Komora trzecia

Komora trzecia (ventriculus tertius)

 •  jest wąską szczeliną leżącą w płaszczyźnie pośrodkowej mózgowia, między obu wzgórzami
 •  ku dołowi sięga ona do podwzgórza
 •  do przedniej strony komory trzeciej uchodzą z każdej strony, przez otwór międzykomorowy, komory boczne
 •  w tylnej ścianie komory trzeciej znajduje się wejście do wodociągu mózgu, który łączy się z komorą czwartą
 •  w komorze trzeciej wyróżniamy sześć ścian: przednią, dolną, tylną, dwie boczne i górną (strop)

Ściana przednia

 •  nie należy do międzymózgowia, lecz jest częścią kresomózgowia środkowego
 •  tworzy ją blaszka krańcowa, części wolne słupów sklepienia i leżące między nimi spoidło przednie

Ściana dolna, czyli dno

 •  tworzą ją elementy podwzgórza: skrzyżowanie wzrokowe, guz popielaty wraz z lejkiem oraz ciała suteczkowate
 •  część tylną dna komory trzeciej tworzą elementy niskowzgórza

Ściana tylna

 •  najkrótsza
 •  tworzy ją spoidło uzdeczki z zawieszoną na nim szyszynką, spoidło tylne oraz niżej wejście do wodociągu mózgu

Ściana boczna

 •  zbudowana z każdej strony z powierzchni przyśrodkowej wzgórza i podwzgórza, oddzielonych od siebie bruzdą podwzgórzową
 •  bruzda ta biegnie od otworu międzykomorowego do wodociągu mózgu
 •  w przedniej części komory trzeciej znajduje się otwór międzykomorowy (foramen interventriculare), jego brzegiem przednim jest słup sklepienia, a tylnym – biegun biegun przedni wzgórza
 •  otwór międzykomorowy łączy z każdej strony komorę boczną z komorą trzecią
 •  w części górnej ściany boczne komory trzeciej łączą się ze sobą zrostem międzywzgórzowym

Ściana górna, czyli strop

 •  utworzony przez pojedynczą warstwę komórek nabłonkowych, zwanych blaszką pokrywającą (lamina tectoria ventriculi tertii) zrośniętą z blaszką opony miękkiej w tkankę naczyniówkową komory trzeciej (tela choroidea ventriculi tertii)
 •  tkanka naczyniówkowa przyczepia się do prążka rdzennego wzgórza
 •  znajduje się w niej parzysty splot naczyniówkowy komory trzeciej (plexus choroideus ventriculi tertii), który na wysokości otworów międzykomorowych ma łączność ze splotem naczyniówkowym komory bocznej
 •  w tkance naczyniówkowej komory trzeciej, oprócz parzystego splotu, znajdują się dwie żyły wewnętrzne mózgu (vv.cerebri internae)
 •  w części środkowej stropu żyły biegną obok siebie, a ku tyłowi, za szyszynką łączą się w żyłę wielką mózgu (v.cerebri magna)

W komorze trzeciej znajdują się zachyłki, po dwa w ścianie tylnej i na dnie oraz jeden w ścianie przedniej:

 •  z dwóch zachyłków dna, przedni nazywa się zachyłkiem wzrokowym (recessus opticus), a tylny – zachyłkiem lejka (recessus infundibuli)
 •  zachyłek wzrokowy leży miedzy skrzyżowaniem wzrokowym od tyłu, a blaszką krańcową od przodu, zaś zachyłek lejka leży pomiędzy skrzyżowaniem wzrokowym od przodu i guzem popielatym od tyłu
 •  zachyłki w ścianie tylnej leżą jeden nad drugim
 •  zachyłek górny położony jest między górną powierzchnią szyszynki, a tkanką naczyniówkową komory trzeciej, nosi on nazwę zachyłka nadszyszynkowego (recessus suprapinealis)
 •  niżej położony zachyłek szyszynkowy (recessus pinealis) leży u wejścia do szyszynki, wejście do niego ograniczone jest od góry przez spoidło uzdeczek, a od dołu przez spoidło tylne
 •  zachyłek w ścianie przedniej, ze względu na swój kształt, jest nazywany zachyłkiem trójkątnym (recessus triangularis), jego podstawę tworzy spoidło przednie a boki tworzą części wolne słupów sklepienia

Odwiedzający wpisali takie problemy:

komora iii.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz