Guzy ściany klatki piersiowej

Guzy ściany klatki piersiowej podział:

 •  nowotwory łagodne tkanek miękkich
 •  nowotwory łagodne żeber lub mostka
 •  pierwotne nowotwory złośliwe tkanek miękkich
 •  pierwotne nowotwory złośliwe żeber lub mostka
 •  przerzuty do tkanek miękkich
 •  przerzuty do żeber
 •  nowotwory złośliwe struktur sąsiednich naciekające

Ścianę klatki piersiowej (rak płuca, nowotwory złośliwe opłucnej i śródpiersia, rak sutka). Najczęstsze typy histologiczne:

 guzy łagodne

 •  osteochondroma
 •  chondroma
 •  desmoid
 •  plasmocytoma

Obraz kliniczny:

 • średni wiek pacjentów: guzy łagodne-26 lat, guzy złośliwe-40 lat
 •  płeć: M:K=2:1 (z wyj. desmoidu: M:K=1:2)
 •  wyczuwalny guz w powłokach klatki piersiowej
 •  ból
 •  gorączka
 •  w nowotworach złośliwych owrzodzenia i rozpad w obrębie guza
 •  powiększenie regionalnych węzłów chłonnych
 •  bóle barku
 •  spadek masy ciała

Diagnostyka:

 •  rtg klatki piersiowej
 •  KT lub NMR klatki piersiowej
 •  biopsja guza
 •  fosfataza alkaliczna we krwi
 •  scyntygrafia kości
 •  usg lub KT jamy brzusznej

Chondroma i osteochondroma

 •  najczęściej w miejscu połączeń chrzęstnokostnych żeber
 •  częste dolegliwości bólowe
 •  rtg: bańkowate rozdęcie chrząstki żebra, istota korowa nie jest zniszczona
 •  leczenie: resekcja z marginesem zdrowejtkanki 2 cm

Desmoid tumor

 •  30-40 rok życia (M:K=1:2)
 •  wywodzi się z fibroblastów produkujących duże ilości kolagenu
 •  częste trudności w odróżnieniu histologicznym od fibrosarcoma
 •  rośnie powoli w tkankach miękkich nie naciekając skóry
 •  leczenie: resekcja z marginesem 4 cm (często z częścią powięzi mięśni)
 •  radioterapia w przypadku wznowy bądź niemożności zresekowania całego guza

 Chondrosarcoma

 •  50% nowotworów złośliwych ściany klatki piersiowej
 •  80% w żebrach, 20% w mostku
 •  raczej powolny wzrost, częste wznowy miejscowe, późne przerzuty odległe
 •  rtg: bańkowate rozdęcie żebra ze zniszczeniem jego struktury, odczyn okostnowy, widoczny na radiogramie guz w tkankach miękkich
 •  leczenie: resekcja guza z marginesem 4 cm wraz z fragmentami żeber położonych powyżej i poniżej guza
 •  najlepsze spośród nowotworów złośliwych ściany kl.piers.

Osteosarcoma

 •  wiek: 10-25 lat
 •  częste dolegliwości bólowe
 •  często podwyższony poziom fosfatazy alkalicznej
 •  obraz radiologiczny: całkowity zanik fragmentu kości z widocznym guzem w tkankach miękkich lub drobne zniszczenia typu “wyżarte przez mole”
 •  leczenie: przedoperacyjna chemioterapia; resekcja z szerokim marginesem zdrowej tkanki

Guzy złośliwe ściany klatki piersiowej- leczenie chirurgiczne:

 •  resekcja z marginesem 4 cm tkanki
 •  resekcja fragmentów kilku żeber poniżej i powyżej guza
 •  guzy mostka: resekcja części mostka wraz z fragmentami przylegających żeber po obu stronach

Rekonstrukcja ściany kl.piersiowej

 •  rekonstrukcja szkieletu: siatki prolenowe, Gore-Tex, Marlex
 •  rekonstrukcja tkanek miękkich: uszypułowane płaty mięśniowe, sieć

Odwiedzający wpisali takie problemy:

chrzęstniak żebra objawy, guz na żebrach, guz na mostku, guzek na klatce piersiowej.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz