Katar sienny

Katar sienny to alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa typowo występujące jako sezonowa alergia na pyłki roślin. Może to być spowodowane także przez inne obce substancje, np. sierść zwierząt, a także nie musi być sezonowe.

Objawy

Ekspozycja na wdychane alergeny powoduje podrażnienie błony śluzowej nosa i kichanie. Obrzmieniu błony śluzowej nosa często towarzyszy podrażnienie i zapalenie spojówek (coniunctivitis). U uczulonych osób kontakt z pyłkiem powoduje uwal­nianie histaminy, drażniącej drobne naczynia krwiono­śne i pobudzającej gruczoły wydzielające śluz; czynniki emocjonalne mogą nasilić objawy.

Leczenie

Doraźne zmniejsze­nie dolegliwości uzyskuje się po podaniu leków przeciw-histaminowych, choć skuteczniejsze i długotrwałe efek­ty dają zabiegi odczulające, polegające na wstrzykiwaniu wyciągu z pyłku stanowiącego przyczynę dolegliwości. Podobnie jak pozostałe choroby alergiczne katar sienny wystę­puje często rodzinnie oraz towarzyszy innym stanom aler­gicznym, np. wypryskom skórnym czy astmie; u 1/3 chorych na katar sienny dochodzi do rozwoju astmy, chyba że podda się ich odpowiedniemu leczeniu.

Leki stabilizujące ziarnistości komórek tucznych i zapobiegające degranulacji komórek tucznych są również skuteczne. Efekt długoterminowy można uzyskać przez odczulenie swoistym alergenem. To leczenie oparte jest na powtarzanych wstrzyknięciach antygenu, co indukuje powstanie tzw. przeciwciał blokujących klasy IgG. U odczulonego pacjenta ponowna ekspozycja na alergen powoduje, iż alergen wiąże się z przeciwciałem IgG, a nie z IgE na powierzchni komórek tucznych. Zabezpiecza to przed de granulacją komórek tucznych.

Tags: , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz