Gorączka kleszczowa Kolorado (reowirusy)

Reowirusy są wirusami nagimi, z nukleokapsydem o ikozaedralnej symetrii. Reowirusy są unikatowe z powodu segmentowanego genomu o podwójnej nici RNA.

Reowirusy początkowo  byty sklasyfikowane razem z echowirusami, ponieważ wyizolowano je z kału zdrowych dzieci. Sabin zauważył jednak, że różnią się one od echowimsów i zaproponował nazwę reowirus {respiratory enteric orphan vints). Dla ludzi są patogenne trzy rodzaje reowirusów:

  •   Reovirus,
  •   Orbivirus,
  •    Rotavirus.

Reowirusy klinicznie wywołują biegunki i zakażenia górnych dróg oddechowych, rzadziej zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenia mózgu. Nie stanowią istotnego problemu epidemiologicznego. Rozpoznanie opiera się zwykle na objawach klinicznych; hodowli i badań serologicznych nie wykonuje się rutynowo.

Orbiwirusy są sklasyfikowane epidemiologicznie jako arbowirusy. Najbardziej rozpowszech­nionym orbiwirusem w Stanach Zjednoczonych jest wirus gorączki kleszczowej Kolorado.

1.   Epidemiologia

a.   Drogi zakażenia. Gorączka kleszczowa Kolorado jest zoonozą przenoszoną w ukła­dzie zakażenia kleszcz — gryzoń — kleszcz (człowiek zakaża się przypadkowo). Człowiek jest przypadkowym żywicielem; nie stwierdza się przenoszenia zakaże­nia z osoby na osobę.

b.   Wrażliwość na zakażenie. Zakażenie występuje najczęściej u ludzi spędzających sporo czasu w lesie (np. myśliwi).

c.    Występowanie i zachorowalność. Choroba występuje głównie w stanach zachodnich USA. zwłaszcza w okresie pojawiania się kleszczy (od maja do lipca). W ciągu roku notuje się kilkaset przypadków choroby; prawdopodobnie dziesięć razy więcej
przypadków pozostaje nierozpoznanych.

2.  Patogeneza i obraz kliniczny

a.  Patogeneza. Wirus dostaje się bezpośrednio do krwiobiegu na skutek ukąszenia przez zakażonego kleszcza. Wirus krąży w połączeniu z krwinkami czerwonymi, co powoduje przedłużoną fazę wiremii (2-4 tygodnie).

b.   Obraz kliniczny

  1. Objawy obejmują; gorączkę, dreszcze, senność, wyczerpanie, bóle mięśniowe, ból gałek ocznych, nudności i wymioty. W przebiegu gorączki kleszczowej Kolorado czasami występuje też wysypka. Choroba prawie zawsze kończy się samoistnym wyzdrowieniem.
  2. U dzieci choroba może przebiegać z objawami krwotocznymi wywołanymi przez wirus. Nie ma pewności, czy wirus jest teratogenny jeśli zakażenie nastąpiło we wczesnej fazie ciąży.

D.    Rotawirusy, oglądane w mikroskopie elektronowym, przypominają koła wozu, stąd nazwa (tac. rota — koło).

1.   Epidemiologia

a.   Występowanie. Wyróżnia się cztery serotypy tego wirusa, rozpowszechnione na całym świecie.

b.   Drogi zakażenia.  Wirus izoluje  się  zwykle ze stolców niemowląt,  szerzy się prawdopodobnie drogą fekalno-oralną.

c.    Zachorowalność osiąga szczyt podczas chłodniejszych miesięcy w roku.

2.   Patogeneza i obraz kliniczny

a.   Patogeneza. Po zakażeniu następuje krótki 2-4-dniowy okres wylęgania. Wirus namnaża się w przewodzie pokarmowym i uszkadza błonę śluzową, zwłaszcza mikrokosmki jelitowe. Objawem zakażenia jest biegunka.

b.   Obraz kliniczny. Zakażenie rotawirusowe jest najczęstszą przyczyną niebakteryjnych biegunek u niemowląt. U dzieci biegunka trwa 24 -48 godzin, po czym następuje samoistne wyzdrowienie. U niemowląt największym zagrożeniem jest ostre odwodnienie, które może być śmiertelne.

3.   Zapobieganie. Szczepionki przeciw  rotawirusom przechodzą obecnie badania kli­niczne.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

gorączka kleszczowa.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz