Homeostaza Ca-P

Za regulację gospodarki wapniowo-fosforanowej odpowiada Parathormon (PTH), Kalcytonina (CT) i  Witamina D3. Gracze rezerwowi: kalcytonina, glikokortykoidy, hormony tarczycy, enterohormony, hormony gonadalne (?), IGF-1 i 2, kalbindyna.


PTH

Rola PTH

 • Zwiększenie stężenia Ca w surowicy na skutek:
  • osteolizy
  • zahamowania wydalania Ca przez nerki
  • zwiększenie wchłaniania Ca w przewodzie pokarmowym   (poprzez pobudzenie wytwarzania 1,25(OH)2D3)
 • Zmniejszenie stężenia fosforanów w surowicy
  • (przewaga wydalania nerkowego nad wchłanianiem jelitowym)
 • Obniżenie pH

Regulacja wydzielania PTH

PTH regulacja

źródło PAMW

Efekty biologiczne wzrostu sekrecji parathormonu [PTH (1-84)]

Efekty biologiczne wzrostu sekrecji parathormonuRola kalcytoniny

Zmniejszenie stężenia Ca w surowicy na skutek:
 • hamowania osteolizy i zwiększenie akrecji kości
 • zahamowania wchłaniania Ca przez nerki
 • pośredni wpływ (poprzez hamowanie wytwarzania 1,25(OH)2D3) na zmniejszenie wchłaniania Ca w przewodzie pokarmowym

Zmniejszenie stężenia fosforanów w surowicy

 • (zwiększone wydalanie nerkowe, zmniejszone wchłanianie jelitowe)

Witamina D – przemiany, działanie na homeostazę Ca-P

Witamina D dzialanie

Źródło PAMW

Pobudzenie wchłaniania wapnia i fosforanów w jelicie na drodze:

 • syntezy białka wiążącego wapń (CaBP) w enterocytach,
 • pobudzenie transportu fosforanów przez ścianę jelita,

W kościach dostarcza odpowiedni iloczyn Ca x P potrzebny do akrecjacji kości.
W nerkach zwiększa wydalanie Ca spowodowane hiperkalcemią (inaczej niż PTH!); prawdopodobnie zwiększa wchłanianie zwrotne fosforanów.

Czynniki wpływające na proces wchłaniania Ca z przewodu pokarmowego

 • Witamina D (aktywna forma) –        niezbędna do czynnego wchłaniania
 • Białka – (zawarte w nich aminokwasy)  –                    ułatwiają transport Ca przez ścianę jelitową
 • Laktoza (obecna w mleku) –                                       ułatwia transport Ca
 • Magnez (obecny w żywności) –   także ułatwia wchłanianie Ca

Wpływ hipokalcemii na czynniki uczestniczące w regulacji gospodarki wapniowej

hipokalcemia

Wpływ hiperkalcemii na czynniki uczestniczące w regulacji gospodarki wapniowej

hiperkalcemia gospodarka wapń

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz