Gruczolak cewkowy jelita

Po łacinie: adenoma tubulare intestini. Gruczolak cewkowy jelita to niezłośliwy nowotwór wywodzący się z enterocytów z tendencją do formowania struktur cewkowych. makroskopowo przyjmuje formę polipa.Kilka uwag terminologicznych :

 • POLIP – efekt rozrostu śluzowki
 • POLYPOID LESIONS (zmiana polipowata) wszystkie twory wyrastające do światła jelita z jego ściany, mogą to być hamartomata, polipy zapalne, guzy podśluzówki.
 • POLYPOSIS – (polipowatość) – obecność licznych polipów
 • POLYPOSIS SYNDROME (zespół polipowatości)- zespół w którego skład wchodzi polipowatość polipowatości mogą obejmować cały przewód pokarmowy ale najczęstsze są okrężniczo-odbytnicze. dzielone zwykle na nowotworowe i nienowotworowe.

klasyfikacja zmian polipowatych przewodu pokarmowego:

nienowotworowe :             nowotworowe:

hyperplastyczny                łagodne :adenoma tubulare

(=metaplastyczny)hamartomatyczny | adenoma tubulovillosum

-młodzieńczy (retencyjny)|            adenoma villosum

-Peutza i Jeghersa       |   złośliwe: rak polipowaty

zapalny (rzekomy)          |

limfoidalny                |

adenoma tubulare = gruczolak cewkowy

75 % polipów nowotworowych. m-k = 2-1, częstsze po 30 . tak sporadyczne jak i w zespołach.

polipy nowotworowe (oczywiście głównie niezłośliwe, czyli gruczolaki) spotyka się u 25% osób po 60 .

Jak wygląda (makroskopowo)

zwykle dalszy odcinek okrężnicy i rectum – 75 %. w 50% sporadycznych są pojedyncze, 1/6 przypadków – ponad 5. (czyli gdy jest 1 to 20 % szans na następnego). zwykle delikatna łodyżka i malinowata główka. rzadko kiedy bez szypuły. rozmiary zróżnicowane.

morfologia mikroskopowa :

rdzeń polipa wychodzi z podśluzówki i jest z nią ciągły. Nabłonek nowotworu – na ogół wyraźne różnicowanie w kierunku normalnych składników nabłonka jelitowego (czasem widoczne nawet komórki sygnetowate), ale może być atypowy- komórki są stłoczone, jądra na wielu poziomach, stosunek jądrowo cytoplazmatyczny powiększony. do 20% obszaru może mieć budowę kosmkową – gdy pochodzi do powstania raka to właśnie tam.

klinicznie (interesujące jest ryzyko zezłośliwienia) :

 • mniejsze niż 1 cm ( a takich jest 60-70 %) – przechodza w raka w 1%
 • 1-2 cm ok 10 % ryzyka (proporcjonalnie do obszaru kosmkowatego),
 • 2 cm i wiecej – 45 % zawiera w utkaniu raka

W zależności od nasilenia dysplazji polipy gruczolakowe klasyfikuje się na 5 typów :

 1. Stopień I  – gruczolak bez dysplazji
 2. Stopień II – niewielka dysplazja widoczna w powierzchownych partiach gruczolaka
 3. Stopień III- dysplazja bardziej zaawansowana i/lub obejmująca większą część polipa
 4. Stopień IV – na szczycie gruczolaka ognisko raka nie naciekającego głęboko szypuły
 5. Stopień V  – wyraźnie naciekający rak gruczołowy w obrębie gruczolaka

Inne objawy : krwawienia, hypoalbuminemia (wydziela w nadmiarze śluz bogaty w albuminy), hypokaliemia, rzadko przewlekła biegunka z odwodnieniem i utratą elektrolitów.

ZESPOŁY POLIPOWATOŚCI RODZINNYCH

(w których występują polipy nowotworowe)

Rodzinna polipowatość okrężnicy (FPC) dziedziczenie autosomalne domin. diagnoza zwykle w 2-3 dekadzie, w 20% po 40 . średnio ok 1000 polipów w okrężnicy, rzadko podobne polipy w jelicie cienkim i żołądku. histologicznie polipy odpowiadają adenoma tubulare, a mimo to bardzo wysoki odsetek zezłośliwień : bez usunięcia okrężnicy 100% po 30 latach trwania choroby, 10% po 10 latach.

Zespół Gardnera. FPC + mnogie kostniaki + cysty nabłonkowe + włókniakowatość. Rzadziej : nadliczbowe lub nie wyrżnięte zęby. Większa częstość raka tarczycy i dwunastnicy.  Dziedziczenie autosomalne dominujące z różną penetracją – ryzyko powstania raka jak w FPC (możliwe że FPC to postać zespołu Gardnera z niepełną penetracją).

Zespół Turcota FPC + guzy OUN. rzadki.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

gruczolak cewkowy, adenoma tubulare, gruczolak cewkowy jelita grubego, gruczolak cewkowy z dysplazją małego stopnia, gruczolak cewkowy z dysplazją, gruczolakorak, gruczolakorak cewkowy, gruczolak cewkowy leczenie, gruczolak cewkowaty, gruczolak cewkowy jelita.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

One Response to “Gruczolak cewkowy jelita”

 1. Jacek ( M.D. ) 04-04-2017 at 08:52 #

  Błędy w artykule:

  Rak polipowaty- nazewnictwo nie istniejące.
  „polipy gruczolakowe klasyfikuje się na 5 typów :” – klasyfikacja nieaktualna.

Dodaj komentarz