Malinica

Malinica, zwana inaczej frambezją lub jagodzicą jest chorobą skóry i kości. Wcześniej na chorobę tę zapa­dało w krajach tropikalnych Azji, Ameryki Północnej, a głównie Afryki, 50 milionów osób rocznie. Do Europy chorobę tą prawdo­podobnie zawlekli żeglarze z Zachodnich Indii.

Jagodzica:

  • Występuje prawie wyłącz­nie w krajach tropikalnych.
  • Brak postaci wrodzonej.
  • Najczęściej dotyczy dzieci.
  • Zmiany skórne są silnie swędzące.
  • Brak wypadania włosów.
  • Choroba nie zajmuje narządów wewnętrznych i centralnego układu nerwowego.

Przyczyny malinicy

Malinica jest wywoływana przez wykryte w 1905 roku bakterie-krętki. Do zakażenia dochodzi poprzez bezpośredni kontakt osoby chorej ze zdrową. Czynnik chorobotwórczy wraz z wydzieliną ze zmian skórnych chorego przenika do organizmu drugiego człowieka poprzez uszkodzenie na skórze lub przez błonę śluzową.

OBJAWY

  • Podobne do jagód uwypuklenia na skórze (płaskie grudki).
  • W późniejszym stadium zmiany w kościach, szczególnie ramion i nóg oraz w okolicy nosa i gardła.

Leczenie mailinicy

Penicylina jest skutecznym antybiotykiem w leczeniu tej choroby. W przypadku, gdy pacjent nie toleruje tego leku, można podać antybiotyki z innej grupy, np. Tetracyklinę lub Erytromycynę.

Co można zrobić samemu?

W przypadku posiadania nawet niewielkich ranek na skórze, należy unikać bezpo­średnich kontaktów z chorą osobą.

Kiedy należy zgłosić się do lekarza?

Gdy po pobycie w krajach tropikalnych na skórze powsta­nie jedna lub więcej grudek podobnych do jagód, należy natychmiast pokazać je leka­rzowi.

Jak postąpi lekarz?

Lekarz ustali czynnik wywo­łujący dzięki badaniu mikro­skopowemu oraz przeprowadzi specjalne badania krwi.

Przebieg choroby

Jagodzica nieleczona ma trzy stadia:

Stadium pierwsze

Etap pierwszy zaczyna się od dwóch do ośmiu tygodni po wniknięciu bakterii do organiz­mu. W miejscu zainfekowania, które często znajduje się na podudziach, powstaje jedna lub więcej grudek, które mogą ustąpić samoistnie.

Stadium drugie

Następnie po dwóch do trzech miesiącach zmiany pojawiają się na całym ciele. Występują przede wszystkim na ciepłych i wilgotnych częściach ciała takich jak: pochwa, odbyt i usta.

Typowe jest również umiejsco­wienie zmian na powierzchni dłoniowej ręki i podeszwie stopy. Te uwypuklenia skóry, w których gromadzą się zarazki są najczęściej łagodne.

Czasami pojawia się bolesne powiększenie węzłów chłonnych, osłabienie, ból głowy i podwyż­szona temperatura. Silny świąd powoduje powstawanie zadrapań skóry, które dość często zostają zainfekowane.

W międzyczasie dochodzi do zapalenia okostnej i wystąpienia zmian w kościach i stawach.

Stadium trzecie

W trzeciej fazie, która rozpoczy­na się po pięciu do dwudziestu lat powstają ciężkie uszkodzenia skóry, szkieletu i stawów.

Jagodzica wykazuje pewne podobieństwa do kiły. Nie ma ona z nią jednak nic wspólnego i nie jest chorobą weneryczną, a więc nie jest przenoszona drogą płciową. Widoczne są w postaci blizn, okaleczeń i uszkodzeń nosa oraz okolic gardła.

Czy jagodzica jest niebezpieczna?

Zasadniczo jagodzica jest niebezpieczną chorobą, obecnie jednak straciła wiele ze swej grozy. Odpowiednio wcześnie podjęte leczenie pozwala oczekiwać całkowitego wy­leczenia. Późne powikłania jak zniekształcenia kości i stawów mogą być korygo­wane przez zabiegi ortope­dyczne.

Poza tym jagodzica, dzięki zastosowaniu penicyliny, mogła zostać – tak jak wiele innych chorób, szczególnie tropikalnych – uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za w zasadzie zwalczo­ną. W dzisiejszych czasach występuje bowiem sporadycznie.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz