Glistnica

Glistnica jest to inaczej askarioza; choroba pasożytnicza po­wodowana przez glistę ludzką (Ascaris lumbricoides), która – czasami w olbrzymiej ilości – zagnieżdża się w jelicie cienkim.Do zakażenia dochodzi wskutek spo­życia jaj pasożyta, najczęściej razem z zanieczyszczonym pokarmem. W obrębie jelita cienkiego z jaj wykluwają się larwy, które migrują (po przebiciu się przez ścianę je­lita cienkiego) z krwią do płuc i powodują pojawianie się objawów uczulenia, a także stan zapalny oraz obrzęk płuc. Po ok. 10 dniach larwy przedostają się z powrotem do przewodu pokarmowego, gdzie dojrzewają. Postacie dorosłe bytujące w jelicie cienkim (o dł. 15-40 cm) zno­szą jaja, wydalane z kałem przez chorą osobę. Larwy migrujące, osiedlające się w najważniejszych dla funk­cjonowania organizmu narządach (np. mózgu), oraz rop­nie tworzące się w miejscu zagnieżdżenia się larw są przyczyną występowania najcięższych objawów i czasa­mi zgonu. Glistnica spotykana jest dość powszechnie, szcze­gólnie na terenach wiejskich. Profilaktyka polega na odpowiednim zabezpieczaniu odchodów ludzkich. Glistnicę można skutecznie leczyć farmakologicznie.

  • Etiologia: obleniec 15-35 cm długości, pasożyt ludzki zamieszkuje jelito cienkie , czas życia 10-24 m-ce
  • Epidemiologia Najczęściej występująca inwazja pasożytnicza – 1 mld. zarażonych, panglobalne występowanie droga zakażenia – oralna (jaja). Przeżywalność jaj do 6 lat
  • Patogeneza uzależniona od intensywności infestacji i lokalizacji pasożyta.
  • Klinika – manifestacje płucne ( z. Lofflera), obstrukcja jelit (dróg żółciowych, trzustkowych.), zaburzenia odżywienia gospodarza
  • Rozpoznanie:  stwierdzenie jaj w stolcu (do 200 tys/d).
  • Leczenie: mebendazol 100mg 2xdz/3 dni, Pyrantel pamoate 11mg/kgm.c., piperazina( obstrukcja).
  • Zapobieganie: higiena, leczenie zakażonych.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

One Response to “Glistnica”

  1. Kinga 26-03-2010 at 11:29 #

    Jestem w 9 miesiącu ciąży i wykryto u mnie glistę ludzką.czy dziecko jest zarażone lub może się zarazić w trakcie porodu?

Dodaj komentarz