Komory boczne

Komory boczne kresomózgowia (ventriculi laterales telencephali)

są to wydłużone, wąskie szczeliny położone symetrycznie wewnątrz półkul mózgowych. Każda z komór składa się z czterech części położonych wewnątrz odpowiednich płatów, są to:

 •         róg przedni (cornu anterius), który leży w płacie czołowym
 •         część środkowa (pars centralis), leżąca w płacie ciemieniowym
 •         róg tylny (cornu posterius), znajdujący się w płacie potylicznym
 •         róg dolny (cornu inferius), w płacie skroniowym
 •  obie komory mają łączność z komorą trzecią przez otwór międzykomorowy (foramen interventriculare), leżący na granicy rogu przedniego i części środkowej komór
 •  w części środkowej, a także w rogu dolnym znajduje się splot naczyniówkowy komory bocznej (plexus choroideus ventriculi lateralis), brak go w rogu przednim i tylnym

 Róg przedni-czołowy (cornu anterius-frontale)

 •  jego ścianę boczną stanowi głowa jądra ogoniastego, a ograniczeniem przyśrodkowym jest blaszka przegrody przeźroczystej
 •  stropem rogu przedniego (a także innych części komory bocznej) jest obicie (tapetum), przylegające od dołu do ciała modzelowatego
 •  róg przedni ma więc na przekroju czołowym kształt trójkąta położonego ku przodowi od otworu międzykomorowego
 •  omawiane rogi obu komór leżą bardzo blisko siebie oddzielone tylko przegrodą przeźroczystą

Część środkowa (pars centralis)

 •  jej ścianę górną stanowi ciało modzelowate, podbite obiciem
 •  dno tej części, idąc od strony bocznej, buduje jądro ogoniaste, które przyśrodkowo przylega do wzgórza
 •  w bruździe między nimi biegnie prążek krańcowy (stria terminalis) i leżąca przyśrodkowo od niego blaszka przytwierdzona (lamina affixa)
 •  pod prążkiem krańcowym położona jest żyła wzgórzowo-prążkowa
 •  po stronie przyśrodkowej ścianę dolną stanowi sklepienie (fornix) biegnące od hipokampa do ciał suteczkowatych
 •  między blaszką przytwierdzoną, a sklepieniem rozpościera się splot naczyniówkowy komory bocznej (plexus choroideus ventriculi lateralis), który przyczepia się do blaszki przytwierdzonej poprzez taśmę naczyniówkową (tenia choroidea), a do sklepienia poprzez taśmę sklepienia (tenia fornicis)

Róg tylny-potyliczny (cornu posterius-occipitale)

 •  ma kształt i wielkość bardzo zmienną
 •  wyróżniamy w nim strop utworzony przez obicie
 •  na ścianie przyśrodkowej w części dolnej występuje ostroga ptasia (calcar avis), wywołana przebiegiem bruzdy ostrogowej
 •  powyżej ostrogi ptasiej znajduje się niestałe mniejsze zgrubienie – opuszka rogu tylnego (bulbus cornu posterioris), wytworzona przez przebieg kleszczy większych promienistości ciała modzelowatego

 Róg dolny-skroniowy (cornu inferius-temporale)

 •  dochodzi w sąsiedztwo bieguna skroniowego, od którego wpukla się do światła rogu małe zgrubienie wywołane przez ciało migdałowate, jest to guzek migdałowaty (tuberculum amygdalae)
 •  ścianę górną omawianego rogu stanowi ogon jądra ogoniastego i prążek krańcowy
 •  na ścianie przyśrodkowej występuje łukowate zgrubienie wywołane przebiegiem bruzdy hipokampa zwane hipokampem.

Występujący w części środkowej oraz w rogu dolnym komory bocznej splot naczyniówkowy jest główną strukturą wytwarzającą płyn mózgowo-rdzeniowy.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz