Gospodarka wodnoelektrolitowa i kwasosowozasadowa

Fizjologiczne znaczenie elektrolitów:

 • uwodnienie tkanek
 • aktywność enzymów
 • kontrola pobudzenia nerwowo- mięśniowego
 • aktywacja etapów krzepnięcia krwi
 • stabilizacja struktury kości

Równowagą tą rządzą 3 prawa (2 fizyko- chem, 1 fizjologiczne):

 1. prawo elektroobojętności płynów (suma kationów= suma anionów)
 2. izomolalność płynów ustrojowych, ciśnienie osmotyczne w danych przestrzeniach jest jednakowe
 3. prawo izojoni, stałe stężenie jonów (także H)

Suma zasad buforujących jest czynnikiem łączącym gospodarkę elektrolitową z gospodarką kwasowo- zasadową

  osocze Płyn pozakomórk. I pozanaczyniowy Płyn śródkomórkowy
Na 142 mEq/l 146.5 mEq/l 10 mEq/l H2O
K 4.0 4.0 mEq/l 160 mEq/l H2O

MEq/l = mmol/l

Regulacja składu i objętości płynów w ustroju

Homeostaza ustrojowa:

 1. izohydria
 2. izojonia
 3. izotonia
 4. fizjologiczna wielkość przestrzeni wodnych

stałość środowiska wewnętrznego- wynik interakcji wielu mechanizmów

nerki:

 • autoregulacja
 • modyfikacja pod wpływem bodźców nerwowych, osmoreceptorów, chemoreceptorów, bądź baroreceptorów

płuca:

 • autoregulacja
 • modyfikacja pod wpływem bodźców nerwowych, osmoreceptorów, chemoreceptorów, bądź baroreceptorów

regulacja izotonii płynów ustrojowych:

 • wytwarzanie wolnej wody na poziomie nerek (bez osmolitów)
 • powstawanie lub zanik pragnienia
 • osmolalność osocza (układ hormonalny i podwzgórze- reagują na zaburzenia)

regulacja fizjologicznych przestrzeni wodnych, różnice w ciśnieniu krwi

 • objętość minutowa serca
 • efektywna objętość krwi krążącej
 • opór naczyń krwionośnych

ANF

 • bradykininy            hamowanie
 • urodylotyna
 • prostacykliny

konsekwencje zatrzymanie wody i sodu

Diagnostyka laboratoryjna:

 • oznacza się sód
 • stężenie chlorków
 • stężenie potasu
 • osmolalność surowicy i moczu
 • białko
 • Ht
 • stężenie Hb
 • erytrocyty

badania dodatkowe:

 • ocena humoralnych mechanizmów regulacji (układ renina- angiotensyna- aldosteron, inne hormony steroidowe kory nadnerczy)

Zaburzenia gospodarki potasowej:

 • Płyn zewnątrzkom. 150 mmol/l
 • Płyn wewnątrzkom. 1-2%

Stężenie potasu zależy od jego zawartości w płynie i jego dystrybucji

Regulacja dystrybucji:

insulina:

 • potas do płynów wewnątrzkomórkowych
 • transport jonów do wątroby i mięśni

adrenalina:

 • zmniejsza stężenie jonów w osoczu

propanolol- odwrotnie

hipopotasemia

spadek stężenia <3.8 mmol/l

 • niedostateczna podaż potasu w diecie
 • nadmierna utrata z moczem (kwasica), z pokarmem (wymioty, biegunki)
 • transmineralizacja

zaburzenia:

~CUN

 • zmęczenie
 • apatia
 • senność
 • śpiączka
 • zaburzenia świadomości
 • bóle mięśniowe

~zaburzenia układu krążenia

hiperkaliemia

wzrost stężenia >5.5 mmol/l

 • niewłaściwe pobieranie krwi
 • źródła egzogenne (dieta, przetaczanie krwi, substytuty soli potasowych)
 • źródła endogenne (uszkodzenia komórek, zmiażdżenie tkanek, oparzenie, krwawienia wewnętrzne)

hiponatremia

stężenie < 135 mmol/l

zmniejsza się stosunek sodu do wody wskutek utraty sodu do retencji wody

pseudohiponatremia

 • hiperlipidemia
 • hiperproteinemia w surowicy

przyczyny:

 • obecność w płynie pozakomórkowym substancji nie penetrujących błony plazmatycznej komórki (mannitol, glukoza- cukrzyca)
 • zmniejszenie efektywnej objętości płynu naczyniowego (obrzęki)
 • pierwotna retencja wody
 1. nieprawidłowe uwalnianie się ADH (leki wymiotne)
 2. uwalnianie ADH z innych niż przysadka źródeł (nowotwory)

hipernatremia

> 148 mmol/l

 • utrata samej wody
 • utrata hipotonicznych płynów
 • nadmierna podaż sodu
 • nieprawidłowa funkcja CUN

Wspólna cecha: wzrost molalności płynów ustrojowych

Gospodarka kwasowo- zasadowa- utrzymanie stałego pH

Izohydria

 1. układy buforowe krwi
 2. płuca
 3. nerki
 4. wątroba
 5. układ kostny
 6. przewód pokarmowy

układy buforowe krwi:

 • bufor wodorowęglanowy (lotny)
 • układ hemoglobinowy HHb/HHbO2

tkanki:

 • bufor białczanowy
 • bufor fosforanowy

wskaźniki:

 • pCO2      40mmHg
 • HCO3     24 mmol/l
 • pO2         >90 mmHg

kwasica (metaboliczna, oddechowa), zasadowica (oddechowa, metaboliczna)

zasadowica metaboliczna

wzrost: pH, pCO2, HCO3

Odwiedzający wpisali takie problemy:

zasadowica metaboliczna objawy, hipopotasemia, izohydria, zasadowica metaboliczna leczenie, hipopotasemia objawy, zasadowica metaboliczna, homeostaza ustrojowa, hipernatremia objawy.

Tags: , , , , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz