Kresomózgowie boczne

Kresomózgowie boczne (telencephalon laterale):

 •  powstaje w toku rozwoju w wyniku podziału pierwotnego pęcherzyka mózgowego zwanego przodomózgowiem (prosencephalon)
 •  po ukończeniu rozwoju kresomózgowie boczne obejmuje prawą i lewą część mózgowia czyli kresomózgowie boczne prawe (telencephalon laterale dextrum) oraz kresomózgowie boczne lewe (telencephalon laterale sinistrum)
 •  części te zwane inaczej półkulami mózgu (hemispheria cerebri) są od siebie oddzielone głęboką szczeliną podłużną mózgu (fissura longitudinalis cerebri), czyli szczeliną międzypółkulową (fissura interhemispherica)
 •  zewnętrzne powierzchnie kresomózgowia bocznego pokryte są oponami (meninges)
 •  do szczeliny międzypółkulowej wciska się wypustka opony twardej, zwana sierpem mózgu (falx cerebri)
 •  ze względu na występujące charakterystyczne urzeźbienie całej powierzchni zewnętrznej kresomózgowia bocznego licznymi zakrętami (gyri), które pooddzielane są bruzdami (sulci), obszar ten nosi nazwę zakrętomózgowia (gyrencephalon)
W skład kresomózgowia bocznego wchodzą:

 •  płaszcz (palium)
 •  kora mózgu (cortex cerebri)
 •  istota biała półkul mózgu (substantia alba hemispherii cerebri)
 •  komora boczna (ventriculus lateralis)
 •  jądra podkorowe kresomózgowia (nuclei subcorticales telencephali)
 •  węchomózgowie (rhinencephalon)
 •  płat limbiczny (lobus limbicus)

 

Płaszcz (palium
 •  pokrywa półkule mózgu od zewnątrz i w nim rozwija się kora (cortex)
 •  w mózgu człowieka bardzo silnie rozwinięty jest (filogenetycznie młodszy) nowy płaszcz (neopalium), natomiast starsze formy płaszcza tzn. płaszcz stary (archeopalium) oraz prapłaszcz (paleopalium) odnajdujemy na powierzchni węchomózgowia, płata limbicznego i niektórych części tyłomózgowia

– na płaszczu (nowym), który pokrywa półkule mózgu, wyróżnia się trzy powierzchnie:

 •         powierzchnię górno-boczną (facies superolateralis) czyli powierzchnię wypukłą (facies convexa)
 •         powierzchnię przyśrodkową (facies medialis hemispherii)
 •         powierzchnię dolną (facies inferior hemispherii)

– w miejscu przejścia powierzchni górnej w przyśrodkową występuje brzeg górny (margo superior), natomiast w przejściu powierzchni bocznej w dolną mamy brzeg dolny (margo inferior)

– płaszcz półkul dzieli się na cztery płaty mózgu (lobi cerebri) oraz wyspę (insula), często uznawaną za piąty płat

– w obrębie płatów i wyspy występują liczne zakręty i bruzdy mózgu (gyri et sulci cerebri)

– zakręty mózgu mogą się ze sobą łączyć za pomocą ukrytych zakrętów głębokich leżących na dnie bruzd lub poprzez wąskie zakręty przechodnie widoczne na powierzchni płaszcza.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz