Grzybice OUN

Proces zapalny wywołany przez inwazję grzybiczą OUN przebiegający jako:
 •     ZOMR
 •     Zapalenia mózgu
 •     Ropień mózgu
270 rodzajów szeroko rozpowszechnionych chorobotwórczych grzybów. U osób z obniżoną odpornością. Zwykle droga krwiopochodna, możliwość przez ciągłość. Grzybice OUN – najczęstsze
 • Kandydoza: C. albicans, rzadziej C. krusei, C. pseudotropicalis i C. tropicalis
 • Kryptokokoza: Cryptococcus neoformans
 • Aspergiloza: Aspergillus

Grzybice OUN – klinika

 • Kandydoza – ZOMR lub zapalenie mózgu z naciekami zapalnymi i ropniami
 • Kryptokokoza – ZOMR oraz ropnie mózgu (zmiany ogniskowe), może być bez gorączki
 • Aspergiloza –  ropień lub ropnie mózgu oraz zapalenie mózgu z naciekami i zawałami, rzadko jako ZOMR

Grzybice OUN – PMR

 • Kandydoza: odczyn komórkowy ropny lub limfocytowy, ­ stęż. białka, miernie ↓ stęż. glukozy
 • Kryptokokoza: może być prawidłowy; zwykle limfocytowy odczyn komórkowy, ­ stęż. białka, ↓ stęż. Glukozy
 • Aspergiloza: 50% wynik prawidłowy, u pozostałych niecharakterystyczne zmiany odczynowe

Grzybice OUN – diagnostyka mykologiczna


 • Preparat bezpośredni PMR lub treści ropnia
 • Testy aglutynacji lateksu lub inne serologiczne
 • Posiew PMR lub treści ropnia
 • PCR w PMR lub treści z ropnia

Grzybice OUN – leczenie

 • Kandydoza
  •   Amfoterycyna + 5-fluorocytozyna, Flukonazol, Worikonazol
 • Kryptokokoza
  •   Amfoterycyna + 5-fluorocytozyna, Flukonazol
 • Aspergiloza
  •   Amfoterycyna + 5-fluorocytozyna, Worikonazol

Odwiedzający wpisali takie problemy:

grzybica mózgu.

Tags: , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Proces zapalny obejmujący OMR, przestrzeń podpajeczynówkową lub tkankę nerwową mózgu lub rdzenia kręgowego, spowodowany replikacją wirusów w OUN. (więcej…)

Zamknij