Inne leki nasenne

Nasennie działają także leki przeciwhistaminowe zwłaszcza i generacji, które w wielu krajach są zarejestrowane z takim wskazaniem jako leki OTC.

Hydroksyzyna

 • anksjolityk, cholinolityk,

Inne leki nasenne charakteryzuje ograniczone znaczenie i znaczna siła uzależnienia psychofizycznego.

 karbaminiany

Etinamat

 • Działa krótko – do 4 h

 Pochodne piperydyny

Glutetimit

 • Działa krótko – do 6 h
 • Działa słabo cholinolitycznie

Metyprylon

Thalidomid

  Pochodne chinazolonu

Metakwalon

 • Działa słabo przeciwkaszlowo, przeciwhistaminowo, spazmolitycznie i znieczulająco
 • Potęguje przeciwbólowe działanie opioidów
 • Może powodować objawy psychotyczne (omamy)

 Pochodne karbinolu

Metylopentynol

 • Działa krótko – do 3 h

Etchlorwinol

 • Działa krótko – do 5 h
 • Działa także przeciwdrgawkowo

 Pochodne tiazolu

Klometiazol (Hemineurin)

 • Działa także przeciwdrgawkowo
 • Szybki początek działania – w ciągu 15 minut i działa do 5 h
 • Często stosowany dożylnie w stanach majaczenia alkoholowego, stanach drgawkowych, rzucawce porodowej

Chlormetiazol

 • T0,5=1h
 • 85% efekt pierwszego przejścia przez wątrobę
 • liczne działania niepożądane: podrażnienie błon śluzowych żołądka, dróg oddechowych, spojówek, depresja ośrodka oddechowego i naczynioruchowego, zakrzepowe zapalenie żył, hemoliza
 • stosowany w stanie padaczkowym, zespołach abstynencji po alkoholu, barbituranach, opioidach

 Wodzian chloralu

 • Dobrze wchłania się
 • Aktywny metabolit – trichloroetanol (T0,5 = 8h)
 • Liczne działania niepożądane: podrażnienie błony śluzowych żołądka, depresja ośrodka oddechowego i naczynioruchowego, wysypki, żółtaczka, białkomocz
 • Interakcje z alkoholem (Mickey Finn) i doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi

Odwiedzający wpisali takie problemy:

piperydyna lek, metakwalon działanie, metakwalon.

Tags: , , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz