Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

Gruźlicze ZOMR i mózgu to 2 pod względem częstości gruźlica pozapłucna.Etiologia: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis (rzadko). Najczęściej droga krwiopochodna z ogniska pierwotnego. Możliwość wytworzenia gruźliczaka mózgu (serowaty guz otoczony ziarniną) – zwapnienie lub ropień gruźliczy.

Gruźlicze ZOMR i mózgu – czynniki ryzyka

Gruźlicze zapalenie OUN – postacie kliniczne

 • Gruźlicze ZOMR i mózgu
 • Gruźliczak mózgu (rzadko)
 • Gruźlicze zapalenie pajęczynówki rdzenia kręgowego (bardzo rzadko)

Gruźlicze ZOMR – objawy

 • I faza: do 2tyg., obj. Nieswoiste,­ potliwości, ­ temp., brak łaknienia, osłabienie, rozbicie, przytomny, bez objawów ogniskowych i wodogłowia
 • II faza: bóle głowy, nudności, wymioty (~70%), objawy oponowe, zaburzenia świadomości, porażenia nn czaszkowych, moczówka prosta
 • III faza: narastające zaburzenia świadomości do utraty świadomości (50%), niedowład lub porażenie połowicze,  objawy rdzeniowe ~8%, objawy oponowe 100%, ból głowy 60%, porażenia nerwów czaszkowych 40%, wodogłowie
 • PMR – ­ ciśnienie, zmiany
 • Krew: ↓Hb, ­WBC, ­OB., hiperglikemia, hiperkalcemia
 • Cechy moczówki prostej
 • Badanie bakteriologiczne PMR
 • Odczyn tuberkulinowy >60% ujemny
 • KT lub MR głowy

PMR

 • Barwa – wodojasny lub opalizujący
 • Przejrzystość – klarowny
 • Cytoza: kilkadziesiąt-1000, limfocyty > 75%
 • Stężenie białka: miernie­ ~1g/l
 • Stężenie glukozy: ↓↓ (10-30% stęż. w sur.)
 • Chlorki: często↓↓
 • Stężenie kwasu mlekowego: ­­­

leczenie

 • Terapia przeciwprątkowa
 • Gruźliczak – wycięcie zmiany
 • Leczenie objawowe i postępowanie ogólne
 • Rehabilitacja
 •  40% trwałe następstwa neurologiczne
 • Śmiertelność 30%

Odwiedzający wpisali takie problemy:

gruzliczak, gruzliczak leczenie, grużlicze zapalenie opon mozgowych, gruzlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, gruźlicze zapalenie opon.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz