Leki stosowane w nabytych osoczowych skazach krwotocznych

Nabyte zaburzenia krzepnięcia charakteryzuje złożony mechanizm skazy krwotocznej na skutek niedoboru wielu czynników krzepnięcia krwi i uszkodzenia naczyń oraz występowanie inhibitorów krzepnięcia.

Główne przyczyny to

 1.      niedobór witaminy K
 2.      choroby wątroby
 3.      zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego (DIC)
 4.      występowanie inhibitorów krzepnięcia (antykoagulantów)

Witamina K

 •   wiele związków o podobnej aktywności biologicznej
 •   w przyrodzie – 2 naturalne witaminy K1 (fitomenadion, filochinon; w zielonych liściach i olejach naturalnych) i K2 (menachinon, syntetyzowana przez bakterie jelitowe)
 •   istnieje wiele pochodnych syntetycznych K3, K4
 •   wit. K biorą udział w wątrobowej syntezie niektórych czynników krzepnięcia: II, VII, IX, X, białek C i S
 •   przy braku witaminy K lub w razie obecności antykoagulantów typu pochodnych hydroksykumaryny, w wątrobie powstają nieaktywne białka czynników krzepnięcia, niezdolne do wiązania jonów wapnia na skutek braku grup dikarboksylowych w ich cząsteczce
 •   nieaktywne prekursory to PIVKA (Protein Induced by Vitamin K Absence/Agonists) lub akarboksybiałka
 •   zapotrzebowanie na wit. K to 1 mg/kg mc.
 •   z p. pok. naturalna witamina K wchłania się tylko w obecności kwasów żółciowych, syntetyczne pochodne nie wymagają do tego żółci
 •   zapasy ustrojowe są bardzo małe, hipoprotrombinemia rozwija się w ciągu kilku tygodni
 •   niedobór może powstać na skutek niedostatecznego przyjmowania (noworodki, wcześniaki, doustne antybiotyki), upośledzonego wchłaniania (żółtaczki mechaniczne, przetoki żółciowe, zespoły złego wchłaniania), upośledzonego wykorzystania lub stosowania antagonistów (doustne antykoagulanty, nadmierne przyjmowanie wit. A)
 •   niedobór prowadzi do powstania skazy krwotocznej
 •   w hipoprotrombinemii u noworodków i wcześniaków i po przedawkowaniu doustnych antykoagulantów należy podać fitomenadion
 •   choroba krwotoczna noworodków obecnie występuje bardzo rzadko dzięki profilaktycznemu stosowaniu wit. K u noworodków po porodzie, u matki przed porodem
 •   u zdrowego noworodka – pewien niedobór czynników krzepnięcia, pogłębia się w pierwszych dniach życia; po 7-14 dniach zaczyna się stopniowo zwiększać, osiągając poziom osób dorosłych ok. 3mż.
 •   do pojawienia się skazy krwotocznej usposabiają także wcześniactwo, niedostateczne żywienie, opóźniona kolonizacja bakterii w p. pok., niedobory wit. K u matki oraz różne powikłania położnicze
 •   skaza krwotoczna zjawia się 2-4 dnia życia w postaci podskórnych wylewów krwi, wylewów do mięśni, krwistych stolców, krwawień z pępowiny lub po obrzezaniu, dużego krwiaka czaszkowego, wylewu śródczaszkowego
 •   leczenie polega na podaniu witaminy K i.m. w ilości 0,5-1,0 mg

 

mianownictwo międzynarodowe

 

synonimy

stany niedoboru

wrodzone

nabyte

czynnik I fibrynogen afibrynogenemia

dysfibrynogenemia

fibrynogenopenia na skutek upośledzonej syntezy (ch. wątroby)
czynnik II protrombina samoistna hipoprotrombinemia hipoprotrombinemia w niedob. wit. K, podczas leczenia poch. dikumarolu i fenylindandionu
czynnik III tromboplastyna w nadmiarze dla potrzeb krzepnięcia, we wszystkich tkankach
czynnik IV jony wapnia

bez znaczenia w patogenezie skazy krwotocznej
czynnik V proakceleryna hipoproakcelerynemia, ch. Owrena uszkodzenie miąższu wątroby
czynnik VII prokonwertna wrodzony niedobór niedobór w uszkodzeniach miąższu wątroby, w czasie leczenia antykoagulantami
czynnikVIII globulina przeciwhemofilowa A hemofilia A, choroba von Willebranda krążący inhibitor czynnika VIII
czynnik IX czynnik Christmasa (B) hemofilia B leczenie antykoagulantami; krążący inhibitor czynnika IX
czynnik X czynnik Stuarta-Prowera wrodzony niedobór uszkodzenie wątroby, awitaminoza K, leczenie pochodnymi dikumarolu
czynnik XI PTA wrodzony niedobór

czynnik XII czynnik Hagemana defekt Hagemana (na ogół bez objawów)

czynnik XIII czynnik stabilizujący włóknik wrodzony niedobór krążący inhibitor czynnika XIII, białaczki, nowotwory, ch. wątroby
prekalikreina czynnik Fletchera wrodzony niedobór bezobjawowy

kininogen wielkocząsteczkowy czynnik Fitzgeralda wrodzony niedobór bezobjawowy

 

Odwiedzający wpisali takie problemy:

skaza krwotoczna.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz