Gronkowcowe zapalenie płuc

Częstość w porównaniu do innych patogenów ciągle rośnie. Odmienny przebieg i morfologia u dzieci i u dorosłych. spada natomiast znaczenie gronkowca złocistego jako czynnika zakażeń szpitalnych (na rzecz pałeczek Gram-).Dorośli:

Postać piorunująca (pneumonia fulminans) w następstwie posocznicy po zabiegach operacyjnych. dość osobliwe objawy – przebieg bezgorączkowy i brak zmian w rtg. duża ilość ropnej, bogatobakteryjnej plwociny. makroskopowo płuca wykazują zmiany niecharakterystyczne (wyglądające jak ogniska obrzęku i przekrwienia), mikroskopowo dość typowy obraz – zapalenie ma charakter mieszany – zarówno śródmiąższowy (pneumonia interstitialis) jak i pęcherzykowy (pn.alveolaris), przy czym śródmiąższowy naciek jak i pęcherzykowy wysięk bogate są w neutrofile i mononuklearne fagocyty. rzadka.

Postać ostra zwykle w wyniku poprzedzającego zakażenia grypowego. Zwykle wkrótce (ok 36 godz) po infekcji wirusowej. Płuca w obrzęku, o kolorze śliwkowym, z rozsianymi krwotokami – obraz bardziej przypomina krwotoczny obrzęk niż zapalenie. Początek polega na ostrym zapaleniu oskrzeli i/lub oskrzelików, a proces zapalny szerzy się wzdłuż oskrzeli – jest to więc odoskrzelowe zapalenie płuc (bronchopneumonia). oskrzela wypełnione są płynem, o wyraźnie zmienionej zapalnie błonie śluzowej, czasem wręcz z zapaleniem rzekomobłoniastym ścian (przypomina bronchitis diphterica). otacza je granulocytarny naciek zapalny. Złuszczony nabłonek oskrzelowy jest pokrywany przez wysięk włóknikowo-ropny z licznymi bakteriami. pęcherzyki obok wysięku zapalnego często zawierają błony szkliste. Obszary nacieku okołooskrzelowego przekształcają się z czasem w ropnie (najczęściej w tylnym segmencie dolnych płatów). Otoczenie ropnia włóknieje, tętnice w jego sąsiedztwie ulegają zatkaniu. nie ewakuowane do oskrzeli ropnie mogą bardzo długo pozostać upłynnione.

Dzieci:

W pierwszych tyg. życia często jako piorunująca infekcja uśmiercająca dziecko w ciągu 2 dni. w przeciwieństwie do pneumonii Gronkowcowej u dorosłych (bronchopneumonia) przybiera zwykle formę płatowego zapalenia płuc (pn.lobaris). Nieco starsze dzieci (do 4 mż) wykazują dużą tendencję do formowania ropniaków opłucnej. typowym zjawiskiem w tym wieku są torbiele powietrzne z rozdęcia (pneumatocoele) powstające w wyniku rozdęcia martwiczych obszarów tkanki płucnej przez powietrze uwięzłe wskutek zastawkowego działania wydzieliny oskrzelowej. Mogą one zanikać spontanicznie lub powodować odmę opłucnej.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

gronkowcowe zapalenie płuc.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz