Jaskra

Jest to choroba spowodowana zaburzeniami wchłaniania płynu (cieczy wodnistej) w obrębie gałki ocznej. Powoduje to wzrost ciśnienia w całej gałce ocznej i ucisk na siatkówkę. Choroba postępuje bardzo powoli a pacjenci często nie wiedzą że są chorzy.

W prawidłowych warunkach przepływ cieczy wodnistej odbywa się – od ciała rzęskowego do komory tylnej oka, z komory tylnej przez źrenicę do komory przedniej oka oraz z komory przedniej do okrężnego ka­nału zw. kanałem Schlemma, z którego odpływa do na­czyń krwionośnych. Zablokowanie przepływu cieczy wod­nistej powoduje wzrost ciśnienia w komorze tylnej, które przenoszone przez ciało szkliste oddziałuje na nerw wzro­kowy i siatkówkę. Nadmiernie wysokie, nieleczone ciś­nienie wewnątrzgałkowe staje się przyczyną zaburzeń widzenia. Jaskra przewlekła we wczesnych stadiach nie po­woduje żadnych objawów. Rozpoznaje się ją na podsta­wie stwierdzenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgał­kowego lub skutków tego nadciśnienia w postaci zmian w tarczy nerwu wzrokowego.

Objawy jaskry

  • bóle głowy, napady bólowe promieniujące do czoła
  • zaburzenia widzenia
  • mgliste widzenie
  • po nagłym oświeceniu w ciemności pacjent widzi tęczowy obwód
  • uszkodzenie nerwu wzrokowego => ślepota

Jaskra jest przyczyną wszystkich 20% przypadków ślepoty. Jest chorobą nie wyleczalną ale można zatrzymać jej rozwój (zmian w widzeniu nie można cofnąć)

Leczenie jaskry

Leczenie jest głównie zacho­wawcze i polega na obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałko­wego lekami zwężającymi źrenicę i umożliwiającymi skutkiem tego lepszy odpływ cieczy wodnistej. Jaskra wą­skiego kąta powoduje ból gałki ocznej, bóle głowy oraz czasami nudności i wymioty. Przy patrzeniu na światło osoba z jaskrą może widzieć otaczającą je aureolę. Zaburze­nie to leczy się w ostrym napadzie podobnie jak w przy­padku jaskry przewlekłej, lecz by trwale wyeliminować nad­ciśnienie śródgałkowe, konieczny jest zabieg operacyjny polegający na wytworzeniu na obwodzie tęczówki otwo­ru umożliwiającego przepływ cieczy wodnistej. Zazwyczaj podawanie leków zwężających źrenicę jest skuteczne (o ile nie ma odczynów alergicznych) => zwężenie źrenicy => spadek objętości => spadek ciśnienia => spadek ucisku na naczynia => wzrasta powierzchnia wchłaniania. Błędem w sztuce jest podanie choremu środków rozszerzających źrenicę (atropina) przy badaniu dna oka.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

mgliste widzenie.

Tags: , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz