalnej

+ sekretyna, cholecystokinina = pankreozynina, gastryna , VIP, GRP (hormon uwalniający gastrynę, hymodeina, somatostatyna ( w małym stopniu)

-polipeptyd trzustkowy (PP), somatostatyna

Sekretyna – uwalniana  z błony śluzowej jelita czczego i dwunastnicy w wyniku obniżenia pH przez kwaśną treśc zoładka, pobudza kom. kanalików wyprowadzających do wydzielania soków ( bogatych w wodę i wodorowęglany, elektrolity), hamuje wydzielanie soku żołądkowego i gastryny, stymuluje wydzielanie wodorowęglanów.

Cholecystokinina(CCK) – uwalniana z bł. Śluzowej jelita czczego i dwunasnicy wskutek kontaktu pokarmu ze śluzówką dwunastnicy, działa bezpośrednio na kom. pecherzykowe- wydzielanie soku trzustkowego bogatego w enzymy. Powoduje obkurczanie pęcherzyka zółciowego i rozkurcz zwieracza banki wątrobowo- trzustkowej, hamuje wydzielanie soku żołądkoweg, zwalnie motorykę żoładka, wzmaga wydzielanie glukagonu

Gastryna – wytwarzana w części przedodźwiernikowej żołądka pod wpływem bodźca pokarmowego, pobudza komórki okładzinowe do produkcji HCl i pepsyny. Za pośrednictwem n.X wpływa na wydzielanie enzymów trzustkowych. Wzmaga wydzielanie insuliny i pobudza wydzielanie żółci.

Sok trzustkowy – obj. zależy od spożycia pokarmu = 1 – 2,5 l na dobę, pH 8 – 8,3  – zobojętnia kwaśną treśc pokarmową, dezaktywuje pepsynę, osmolarność zbliżona do krwi. Skład: woda, elektrolity ( K+, Na+ = stęzenie stałe niezalezne od obj.; Ca 2+, Mg2+, Cl-  = stęzenie maleje gdy rośnie obj. soku; HCO3- = stęzenie wzrasta proporcjonalnie do ilości wydzielanego soku), proste związki organiczne i enzymy trzustkowe.

Enzymy trzustkowe:

 1. proteolityczne- produkowane w formie zymogenu – ochrona przed samostrawieniem, np. trypsynogen, chymotrypsynogen, proelastaza, prokarboksypeptydaza A i B; aktywacja w dwunastnicy (enterokinaza i aktywna trypsyna – autokataliza)
 2. glikolityczne – alfa-amylaza produkowana w formie aktywnej
 3. lipolityczne – lipaza , do aktywności wymaga kolipazy i kw. żółciowych, fosfolipaza A1 i A2, DNAza, RNAza,

3. Wydzielanie wewnętrzne

Odpowiednie komórki endokrynne tworzą wyspy Langerhansa, rozsiane w miązszu trzustki (ok. 1% masy trzustki). Należa do serii APUD – czyli dostają się bezpośrednio do krwiobiegu.

Wyróżniamy :

 • komórki A – glukagon
 • B – insulina
 • D – somatostatyna
 • PP – polipeptyd trzustkowy

Wytwarza też neuropeptydy:

VIP, GRP, enkefalina 1

Insulina – czynnik hipoglikemizujący, prod. w postaci prohormonu aktywowanego przez odcięcie 33 aminokwasów C-końca

 • aktywuje transport Glu do komórek insulinozależnych ( kom. mm, hepatocyty, tk. tł.)
 • nasilenie glikogenezy
 • nasila synteze makrocząsteczek ( białek, lipidów) -zmniejsza steżenie zastępczych substratów glikolitycznych
 • hamuje glikogenolizę, lipolize, ketogenezę
 • podlega regulacji hormonalnej i nerwowej: glukagon – pobudza, somatostatyna i adrenalina – hamują

Glukagon – działa hiperglikemizująco, antagonistycznie do insuliny

 • stymuluje glikogenolizę i glukoneogenezę w hepatocytach
 • działa lipolitycznie
 • ujemne sprzezenie zwrotne z Glu

Hormon wzrostu (GH)

 • hiperglikemizujacy
 • stymuluje go hipoglikemia i wzrost stęzenia kw. tłuszczowych ( glukogennych)

Aminy katecholowe

 • stymulują glukoneogeneze w wątrobie
 • działa lipolitycznie

Glikokortykosteroidy

 • hamuje glikolizę
 • stymuluje glukonenogeneze z aminokwasów ( zwłaszcza w wątrobie)

Somatostatyna

 • hamuje sekrecję insuliny i glukagonu

Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń czynności zewnątrzwydzielniczych trzustki.

Trudna bo:

 • niedostępność narządu
 • podobieństwo objawów klinicznych i diagnostyki do chorób wątroby, pęcherzyka żółciowego i dwunastnicy
 • olbrzymie rezerwy czynnościowe trzustki

Najczulsze testy dają wynik dodatni gdy ponad 70% uszkodzonych komórek, testy mniej czułe nie dają wyniku nawet gdy tylko 10 – 15% komórek działa

Schemat postępowania:

 1. Wywiad – choroby woreczka zółciowego, nadużywanie alkoholu
 2. Badanie fizykalne
 • biegunki
 • chudnięcie
 • nagłe żółtaczki
 • bardzo silne bóle
 1. Diagnostyka laboratoryjna:

a) ocena aktywności enzymów trzustkowych w surowicy, moczu i kale

Oceniamy aktywnośc amylazy, lipazy, trypsyny i chymotrypsyny. Jeśli występuje żółtaczka to tez enzymy cholestazy ( ALAT, AspAT, GGT, 5’-nukleotydaza, fosfataza alkaliczna

b)      testy czynnościowe narządu

A – bezpośrednie ( rzadko bo inwazyjne):

 • próba sekretynowo-pankreozyninowa
 • próba sekretynowa
 • test Lundha

B – pośrednie

 • test NBT-PABA – mniej inwazyjny, nieobciążający dla pacjenta, zwł. dzieci

C – badanie obrazujące

 • TK
 • Scyntygrafia

Amylaza (endoamylaza, diastaza) :

 • hydrolizuje wiązanie 1,4 glikozydowe w sacharydach
 • metaloenzym (wymaga Ca2+)
 • mała masa czasteczkowa
 • przechodzi do moczu ( jedyny enzym osocza fizjologicznie wyst. w moczu)
 • nie jest narządowo specyficzna: izoenzymy P (trzustkowy) i S (śliniankowy), oznaczamy ilościowo i rozróżniamy elektroforetycznie, izoelektroogniskowo i chromatograficznie
 • w niewielkich ilościach w mięśniach, płucach, jajnikach, podskórnej tk. tł.
 • Powyżej 200 metod enzymatycznych, wartości zaleza od metody i zakresów referencyjnych
 • Oznaczenia:
 • w surowicy krwi (pobrane na skrzep)
 • w osoczu heparynizowanym
 • w moczu ( główne znaczenie w ozt i pzt); w ozt (ostre zapalenie trzustki) osiaga wyższy poziom i dłużej się utrzymuje  (7-10 dni) max. wyrzut po 1 dobie.
 • w surowicy przy ozt izoenzym P podnosi się między 2 a 4 godziną po ataku bólu, max. wyrzut po 12 godzinach, podwyższony poziom utrzymuje się 3-4 dni ( 80-90% pacjentów ma wzrost stęzenia, reszta nie, zwłaszcza gdy mają hiperlipidemię).Im większy wzrost poziomu izoenzymu tym większe prwdopodobieństwo wystąpienia ozt. Wzrost nawet 20x normalny poziom.
 • Przy pzt ( przewlekłe zapalenie trzustki) występuja naprzemienne zaostrzenia i normalizacje poziomu, wzrost poziomu amylazy w okresach zaostrzenia

Lipaza

 • stężenie w trzustce ok. 100x większe niż w innych tkankach
 • hydrolizuje TAG na glicerol i kw. tłuszczowe
 • niewielka glikoproteina
 • różne metody oznaczania:

Oznaczenia:

 • w surowicy pobranej na skrzep
 • w płynie otrzewnowym
 • w wysięku opłucnowym
 • w treści dwunastniczej

wzrost poziomu występuje w :

 • ozt (nawet 50x norma), rośnie zazwyczaj między 4 a 8 h, max wyrzut 12-24 h, podwyższony poziom utrzymywany 3 – 7 dni, normalizacja 8 – 14 dnia
 • w nowotworze trzustki
 • w chorobach z objawem „ostrego brzucha”
 • niewydolność nerek ( rzadziej)

Odwiedzający wpisali takie problemy:

funkcje trzustki, próby trzustkowe.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz